Studieplan for Fødevaresikkerhed og - kvalitet

1. semester

01911 Matematisk Analyse og Modellering 5 point Januar
23900 Projektkursus i fødevarer 2.5 point E3A (tirs 8-12)
23902 Introduktion til fødevarer 5 point E1A (man 8-12)
23903 Grundkursus i fødevareanalyse 10 point E5A (ons 8-12) og E5B (ons 13-17)
26171 Almen kemi 5 point E4A (tirs 13-17)
26174 Laboratoriekursus for diplomingeniører i fødevaresikkerhed og -kvalitet 2.5 point E1B (tors 13-17)

01911 Matematisk Analyse og Modellering skal følges i januar måned.

2. semester
01922 Lineær Algebra og Modellering 5 point F5 (ons 8-17)
23932 Biologisk kemi 7.5 point F1A (man 8-12) og F3A (tirs 8-12)
23936 Kemisk fødevareanalyse I 5 point Juni
26271 Fysisk kemi 5 point F2B (tors 8-12)
26471 Organisk kemi 7.5 point F2A (man 13-17) og F1B (tors 13-17)

3. semester

02323 Introduktion til statistik 5 point E4B (fre 8-12), F4B (fre 8-12)
23925 Fødevaremikrobiologi 5 point E5A (ons 8-12)
23926 Anvendt Fødevaremikrobiologi 5 point Januar
23937 Kemisk fødevareanalyse II 5 point E2B (tors 8-12)
23952 Fødevareteknologi for diplom 5 point E3A (tirs 8-12)
23963 Råvarer, hygiejne og HACCP 5 point E1A (man 8-12)

4. semester

KU304 Fødevarevidenskabsteori 7.5 point Udenfor skema-struktur
KU307 Fødevarekemi 7.5 point Udenfor skema-struktur
KUx Tilvalgskursus KU 7,5 point
KUxx Tilvalgskursus KU 7,5 point

5. semester
23953 Anvendt statistisk proceskontrol og kvalitetsstyring 5 point E2B (tors 8-12)
23982 Kemisk risikoanalyse 10 point E1A (man 8-12) og Januar
62999 Innovation Pilot 10 point E5A (ons 8-12) og E5B (ons 13-17), F5A (ons 8-12) og F5B (ons 13-17)
eller
62990 Innovation Pilot (summer edition) 10 point
valgfrit Tilvalgskursus 5 point

6. semester

- Ingeniørpraktik 30 point

7. semester
- Diplomingeniørprojekt 20 point
-- Tilvalgskurser 10 point

Tilvalgskurser

Tilvalgskurser kan vælges blandt DTU's kurser, specialkurser og kurser ved andre danske og udenlandske uddannelsesinstitutioner. Specialkurser må maksimalt tilsammen udgøre 10 ECTS-point.

Alle valgte kurser skal forhåndsgodkendes af studielederen med hensyn til relevans for Fødevaresikkerhed og -kvalitet, den valgte specialisering og overlap med obligatoriske kurser.

De nederste kurser er fra kursuskataloget på Københavns Universitet. Se yderligere detaljer i deres kursuskatalog. 

Allerede forhåndsgodkendte kurser

Nedenstående kurser er allerede forhåndsgodkendt. Der er to lister: en med kurser på bachelor- og diplomingeniørniveau og en med kurser på kandidatniveau. Kurser på kandidatniveau er hovedsageligt henvendt til studerende, som i tillæg til studieplanens professionsrettede kurser søger teoretiske udfordringer på højt niveau.

02003 Programmering (Polyteknisk grundlag) 5 point E4B (fre 8-12)
eller
02002 Programmering (Polyteknisk grundlag) 5 point E1B (tors 13-17)
23212 Øvelser i fødevarefermenteringer 5 point August
23258 Generel medicinsk mikrobiologi 5 point F1B (tors 13-17)
23732 Human ernæring 5 point E4A (tirs 13-17)
26124 Koordinationskemi (Uorganisk Kemi 2) 5 point F4A (tirs 13-17)
26411 Organisk kemi 2 5 point E4B (fre 8-12)
27022 Biokemi 5 point F4B (fre 8-12)
27026 Molekylærbiologi 5 point E2A (man 13-17)
27034 Fermenteringsteknologi 5 point F5A (ons 8-12)
27070 Immunologi 5 point F1B (tors 13-17)
28025 Bio-procesteknik 5 point F3A (tirs 8-12)
28121 Øvelser i kemiske enhedsoperationer 5 point Efterår og Forår
28140 Introduktion til reaktionsteknik 5 point E5A (ons 8-12)
62030 Fra ide til checkout (3.semester PI-projekt) 15 point E1A (man 8-12) og E2A (man 13-17) og E2B (tors 8-12)
62074 Projektledelse - Værktøjer og praktisk ledelse 5 point F5A (ons 8-12), F4B (fre 8-12), E5A (ons 8-12), E4B (fre 8-12)
62107 Kvalitetstyring og GMP 5 point E5A (ons 8-12), F5A (ons 8-12)
62210 Projektlederskab - Lederskab, Flow og Effekt 5 point E1A (man 8-12), F1A (man 8-12)
62908 Mennesker i samspil med teknologi 10 point Efterår
NFOB14014U Råvarekvalitet 7,5 point Blok 3, gruppe B
NFOB15008U Sensory Evaluation of food 7,5 point Blok 3, gruppe C
NFOB16000U Exploratory Data Analysis 7,5 point Blok 3, gruppe A
NIFB14012U Produktionsøkonomi 7,5 point Blok 3, gruppe A
NIFB14014U Økonometri 7,5 point Blok 3, gruppe A
NNEB19001U Arbejdsfysiologi 2 - endokrinologi og metabolisme 7,5 point Blok 3, gruppe B

Forhåndsgodkendte kandidatkurser

Kurserne i denne gruppe har kursustypen kandidat, men er godkendt på bachelorniveau for studerende på diplomingeniøruddannelsen i Fødevaresikkerhed og -kvalitet. På grund af disse kursers faglige niveau er de hovedsagelig henvendt til studerende, som i tillæg til studieplanens professionsrettede kurser søger teoretiske udfordringer på højere niveau.

