Studieplan for Fiskeriteknologi

Diplomingeniøruddannelsen i Fiskeriteknologi varer fire år. Uddannelsen foregår dels i Grønland, dels i Danmark.

1. - 3. semester: Obligatoriske kurser i Grønland

På 1. - 3. semester foregår undervisningen ved DTU Campus Sisimiut i Grønland (under Arctic DTU).
I Sisimiut er der en del feltarbejde og kortere praktikophold, og den studerende vil få lejlighed til selv at opleve de arktiske klimatiske og samfundsmæssige forhold, som er en del af baggrunden for de kompetencer, der skal erhverves i løbet af uddannelsen. Disse kompetencer er også relevante for tilsvarende forhold i tempererede og tropiske egne.

På de tre semestre i Sisimiut er kurserne fælles for alle studerende på Fiskeriteknologi.
Nogle af kurserne følges endvidere sammen med de studerende på Arktisk Byggeri og Infrastruktur, som også er en DTU diplomingeniøruddannelse, der har sine 3 første semestre på DTU Campus Sisimiut i Grønland.

4. - 5. semester: Obligatoriske kurser på DTU

4. - 5. semester foregår i Danmark. Fra og med januar/februar 2025 foregår det primært på DTU Campus i Hirtshals. På 4. og 5. semester følges fag med fokus på udbygning af alment ingeniørfaglige discipliner samt overbygningskurser inden for fiskeriteknologiske, forvaltningsmæssige og fødevareteknologiske discipliner.

6. semester: Ingeniørpraktik

Ingeniørpraktikken skal foregå i f.eks. en fiskerivirksomhed, en rådgivende virksomhed eller en offentlig forvaltning (eller en offentlig forvaltningsrådgivningsinstans). Praktikken kan finde sted i Danmark, i Grønland, på Færøerne eller i udlandet.

7. semester: Tilvalgskurser / evt. internationalt semester

Tilvalgskurserne er i udgangspunktet valgfri for de studerende, men skal godkendes af studieleder. Det er oplagt at bruge tilvalgskurserne til at specialisere sig inden for en retning på uddannelsen - evt. gennem et studieophold ved et universitet i udlandet. Der er under studieordningen givet lister over forhåndsgodkendte diplomingeniør- og bachelor-tilvalgskurser, samt også lister over forhåndsgodkendte tilvalgskurser inden for de forskellige specialiseringer og retningslinjer, hvor sidstnævnte også indeholder forhåndsgodkendte kurser på kandidatniveau.

For nogle studerende kan det være fordelagtigt at ombytte 6. og 7. semester således, at man tager et semester i udlandet inden praktikken.

8. semester: Tilvalgskurser/specialkurser + diplomingeniørprojekt

Uddannelselsen afsluttes med et diplomingeniørprojekt. Projektet kan helt eller delvist udføres i Grønland, Danmark, på Færøerne eller på en anden lokalitet efter aftale med studielederen og projektvejlederen. Som hovedregel skal diplomingeniørprojektet udarbejdes i samarbejde med en virksomhed eller offentlig myndighed.

Sideløbende med diplomingeniørprojektet tages de resterende tilvalgskurser eller evt. specialkurser.

Alle kurser på de 3 første semestre i Sisimiut skal være bestået, før 4. semester påbegyndes. I enkelte tilfælde kan der søges dispensation hos Studielederen for dette, hvis man kun mangler de sidste eksaminer og relativt få ECTS for at gennemføre dette krav inden overflytning. 

Generelt:

Der er betalt ud- og hjemrejse i forhold til de 3 første semestre på DTU Campus Sisimiut og de to efterfølgende semestre (4. og 5. semester) på DTU Campus Hirtshals (Danmark, Grønland).

I forhold til Første-Års-Prøven, så tæller 5 ECTS 3-ugers-kurset placeret i august imellem 2. og 3. semester med, dvs. kursus 62054 Entreprenørskab i Grønland, placeret under 3. semester i kursusplanen.

