Studieplan for Proces og Innovation

1. semester
01901 BasisMat 1 - Indledende matematik for diplomingeniører 5 point E1A (man 8-12), E3A (tirs 8-12), E1B (tors 13-17), E4B (fre 8-12), F3A (tirs 8-12), F4B (fre 8-12)
10935 Fysik 1 5 point E1B (tors 13-17)
62001 Innovation, Design og Procesfacilitering 15 point E2A (man 13-17) og E4A (tirs 13-17) og Januar, Januar
62009 Materialelære 5 point E1B (tors 13-17), E5A (ons 8-12)

2. semester

01920 BasisMat 2 - Videregående matematik for diplomingeniører 5 point E4B (fre 8-12), E5B (ons 13-17), F1A (man 8-12), F4B (fre 8-12), F5B (ons 13-17)
62008 Produktudvikling - faser og forløb i produktudviklingen 5 point E4A (tirs 13-17), F2A (man 13-17)
62014 Grønt Entreprenørskab 5 point F4B (fre 8-12)
62019 Interaktionsdesign 5 point F5B (ons 13-17)
62024 Prototyping 5 point Juni
62033 Teknologi og Markedsføring 5 point F4A (tirs 13-17)

3. semester

62000 Erhvervsøkonomi 5 point E4A (tirs 13-17)
62030 Fra ide til checkout (3.semester PI-projekt) 15 point E1A (man 8-12) og E2A (man 13-17) og E2B (tors 8-12)
62039 Industriel Design 5 point Januar
62669 Statistisk Analyse og Datavisualisering 5 point E4B (fre 8-12), F4A (tirs 13-17)

4. semester 

62041 Innovation i en Organisatorisk Kontekst 15 point F3A (tirs 8-12) og Juni og F2B (tors 8-12)
62051 Produktudvikling – værktøjer og konstruktionsstrategier 10 point F1A (man 8-12) og F5B (ons 13-17)
eller
62048 Physical Computing 10 point F1B (tors 13-17) og F4A (tirs 13-17)
62074 Projektledelse - Værktøjer og praktisk ledelse 5 point F5A (ons 8-12), F4B (fre 8-12), E5A (ons 8-12), E4B (fre 8-12)

De studerende skal vælge imellen

- 62051 Produktudvikling - værktøjer og designstrategier (10 ECTS-point) eller

- 62048 Physical Computing (10 ECTS-point).

5. semester
- Ingeniørpraktik 30 point

6. semester

62999 Innovation Pilot 10 point E5A (ons 8-12) og E5B (ons 13-17), F5A (ons 8-12) og F5B (ons 13-17)
eller
62990 Innovation Pilot (summer edition) 10 point
- Tilvalgskurser 20 point

7. semester

- Diplomingeniørprojekt 20 point
2) Tilvalgskurser 10 point

Tilvalgskurser

Tilvalgskurser kan vælges blandt DTU's kurser, specialkurser og kurser ved andre danske og udenlandske uddannelsesinstitutioner. Specialkurser må maksimalt tilsammen udgøre 10 ECTS-point.

Alle valgte kurser skal forhåndsgodkendes af studielederen med hensyn til relevans for Proces og Innovation, den valgte specialisering og overlap med obligatoriske kurser.

Allerede forhåndsgodkendte kurser

Nedenstående kurser er allerede forhåndsgodkendt. Der er to lister: en med kurser på bachelor- og diplomingeniørniveau og en med kurser på kandidatniveau. Kurser på kandidatniveau er hovedsageligt henvendt til studerende, som i tillæg til studieplanens professionsrettede kurser søger teoretiske udfordringer på højt niveau.

