Specialiseringer

Når du specialiserer dig på Diplomingeniøruddannelsen, er selve uddannelsen opbygget som den obligatoriske basisuddannelse, der strækker sig over de første 4 semestre af uddannelsen.

Specialiseringen foregår på 5.-7. semester, som også indeholder en praktikperiode og dit afgangsprojekt.

Hvis du vælger at specialisere sig, er der nogle krav til hvilke kurser og du skal følge. Det er ikke obligatorisk at følge en specialisering.

På Elektroteknologi har du følgende muligheder for at specialisere dig.