Oversigtsfigur over indhold, struktur og interaktion/udvikling imellem de 3 kompositkurser på 1.-3. semester (kursus 25202, 25203 og 25204) kan findes på Studieinformation.dtu.dk.

1. semester
12832 Ingeniør i Grønland 5 point Efterår og Januar
25201 Introduktion til søsikkerhed og feltarbejde i Grønland 2.5 point Efterår
25202 Fiskeriingeniør I: Beskrivelse af udnyttelse og forvaltning af fisk 20 point Efterår
62664 Matematik i Fysikken 10 point Januar og Forår

2. semester
25203 Fiskeriingeniør II: Sammenligning af udnyttelse og forvaltning af forskellige fiske- og skaldyrsarter 15 point Forår
25205 Elementære modeller og statistik i R Kurset fortsætter på 3. semester Forår og Efterår
25206 Forberedende Kemi og Fysik 5 point Forår
62664 Matematik i Fysikken 10 point Januar og Forår

3. semester

25204 Fiskeriingeniør III: Forbedring af udnyttelse og forvaltning af udvalgte fiske- og skaldyrsarter 20 point Efterår
25205 Elementære modeller og statistik i R 5 point Forår og Efterår
25212 Fiskeriingeniør-Projekt i Grønland I 2.5 point Efterår
62054 Entreprenørskab i Grønland 5 point August

4. semester

 

01920 BasisMat 2 - Videregående matematik for diplomingeniører 5 point E4B (fre 8-12), E5B (ons 13-17), F1A (man 8-12), F4B (fre 8-12), F5B (ons 13-17)
02323 Introduktion til statistik 5 point E4B (fre 8-12), F4B (fre 8-12)
25207 Introduktion til Akvakultur 5 point Kurset starter i marts
25208 Løsninger for Bæredygtighed 5 point Juni
25209 Fangstteknologi II 5 point August
62223 Erhvervsøkonomi 1 5 point F4A (tirs 13-17), E3A (tirs 8-12)

5. semester

23952 Fødevareteknologi for diplom 5 point E3A (tirs 8-12)
23963 Råvarer, hygiejne og HACCP 5 point E1A (man 8-12)
25210 Forvaltning af akvatiske økosystemer – for fiskeri-ingeniører 5 point Efterår
25211 Anvendt genetik for forbedret fiskeriforvaltning med særlig fokus på det rekreative fiskeri 5 point Efterår
26171 Almen kemi 5 point E4A (tirs 13-17)
62118 Organisation og Ledelse 5 point E1B (tors 13-17), F1B (tors 13-17)

6. semester

PRAKTIK Ingeniørpraktik 30 point

7. semester

62999 Innovation Pilot 10 point E5A (ons 8-12) og E5B (ons 13-17), F5A (ons 8-12) og F5B (ons 13-17)
eller
62990 Innovation Pilot (summer edition) 10 point
TILVALG Tilvalgskurser 20 point

7. semester kan tages i udlandet. For studerende kan det evt. være fordelagtigt at ombytte 6. og 7. semester således, at man tager et semester i udlandet inden praktikken. Innovation Pilot kurset på 7. semester kan også ombyttes med tilvalgskurser på 8. semester, så det muliggør et fuldt semester i udlandet.

8. semester
PROJEKT Diplomingeniørprojekt 20 point
TILVALG Tilvalgskurser 10 point

Tilvalgskurser

Tilvalgskurser kan vælges blandt DTU's kurser, specialkurser og kurser ved andre danske og udenlandske uddannelsesinstitutioner. Specialkurser må maksimalt tilsammen udgøre 10 ECTS-point.

Alle valgte kurser skal forhåndsgodkendes af studielederen med hensyn til relevans for Fiskeriteknologi, den valgte specialisering og overlap med obligatoriske kurser.