02409 Multivariat statistik 5 point E1A (man 8-12)
23210 Prædiktiv fødevaremikrobiologi og konservering 5 point E5B (ons 13-17)
23301 Praktisk kemisk fødevareanalyse 5 point Januar
23521 Hygiejnisk design i fødevareindustrien 5 point E2B (tors 8-12)
23522 Reologi af fødevarer og biologiskematerialer 5 point Januar
23531 Entrepreneurship in food and bio engineering 5 point August
23532 Ølbrygning og egenkontrol kursus 5 point Juni
23552 Development of innovative future food: Ecotrophelia and Blue Dot course 5 point F7 (tirs 18-22)
23564 Integreret produktinnovation i fødevareindustrien 10 point E5 (ons 8-17)
28872 Bioraffinaderi 5 point E4B (fre 8-12)
NIFK 19000U EU Food Law 7,5 point August

Studieplan for tidligere årgange

For studerende optaget før september 2021

Følgende tilvalgskursus er godkendt for studerende med optag før september 2021

23102 Fødevaresikkerhed i produktionskæder 10 point F2 (man 13-17, tors 8-12)
23512 Grundlæggende Fødevareproduktionsteknologi (komprimeret) 5 point Juli
23551 Prædiktiv Fødevaremikrobiologi 5 point Januar
23661 Smag på toksikologien! Kemiske stoffer og sundhed 5 point Januar
24102 Udvikling og produktion af vacciner 5 point F4A (tirs 13-17)
27023 Eksperimentel biokemi 5 point Juni
27027 Eksperimentel molekylær mikrobiologi 5 point E1B (tors 13-17) og E3B (fre 13-17)
27411 Biologisk dataanalyse og kemometri 5 point F2A (man 13-17)
27461 Mykoteknologi 5 point E1B (tors 13-17)
27611 Introduktion til bioinformatik 5 point F4A (tirs 13-17)

For studerende optaget før september 2022

23924 Fødevaremikrobiologi (3. semester) erstattes af 

23925 Fødevaremikrobiologi 5 point E5A (ons 8-12)
23926 Anvendt Fødevaremikrobiologi 5 point Januar

23962 Fødevareproduktion, råvarer og hygiejne (3. semester) erstattes af

23963 Råvarer, hygiejne og HACCP 5 point E1A (man 8-12)

Følgende kurser er også godkendt som tilvalgskurser:

01025 Matematik 2 for Matematik og Teknologi 5 point E5A (ons 8-12)
01034 Matematik 2 5 point E1A (man 8-12)
26271 Fysisk kemi 5 point F2B (tors 8-12)
27051 Mikroorganismers diversitet og anvendelse 5 point F5B (ons 13-17)

For studerende optaget før 2023 gælder følgende kurser som tilvalgskurser:

02631 Introduktion til programmering og databehandling 5 point E1B (tors 13-17), F7 (tirs 18-22)
10018 Fysik 1 10 point E4A (tirs 13-17) og F4A (tirs 13-17)
23302 Fødevarekemi 5 point F3A (tirs 8-12)
23511 Grundlæggende fødevareproduktionsteknologi 10 point E4 (tirs 13-17, fre 8-12)
23520 Design af fødevareproduktionssystemer 10 point F4A (tirs 13-17) og F4B (fre 8-12)
23532 Ølbrygning og egenkontrol kursus 5 point Juni
23564 Integreret produktinnovation i fødevareindustrien 10 point E5 (ons 8-17)
26231 Fysisk Kemi 3 5 point F5B (ons 13-17)
27322 Immunologi 10 point F3A (tirs 8-12)
27419 Skimmelsvampe: Biologi og Bioteknologi 5 point F1A (man 8-12)
28310 Kemisk og biokemisk produktdesign 10 point E2A (man 13-17) og Januar
42429 Projektledelse 5 point August
42430 Projektledelse 5 point Januar
62030 Fra ide til checkout (3.semester PI-projekt) 15 point E1A (man 8-12) og E2A (man 13-17) og E2B (tors 8-12)

For studerende optaget før 2024 gælder følgende:

1. semester

01901 BasisMat 1 - Indledende matematik for diplomingeniører 5 point E1A (man 8-12), E3A (tirs 8-12), E1B (tors 13-17), E4B (fre 8-12), F3A (tirs 8-12), F4B (fre 8-12)
23901 Grundkursus i fødevareanalyse 12.5 point E5A (ons 8-12) og E5B (ons 13-17) og Januar
23902 Introduktion til fødevarer 5 point E1A (man 8-12)
26171 Almen kemi 5 point E4A (tirs 13-17)
26174 Laboratoriekursus for diplomingeniører i fødevaresikkerhed og -kvalitet 2.5 point E1B (tors 13-17)

For studerende optaget før 2024 gælder følgende kurser som tilvalgskurser:

10020 Fysik 1 10 point E1B (tors 13-17) og F1B (tors 13-17)
LNAB10088U Naturressourcer - forvaltning og økonomi
NFOB16006U Produktion af flydende fødevarer

2. semester

Studerende, der ikke har bestået 01920 BasisMat 2 skal i stedet bestå 01922 Lineær Algebra og Modellering.