Studieplan for Elektroteknologi

1. semester

01901 BasisMat 1 - Indledende matematik for diplomingeniører 5 point E1A (man 8-12), E3A (tirs 8-12), E1B (tors 13-17), E4B (fre 8-12), F3A (tirs 8-12), F4B (fre 8-12)
01920 BasisMat 2 - Videregående matematik for diplomingeniører 5 point E4B (fre 8-12), E5B (ons 13-17), F1A (man 8-12), F4B (fre 8-12), F5B (ons 13-17)
02318 Indledende programmering for diplom-E 5 point E5A (ons 8-12), F5B (ons 13-17)
30032 Elektroteknik 10 point E2 (man 13-17, tors 8-12)
62733 Projektarbejde i elektroteknik 5 point Januar, Juni

2. semester

02323 Introduktion til statistik 5 point E4B (fre 8-12), F4B (fre 8-12)
eller
62074 Projektledelse - Værktøjer og praktisk ledelse 5 point F5A (ons 8-12), F4B (fre 8-12), E5A (ons 8-12), E4B (fre 8-12)
eller
10935 Fysik 1 5 point E1B (tors 13-17)
eller
10916 Fysik 1 5 point E5A (ons 8-12)
eller
02402 Statistik (Polyteknisk grundlag) 5 point E3A (tirs 8-12), F4A (tirs 13-17)
30081 Digitalteknik 5 point F2A (man 13-17) og E2A (man 13-17)
30082 Projektarbejde i Digitaldesign 5 point Januar, Juni
34601 Elektriske kredsløb 2 5 point F5B (ons 13-17)
62734 Datateknik og programmering 5 point E1B (tors 13-17), F3A (tirs 8-12)
62735 Videregående Matematik for Diplom Elektroteknologi 5 point E5A (ons 8-12), F5A (ons 8-12)

3. semester

30035 Anvendt elektromagnetisme 10 point E1A (man 8-12) og E5A (ons 8-12)
34630 Integreret analog elektronik 1 5 point E4B (fre 8-12)
62739 Elektromagnetiske sensorer og digital signalbehandling 5 point Januar
62743 Digital signalbehandling 10 point E3A (tirs 8-12) og E2B (tors 8-12)

4. semester

34722 Reguleringsteknik 1 5 point F5B (ons 13-17)
62711 Digitale systemer, design af 5 point F4B (fre 8-12)
62756 Effektelektronik i energisystemer 5 point F2B (tors 8-12)
62768 Elektriske energisystemer projekt 5 point Juni
Tilvalgskurser 10 point

Ved studiestart i februar byttes om på 3. og 4. semester

5 Semester

62999 Innovation Pilot 10 point E5A (ons 8-12) og E5B (ons 13-17), F5A (ons 8-12) og F5B (ons 13-17)
eller
62990 Innovation Pilot (summer edition) 10 point
- Tilvalgskurser 20 point

6. semester

- Ingeniørpraktik 30 point

7. semester

- Diplomingeniørprojekt 20 point
_ Tilvalgskurser 10 point

Tilvalgskurser

Tilvalgskurser kan vælges blandt DTU's kurser, specialkurser og kurser ved andre danske og udenlandske uddannelsesinstitutioner. Specialkurser må maksimalt tilsammen udgøre 10 ECTS-point.

Alle valgte kurser skal forhåndsgodkendes af studielederen med hensyn til relevans for Elektroteknologi og overlap med obligatoriske kurser.

Allerede forhåndsgodkendte kurser

Nedenstående kurser er allerede forhåndsgodkendt. Der er to lister: en med kurser på bachelor- og diplomingeniørniveau og en med kurser på kandidatniveau. Kurser på kandidatniveau er hovedsageligt henvendt til studerende, som i tillæg til studieplanens professionsrettede kurser søger teoretiske udfordringer på højt niveau.