Allerede forhåndsgodkendte kurser

Nedenstående kurser er allerede forhåndsgodkendt. Der er to lister: en med kurser på bachelor- og diplomingeniørniveau og en med kurser på kandidatniveau. Kurser på kandidatniveau er hovedsageligt henvendt til studerende, som i tillæg til studieplanens professionsrettede kurser søger teoretiske udfordringer på højt niveau.

Lister over anbefalede og forhåndsgodkendte tilvalgskurser for de forskellige studieretningslinjer og specialiseringer under uddannelsen er under fortsat udvikling og udarbejdelse.  

 

Forhåndsgodkendte kurser

02413 Statistisk kvalitetskontrol 5 point E1B (tors 13-17)
10916 Fysik 1 5 point E5A (ons 8-12)
10935 Fysik 1 5 point E1B (tors 13-17)
12102 Miljøtekniske processer 10 point E5 (ons 8-17)
12202 Miljø og bæredygtighed 5 point F3A (tirs 8-12)
12320 Hydrologi 10 point F2 (man 13-17, tors 8-12)
22101 Introduktion til programmering i Life Science via Python 5 point E3A (tirs 8-12)
23214 Eksperimentel mikrobiologi 5 point Januar
23732 Human ernæring 5 point E4A (tirs 13-17)
23932 Biologisk kemi 7.5 point F3A (tirs 8-12) og F4A (tirs 13-17)
23953 Anvendt statistisk proceskontrol og kvalitetsstyring 5 point E2B (tors 8-12)
25108 Praktisk anvendelse af molekylære teknikker 5 point E2A (man 13-17)
26271 Fysisk kemi 5 point F2B (tors 8-12)
26471 Organisk kemi 7.5 point F1 (man 8-12, tors 13-17)
27022 Biokemi 5 point F4B (fre 8-12)
27026 Molekylærbiologi 5 point E2A (man 13-17)
27034 Fermenteringsteknologi 5 point F5A (ons 8-12)
27035 Eksperimentel fermenteringsteknologi 5 point Juni
28025 Bio-procesteknik 5 point F3A (tirs 8-12)
30530 Introduktion til GIS 5 point F4A (tirs 13-17)
41270 Grøn Skibsfart 5 point Juni
62051 Produktudvikling – værktøjer og konstruktionsstrategier 10 point F1A (man 8-12) og F5B (ons 13-17)
62074 Projektledelse - Værktøjer og praktisk ledelse 5 point F5A (ons 8-12), F4B (fre 8-12), E5A (ons 8-12), E4B (fre 8-12)
62107 Kvalitetstyring og GMP 5 point E5A (ons 8-12), F5A (ons 8-12)
62133 Supply Chain Management & Design 5 point E1B (tors 13-17)
62134 Strategisk Analyse og udvikling 5 point F2B (tors 8-12)
62139 Videregående økonomistyring 5 point F2A (man 13-17)
62174 Erhvervsøkonomi 2 5 point E3A (tirs 8-12), F1A (man 8-12)
62202 Life Cycle Assessment 5 point E3A (tirs 8-12)
62211 Forretningsvidenskab og teknologiledelse 5 point E3A (tirs 8-12) og F3A (tirs 8-12)
62238 Forretningsinnovation 5 point August
62243 Innovation, produktion og økonomi 5 point Januar, Juni

Forhåndsgodkendte kurser på kandidatniveau

Kurserne i denne gruppe har kursustypen kandidat, men er godkendt på bachelorniveau for studerende på diplomingeniøruddannelsen i Fiskeriteknologi. På grund af disse kursers faglige niveau er de hovedsagelig henvendt til studerende, som i tillæg til studieplanens professionsrettede kurser søger teoretiske udfordringer på højere niveau.

