Studieplan for Fødevaresikkerhed og - kvalitet

1. semester

01901 Basismat 1 - Indledende matematik for diplomingeniører 5 point E1A (man 8-12), E3A (tirs 8-12), E2B (tors 8-12), E4B (fre 8-12), F3A (tirs 8-12), F4B (fre 8-12)
23901 Grundkursus i fødevareanalyse 12.5 point E5A (ons 8-12) og E5B (ons 13-17) og Januar
23902 Introduktion til fødevarer 5 point E2B (tors 8-12)
26171 Almen kemi 5 point E4A (tirs 13-17)
26174 Laboratoriekursus for diplomingeniører i fødevaresikkerhed og -kvalitet 2.5 point E1B (tors 13-17)

2. semester
01920 Basismat 2 - Videregående matematik for diplomingeniører 5 point E4B (fre 8-12), E5B (ons 13-17), E2B (tors 8-12), F1A (man 8-12), F4B (fre 8-12), F5B (ons 13-17)
23932 Biologisk kemi 7.5 point E3A (tirs 8-12) og E4A (tirs 13-17), F3A (tirs 8-12) og F4A (tirs 13-17)
23936 Kemisk fødevareanalyse I 5 point Juni
26271 Fysisk kemi 5 point E5B (ons 13-17) og F2B (tors 8-12)
26471 Organisk kemi 7.5 point E1 (man 8-12, tors 13-17), F1 (man 8-12, tors 13-17)

3. semester

02323 Introduktion til statistik 5 point E4B (fre 8-12), F4B (fre 8-12)
23925 Fødevaremikrobiologi 5 point E5A (ons 8-12)
23926 Anvendt Fødevaremikrobiologi 5 point Januar
23937 Kemisk fødevareanalyse II 5 point E2A (man 13-17)
23952 Fødevareteknologi for diplom 5 point E3A (tirs 8-12)
23963 Råvarer, hygiejne og HACCP 5 point E1A (man 8-12)

4. semester

KU304 Fødevarevidenskabsteori 7.5 point Udenfor skema-struktur
KU307 Fødevarekemi 7.5 point Udenfor skema-struktur
KUx Tilvalgskursus KU 7,5 point
KUxx Tilvalgskursus KU 7,5 point

5. semester
23953 Anvendt statistisk proceskontrol og kvalitetsstyring 5 point E2B (tors 8-12)
23982 Kemisk risikoanalyse 10 point E1A (man 8-12) og Januar
62999 Innovation Pilot 10 point E5A (ons 8-12) og E5B (ons 13-17), F5A (ons 8-12) og F5B (ons 13-17)
eller
62990 Innovation Pilot (summer edition) 10 point
valgfrit Tilvalgskursus 5 point

6. semester

- Ingeniørpraktik 30 point

7. semester
- Diplomingeniørprojekt 20 point
-- Tilvalgskurser 10 point

Tilvalgskurser

Tilvalgskurser kan vælges blandt det samlede udbud af DTU's kurser, specialkurser og kurser ved andre danske og udenlandske uddannelsesinstitutioner. Specialkurser må maksimalt tilsammen udgøre 10 ECTS-point.

Alle valgte kurser skal forhåndsgodkendes af studielederen med hensyn til relevans for Fødevaresikkerhed og -kvalitet, den valgte specialisering og overlap med obligatoriske kurser.

De nederste kurser er fra kursuskataloget på Københavns Universitet. Se yderligere detaljer i deres kursuskatalog. 

Allerede forhåndsgodkendte kurser

Nedenstående kurser er allerede forhåndsgodkendt. Studerende skal dog være opmærksomme på, at listen kan omfatte kurser på kandidatniveau. På grund af disse kursers faglige niveau er de hovedsageligt henvendt til studerende, som i tillæg til studieplanens professionsrettede kurser søger teoretiske udfordringer på højt niveau.

02409 Multivariat statistik 5 point E1A (man 8-12)
02631 Introduktion til programmering og databehandling 5 point E1B (tors 13-17), F7 (tirs 18-22)
10018 Fysik 1 10 point E4A (tirs 13-17) og F4A (tirs 13-17)
23258 Generel medicinsk mikrobiologi 5 point F1B (tors 13-17)
23301 Praktisk kemisk fødevareanalyse 5 point Januar
23302 Fødevarekemi 5 point F3A (tirs 8-12)
23511 Grundlæggende fødevareproduktionsteknologi 10 point E4 (tirs 13-17, fre 8-12)
23520 Design af fødevareproduktionssystemer 10 point F4A (tirs 13-17) og F4B (fre 8-12)
23521 Hygiejnisk design i fødevareindustrien 5 point E2B (tors 8-12)
23522 Reologi af fødevarer og biologiskematerialer 5 point Januar
23531 Entrepreneurship in food and bio engineering 5 point August
23532 Ølbrygning og egenkontrol kursus 5 point Juni
23552 Development of innovative future food: Ecotrophelia and Blue Dot course 5 point F7 (tirs 18-22)
23564 Integreret produktinnovation i fødevareindustrien 10 point E5 (ons 8-17)
23732 Human ernæring 5 point E3A (tirs 8-12)
26124 Koordinationskemi (Uorganisk Kemi 2) 5 point F4A (tirs 13-17)
26231 Fysisk Kemi 3 5 point F5B (ons 13-17)
26411 Organisk kemi 2 5 point E4B (fre 8-12)
27022 Biokemi 5 point F4B (fre 8-12)
27026 Molekylærbiologi 5 point E2A (man 13-17)
27034 Fermenteringsteknologi 5 point F5A (ons 8-12)
27035 Eksperimentel fermenteringsteknologi 5 point Juni
27322 Immunologi 10 point F3A (tirs 8-12)
27419 Skimmelsvampe: Biologi og Bioteknologi 5 point F1A (man 8-12)
28025 Bio-procesteknik 5 point F3A (tirs 8-12)
28121 Øvelser i kemiske enhedsoperationer 5 point Efterår og Forår
28140 Introduktion til reaktionsteknik 5 point E5A (ons 8-12)
28310 Kemisk og biokemisk produktdesign 10 point E2A (man 13-17) og Januar
42429 Projektledelse 5 point August
42430 Projektledelse 5 point Januar
62030 Fra ide til checkout (3.semester PI-projekt) 15 point E1A (man 8-12) og E2A (man 13-17) og E2B (tors 8-12)
62107 Kvalitetstyring og GMP 5 point E5A (ons 8-12), F5A (ons 8-12)
LNAB10088U Naturressourcer - forvaltning og økonomi 7,5 point Blok 3, gruppe A
NFOB14014U Råvarekvalitet 7,5 point Blok 3, gruppe B
NFOB15008U Sensory Evaluation of food 7,5 point Blok 3, gruppe C
NFOB16000U Exploratory Data Analysis 7,5 point Blok 3, gruppe A
NFOB16006U Produktion af flydende fødevarer 5 point E3A (tirs 8-12)
NIFB14012U Produktionsøkonomi 7,5 point Blok 3, gruppe A
NIFB14014U Økonometri 7,5 point Blok 3, gruppe A
NNEB19001U Arbejdsfysiologi 2 - endokrinologi og metabolisme 7,5 point Blok 3, gruppe B