Forhåndsgodkendte tilvalgskurser

02155 Computerarkitektur 5 point E2A (man 13-17)
02158 Parallelprogrammering 5 point E1B (tors 13-17)
02323 Introduktion til statistik 5 point E4B (fre 8-12), F4B (fre 8-12)
eller
02403 Introduktion til matematisk statistik 5 point Juni
eller
02402 Statistik (Polyteknisk grundlag) 5 point E3A (tirs 8-12), F4A (tirs 13-17)
02326 Algoritmer og datastrukturer 5 point F2B (tors 8-12)
02450 Introduktion til machine learning og data mining 5 point F4A (tirs 13-17), E4A (tirs 13-17)
02601 Introduktion til numeriske algoritmer 5 point F1B (tors 13-17), E4B (fre 8-12)
10935 Fysik 1 5 point E1B (tors 13-17)
eller
10916 Fysik 1 5 point E5A (ons 8-12)
30020 Elektronisk måling og instrumentering 5 point F7 (tirs 18-22)
34315 Internet of things – applikation og infrastruktur udvikling 5 point F2B (tors 8-12)
34620 Grundlæggende effektelektronik i energisystemer 5 point F1B (tors 13-17)
62074 Projektledelse - Værktøjer og praktisk ledelse 5 point F5A (ons 8-12), F4B (fre 8-12), E5A (ons 8-12), E4B (fre 8-12)
62575 Sikkerhed i indlejrede systemer 5 point F5B (ons 13-17)
62756 Effektelektronik i energisystemer 5 point F2B (tors 8-12)

Forhåndsgodkendte tilvalgskurser på kandidatniveau

Kurserne i denne gruppe har kursustypen kandidat, men er godkendt på bachelorniveau for studerende på diplomingeniøruddannelsen i Elektroteknologi. På grund af disse kursers faglige niveau er de hovedsagelig henvendt til studerende, som i tillæg til studieplanens professionsrettede kurser søger teoretiske udfordringer på højere niveau.

02203 Design af digitale systemer 5 point E2B (tors 8-12)
02205 VLSI Design 5 point F3A (tirs 8-12)
30021 Digital instrumentering 5 point E4A (tirs 13-17)
30340 Radar- og radiometersystemer 10 point F3 (tirs 8-12, fre 13-17)
34230 Digital kommunikation 10 point E2 (man 13-17, tors 8-12)
34338 Telekommunikations programmerings projekter med Arduino 5 point Januar
34652 Power Electronics 1 10 point E5 (ons 8-17)
34654 Kredsløbsteknologi og EMC 5 point E4A (tirs 13-17)
34655 Integreret analog elektronik 2 5 point F4A (tirs 13-17)
34656 Design og layout af integreret CMOS kredsløb 5 point Juni
34753 Robotteknik 5 point E4A (tirs 13-17)
34840 Grundkursus i akustik og støj 5 point E3A (tirs 8-12)
34870 Elektroakustiske transducere og systemer 10 point E2 (man 13-17, tors 8-12)

Studieplan for tidligere årgange

For studerende optaget før 1. september 2020 gælder nedenstående 4. semester

34324 Analog design 5 point F2A (man 13-17)
34722 Reguleringsteknik 1 5 point F5B (ons 13-17)
62711 Digitale systemer, design af 5 point F4B (fre 8-12)
62767 Elektriske_energisystemer 5 point F3A (tirs 8-12)
62768 Elektriske energisystemer projekt 5 point Juni
- Specialisering/tilvalgskurser 5 point

For studerende optaget før september 2021 gælder følgende tilvalgskurser

34745 Reguleringsteknik 2 10 point E3 (tirs 8-12, fre 13-17)

For studerende optaget før september 2022 gælder følgende:

3. semester

Studerende der ikke har bestået 31035 Anvendt elektromagnetisme skal i stedet bestå 30035 Anvendt elektromagnetisme.

4. semester

Studerende der ikke har bestået 31301 Reguleringsteknik skal i stedet bestå 34722 Reguleringsteknik.

Studerende der ikke har bestået 62737 Elektriske energisystemer skal i stedet bestå 62756 Effektelektronik i energisystemer.

Tilvalgskurser

Analog design

31354 Kredsløbsteknologi og EMC 5 point E4A (tirs 13-17)
31631 Integreret analog elektronik 1 5 point E4B (fre 8-12)
31632 Integreret analog elektronik 2 5 point F4A (tirs 13-17)

Akustik

31200 Grundkursus i akustik og støj 5 point E3A (tirs 8-12)
31220 Elektroakustiske transducere og systemer 10 point E2 (man 13-17, tors 8-12)
31221 Ulineære transducere 5 point Januar
31240 Bygnings- og rumakustik 10 point F4 (tirs 13-17, fre 8-12)
31250 Miljøakustik 5 point Udenfor skema-struktur
31260 Videregående akustik 10 point F2 (man 13-17, tors 8-12)
31270 Strukturlyd 10 point E4 (tirs 13-17, fre 8-12)

Automation

31320 Robust og fejltolerant regulering 10 point F1 (man 8-12, tors 13-17)
31340 Digital regulering 10 point E5 (ons 8-17)
31372 Modellering for drift og overvågning af komplekse industrielle processer 5 point F5A (ons 8-12)
31383 Robotteknik 5 point E4A (tirs 13-17)
31385 Autonome robotsystemer 5 point Januar
31388 Avancerede Autonome Robotter 10 point F4 (tirs 13-17, fre 8-12)