02170 Databasesystemer 5 point F2B (tors 8-12)
12109 Fysisk-kemiske vandbehandlingsteknologier 5 point E1B (tors 13-17)
22201 Immunsystem, anatomi og udvikling 5 point F4B (fre 8-12)
23210 Prædiktiv fødevaremikrobiologi og konservering 5 point E5B (ons 13-17)
23272 Risikoanalyse i fødevaresikkerhed 10 point E4 (tirs 13-17, fre 8-12)
23301 Praktisk kemisk fødevareanalyse 5 point Januar
23520 Design af fødevareproduktionssystemer 10 point F4A (tirs 13-17) og F4B (fre 8-12)
23521 Hygiejnisk design i fødevareindustrien 5 point E2B (tors 8-12)
23522 Reologi af fødevarer og biologiskematerialer 5 point Januar
23552 Development of innovative future food: Ecotrophelia and Blue Dot course 5 point F7 (tirs 18-22)
23564 Integreret produktinnovation i fødevareindustrien 10 point E5 (ons 8-17)
25102 Oceanografi 5 point Juni
25310 Biologisk oceanografi 5 point F2B (tors 8-12)
25311 Fiskerioceanografi 5 point E2B (tors 8-12)
25313 Fiskerigenetik og conservation af akvatisk biodiversitet 5 point Juni
25324 Anvendte havobservationsteknologier 5 point Juni
25325 Marine økosystemer under klimaforandring 5 point E3A (tirs 8-12)
25327 Kemisk Oceanografi 5 point F1A (man 8-12)
25328 Matematisk økologisk modellering 10 point E4A (tirs 13-17) og E1B (tors 13-17)
25332 Forretningsudvikling og Innovation 5 point E2A (man 13-17)
28233 Bioteknologiske oprensningsprocesser 5 point E2A (man 13-17)
28855 GMP og kvalitet i farmaceutisk, biotek og fødevareindustri - Teoretisk version 5 point F1B (tors 13-17)
28857 GMP og kvalitet i farmaceutisk, biotek og fødevareindustri - Praktísk version 7.5 point E1B (tors 13-17) og E3B (fre 13-17)
28864 Introduktion til Matlab programmering 1 point Efterår og Forår
28872 Bioraffinaderi 5 point E4B (fre 8-12)
41113 Computer modellering af marine og kystnære problemer 5 point Januar
41275 Skibsoperationer 5 point E2B (tors 8-12)
41636 Design for en cirkulær økonomi 5 point Januar
42014 Miljø-og resourceøkonomi 5 point F7 (tirs 18-22)
42417 Simulering i operations management 5 point Juni

Studieplan for tidligere årgange

For studerende optaget september 2019 gælder

3. semester:

11833 Multikulturel projektledelse i Grønland 2.5 point Efterår
25204 Fiskeriingeniør III: Forbedring af udnyttelse og forvaltning af udvalgte fiske- og skaldyrsarter 20 point Efterår
25205 Elementære modeller og statistik i R 5 point Forår og Efterår
62054 Entreprenørskab i Grønland 5 point August

For studenter optaget før september 2020 gælder

Følgende kurser tæller også som forhåndsgodkendte tilvalgskurser :

02205 VLSI Design 5 point F3A (tirs 8-12)
02631 Introduktion til programmering og databehandling 5 point E1B (tors 13-17), F7 (tirs 18-22)
02632 Introduktion til programmering og databehandling 5 point August
02633 Introduktion til programmering og databehandling 5 point Januar, Juni
10018 Fysik 1 10 point E4A (tirs 13-17) og F4A (tirs 13-17)
23520 Design af fødevareproduktionssystemer 10 point F4A (tirs 13-17) og F4B (fre 8-12)
41107 Marin- og havteknik 5 point F1B (tors 13-17)
62103 Regnskabsanalyse og økonomistyring 5 point E1A (man 8-12), F1A (man 8-12)
62110 Virksomhedssystemer 5 point E5A (ons 8-12)
62122 Erhvervsjura 5 point E1B (tors 13-17) og F1B (tors 13-17)
62171 Afsætningsøkonomi 5 point E4B (fre 8-12)
62194 Programmering 5 point E2A (man 13-17), F4A (tirs 13-17)
62204 Produktionsteknologi 5 point Efterår
62212 Forretningsforståelse: introduktion til markedsføring og international business 5 point E2A (man 13-17)
62239 Bæredygtig forretningsudvikling 5 point E5B (ons 13-17) og F5B (ons 13-17)