Trådløs kommunikation

 

31405 Trådløs kommunikation 5 point F1A (man 8-12)
31415 HF-kommunikationskredsløb 10 point E2 (man 13-17, tors 8-12)
31418 Anvendt mikrobølgeteknik 5 point Januar
31420 Videregående mikrobølgeteknik 10 point F2 (man 13-17, tors 8-12)
31430 Videregående antenneteknik 10 point E5 (ons 8-17)
31445 Signalintegritet i højhastighedselektronik - AFLYST JUNI 2022 5 point Juni

Elforsyning

31730 Introduktion til Elforsyningssystemer 10 point E4 (tirs 13-17, fre 8-12)
31742 Elnet analyse 5 point F3A (tirs 8-12)
31745 Digital realtids simulering og test af elforsyningssystemer 5 point Juni
31756 Højeffektelektronik 10 point F4B (fre 8-12) og F3B (fre 13-17)
31770 Højspændingsteknik 10 point F5 (ons 8-17)
31778 Distribueret energiteknologier modellering og kontrol 5 point F1B (tors 13-17)
31782 Elektriske maskiner 5 point F2A (man 13-17)

Effektelektronik

31039 Effektelektronik i energisystemer 5 point F1B (tors 13-17)
31351 Grundlæggende effektelektronik 5 point F1B (tors 13-17)
31352 Switch-mode strømforsyning 1 10 point E5 (ons 8-17)
31353 Switch-Mode Strømforsyning 2. Laboratoriekursus 5 point Januar

Digitalt design og indlejrede systemer

31070 Hands-on mikrocontroller programmering 5 point Juni

For studerende optaget før 1. januar 2023 gælder nedenstående:

3. semester

Studerende skal ikke tage kurset 34630, men har istedet 5 ECTS ekstra tilvalgsfag.

For studerende optaget før 1. september 2023 kan følgende kurser vælges som tilvalgskurser:

02204 Design af asynkrone kredsløb 5 point F2A (man 13-17)
02209 Test af digitale systemer 5 point E1B (tors 13-17)
02223 Modelbaseret Systems Engineering 7.5 point E4B (fre 8-12)
02502 Billedanalyse 5 point E3A (tirs 8-12), F3A (tirs 8-12)
22000 Akustisk kommunikation 10 point E1 (man 8-12, tors 13-17)
22002 Eksperimenterende hørevidenskab 5 point Januar
22003 Lydopfattelse og hørelsens signalbehandling 10 point F1 (man 8-12, tors 13-17)
22485 Medicinske billedsystemer 10 point E2 (man 13-17, tors 8-12)
30415 HF-kommunikationskredsløb 10 point E2 (man 13-17, tors 8-12)
30420 Videregående mikrobølgeteknik 10 point F2 (man 13-17, tors 8-12)
30430 Videregående antenneteknik og målinger 10 point E5 (ons 8-17)
34240 Data science, kompression og billedkommunikation 5 point F4B (fre 8-12)
34250 Avanceret billed- og videokodning 5 point E4A (tirs 13-17)
34349 FPGA design til kommunikationssystemer 10 point F5 (ons 8-17)
34630 Integreret analog elektronik 1 5 point E4B (fre 8-12)
34653 Power Electronics 2. Laboratoriekursus 5 point Januar
34746 Robust og fejltolerant regulering 10 point F1 (man 8-12, tors 13-17)
34748 Modellering for drift og overvågning af komplekse industrielle processer 5 point F5A (ons 8-12)
34846 Miljøakustik 5 point Udenfor skema-struktur
34850 Bygnings- og rumakustik 10 point F4 (tirs 13-17, fre 8-12)
34860 Videregående akustik 10 point F2 (man 13-17, tors 8-12)
34871 Ulineære transducere 5 point Januar
34880 Strukturlyd 10 point E4 (tirs 13-17, fre 8-12)
46700 Introduktion til Elforsyningssystemer 10 point E4 (tirs 13-17, fre 8-12)
46705 Analyse af elforsyningssystemer 5 point F3A (tirs 8-12)
46720 Højspændingsteknik 10 point F5 (ons 8-17)
46725 Elektriske maskiner 5 point F2A (man 13-17)
46740 Distribuerede energiteknologier, modellering og kontrol 5 point F1B (tors 13-17)
46760 Hands-on mikrokontroller programmering 5 point Juni

Studerende optaget før 1. september 2023 har mulighed for at vælge en specialisering ud fra følgende kriterier og grupper:

På Elektroteknologi kan den studerende opnå specialisering inden for:

  • Elektronik design
  • Trådløse systemer
  • Lyd og akustisk teknologi
  • Automation
  • Digital Design

For at opnå en af disse specialiseringer skal den studerende tage 25 ECTS-point fra listen over tilvalgskurser inden for den pågældende specialisering.

Bemærk venligst at listen består af diplomingeniør-, civilbachelor- og kandidatkurser. Kurserne har derfor forskellige forudsætninger, og det er op til den enkelte studerende at vælge kurserne, så de giver en fornuftig progression inden for den valgte specialisering. Se det tidligere afsnit om studieplanlægning

Den studerende kan også vælge at sammensætte sine tilvalgskurser inden for andre fagområder end de fem specialiseringer. Se listen over forhåndsgodkendte tilvalgskurser ovenfor.

Specialisering i Elektronik Design

30020 Elektronisk måling og instrumentering 5 point F7 (tirs 18-22)
30021 Digital instrumentering 5 point E4A (tirs 13-17)
34620 Grundlæggende effektelektronik i energisystemer 5 point F1B (tors 13-17)
34630 Integreret analog elektronik 1 5 point E4B (fre 8-12)
34652 Power Electronics 1 10 point E5 (ons 8-17)
34653 Power Electronics 2. Laboratoriekursus 5 point Januar
34654 Kredsløbsteknologi og EMC 5 point E4A (tirs 13-17)
34655 Integreret analog elektronik 2 5 point F4A (tirs 13-17)
34656 Design og layout af integreret CMOS kredsløb 5 point Juni
34870 Elektroakustiske transducere og systemer 10 point E2 (man 13-17, tors 8-12)

Specialisering i Trådløse systemer

30340 Radar- og radiometersystemer 10 point F3 (tirs 8-12, fre 13-17)
30405 Introduktion til trådløse teknologier 5 point F1A (man 8-12)
30415 HF-kommunikationskredsløb 10 point E2 (man 13-17, tors 8-12)
30420 Videregående mikrobølgeteknik 10 point F2 (man 13-17, tors 8-12)
30430 Videregående antenneteknik og målinger 10 point E5 (ons 8-17)

Specialisering i Lyd og akustisk teknologi

22000 Akustisk kommunikation 10 point E1 (man 8-12, tors 13-17)
22002 Eksperimenterende hørevidenskab 5 point Januar
22003 Lydopfattelse og hørelsens signalbehandling 10 point F1 (man 8-12, tors 13-17)
34840 Grundkursus i akustik og støj 5 point E3A (tirs 8-12)
34846 Miljøakustik 5 point Udenfor skema-struktur
34850 Bygnings- og rumakustik 10 point F4 (tirs 13-17, fre 8-12)
34860 Videregående akustik 10 point F2 (man 13-17, tors 8-12)
34871 Ulineære transducere 5 point Januar
34880 Strukturlyd 10 point E4 (tirs 13-17, fre 8-12)

Specialisering i Automation

02502 Billedanalyse 5 point E3A (tirs 8-12), F3A (tirs 8-12)
10916 Fysik 1 5 point E5A (ons 8-12)
10935 Fysik 1 5 point E1B (tors 13-17)
30020 Elektronisk måling og instrumentering 5 point F7 (tirs 18-22)
30330 Billedanalyse på mikrocomputer 10 point E1A (man 8-12) og E1B (tors 13-17), E2A (man 13-17)
34724 Introduktion til Programmerbare Logiske Kontrollere 5 point Udenfor skema-struktur
34746 Robust og fejltolerant regulering 10 point F1 (man 8-12, tors 13-17)
34748 Modellering for drift og overvågning af komplekse industrielle processer 5 point F5A (ons 8-12)
34753 Robotteknik 5 point E4A (tirs 13-17)

Specialisering i Digital Design

02155 Computerarkitektur 5 point E2A (man 13-17)
02204 Design af asynkrone kredsløb 5 point F2A (man 13-17)
02211 Videregående computerarkitektur 5 point F4A (tirs 13-17)
34249 Synteseprojekt for Kommunikationsteknologier 10 point F5B (ons 13-17) og Juni
34349 FPGA design til kommunikationssystemer 10 point F5 (ons 8-17)
46760 Hands-on mikrokontroller programmering 5 point Juni
62575 Sikkerhed i indlejrede systemer 5 point F5B (ons 13-17)