For studerende optaget før september 2022 gælder følgende

1. semester:

11832 Ingeniør i Grønland 5 point Efterår
11834 Matematik i Fysikken 10 point Januar og Forår
25201 Introduktion til søsikkerhed og feltarbejde i Grønland 2.5 point Efterår
25202 Fiskeriingeniør I: Beskrivelse af udnyttelse og forvaltning af fisk 20 point Efterår

2. semester:

11834 Matematik i Fysikken 10 point Januar og Forår
25203 Fiskeriingeniør II: Sammenligning af udnyttelse og forvaltning af forskellige fiske- og skaldyrsarter 15 point Forår
25205 Elementære modeller og statistik i R 5 point Forår og Efterår
25206 Forberedende Kemi og Fysik 5 point Forår

4. semester:

01920 BasisMat 2 - Videregående matematik for diplomingeniører 5 point E4B (fre 8-12), E5B (ons 13-17), F1A (man 8-12), F4B (fre 8-12), F5B (ons 13-17)
25107 Fiskeri og akvakultur 2,5 point F5B (ons 13-17)
25208 Løsninger for Bæredygtighed 5 point Juni
25209 Fangstteknologi II 5 point August
26171 Almen kemi 5 point E4A (tirs 13-17)
62213 Erhvervsøkonomi og projektstyring 7.5 point F4A (tirs 13-17)

De studerende skal kun følge en del af kurset 25107 Fiskeri og aquakultur, hvorfor kurset udløser til 2,5 ECTS for Fiskeriteknologi-studerende.

5. semester

23952 Fødevareteknologi for diplom 5 point E3A (tirs 8-12)
23963 Råvarer, hygiejne og HACCP 5 point E1A (man 8-12)
25210 Forvaltning af akvatiske økosystemer – for fiskeri-ingeniører 5 point Efterår
25211 Anvendt genetik for forbedret fiskeriforvaltning med særlig fokus på det rekreative fiskeri 5 point Efterår
26171 Almen kemi 5 point E4A (tirs 13-17)
62118 Organisation og Ledelse 5 point E1B (tors 13-17), F1B (tors 13-17)

For studerende optaget før september 2023 gælder

Følgende  kurser kan også tælle som tilvalgskurser

02205 VLSI Design 5 point F3A (tirs 8-12)
02631 Introduktion til programmering og databehandling 5 point E1B (tors 13-17), F7 (tirs 18-22)
02632 Introduktion til programmering og databehandling 5 point August
02633 Introduktion til programmering og databehandling 5 point Januar, Juni
10018 Fysik 1 10 point E4A (tirs 13-17) og F4A (tirs 13-17)
23520 Design af fødevareproduktionssystemer 10 point F4A (tirs 13-17) og F4B (fre 8-12)
41107 Marin- og havteknik 5 point F1B (tors 13-17)
62103 Regnskabsanalyse og økonomistyring 5 point E1A (man 8-12), F1A (man 8-12)
62110 Virksomhedssystemer 5 point E5A (ons 8-12)
62122 Erhvervsjura 5 point E1B (tors 13-17) og F1B (tors 13-17)
62171 Afsætningsøkonomi 5 point E4B (fre 8-12)
62194 Programmering 5 point E2A (man 13-17), F4A (tirs 13-17)
62239 Bæredygtig forretningsudvikling 5 point E5B (ons 13-17) og F5B (ons 13-17)