01017 Diskret matematik 5 point E2B (tors 8-12)
02450 Introduktion til machine learning og data mining 5 point F4A (tirs 13-17), E4A (tirs 13-17)
25208 Løsninger for Bæredygtighed 5 point Juni
38001 Bæredygtigt Iværksætteri 5 point F3A (tirs 8-12)
41615 Mekanisk CAD 5 point F1B (tors 13-17)
42042 Brugerinvolverende systemdesign 5 point F4A (tirs 13-17)
42421 Ledelse og organisation 5 point E3B (fre 13-17)
47209 3D imaging, analyse og modellering 5 point E2B (tors 8-12)
62009 Materialelære 5 point E1B (tors 13-17), E5A (ons 8-12)
62046 Physical Computing 5 point F1B (tors 13-17)
62051 Produktudvikling – værktøjer og konstruktionsstrategier 10 point F1A (man 8-12) og F5B (ons 13-17)
62087 Styrkelære og termodynamik 5 point E4B (fre 8-12)
62096 Informationsteknologi i Produktion 5 point E2B (tors 8-12), F2B (tors 8-12)
62101 Operations Management og LEAN 5 point E3A (tirs 8-12), F3A (tirs 8-12)
62118 Organisation og Ledelse 5 point E1B (tors 13-17), F1B (tors 13-17)
62134 Strategisk Analyse og udvikling 5 point F2B (tors 8-12)
62142 Digitalisering og Industri 4.0 5 point F2A (man 13-17)
62146 Mekanisk produktanalyse 5 point Januar
62202 Life Cycle Assessment 5 point E3A (tirs 8-12)
62210 Projektlederskab - Lederskab, Flow og Effekt 5 point E1A (man 8-12), F1A (man 8-12)
62211 Forretningsvidenskab og teknologiledelse 5 point E3A (tirs 8-12) og F3A (tirs 8-12)
62234 Industriel Programmering 10 point E2A (man 13-17) og Januar
62238 Forretningsinnovation 5 point August
62444 Data visualisering og analyse - projekt 5 point Juni, Januar
62589 Business Intelligence 5 point E3B (fre 13-17), F2B (tors 8-12)
62800 Introduktion til mekatronik og robotteknik 10 point F2B (tors 8-12) og Juni
63860 System- og netværkssikkerhed 5 point E2A (man 13-17)
63861 System- og netværkssikkerhed - Projekt 5 point Januar

Forhåndsgodkendte kandidatkurser
Kurserne i denne gruppe har kursustypen kandidat, men er godkendt på bachelorniveau for studerende på diplomingeniøruddannelsen i Proces og Innovation. På grund af disse kursers faglige niveau er de hovedsagelig henvendt til studerende, som i tillæg til studieplanens professionsrettede kurser søger teoretiske udfordringer på højere niveau.

02266 User Experience Engineering 5 point Januar
02809 UX Design Prototypeudviking 5 point E1A (man 8-12)
12772 Livscyklusvurdering af produkter og systemer 10 point E1 (man 8-12, tors 13-17)
34365 Prototyper for internet of things 5 point E2B (tors 8-12)
38102 Teknologisk Iværksætteri 5 point E1B (tors 13-17)
38104 Økonomi for Iværksættere 5 point F5A (ons 8-12)
38108 Teknologi og Innovationsledelse 5 point E3B (fre 13-17)
38110 Iscenesættelse af co-creation og kreativitet 5 point E1B (tors 13-17)
41635 Robust Design af Produkter og mekanismer 5 point F1B (tors 13-17)
42503 Facilitating Innovation in Multidisciplinary Teams 5 point Juni
42504 Innovation in Engineering (Polyteknisk grundfag) 5 point August
42505 Facilitating Innovation in Multidisciplinary Teams 5 point August
42543 Ledelse af organisatorisk forandring 5 point F4A (tirs 13-17)
42893 Psykologi for ingeniører 5 point E5B (ons 13-17)
63851 Projektledelse 5 point August og Januar

Studieplan for tidligere årgange

For Studerende optaget før 1. september 2021 gælder følgende

3. semester:

62000 Erhvervsøkonomi 5 point E4A (tirs 13-17)
62030 Fra ide til checkout (3.semester PI-projekt) 15 point E1A (man 8-12) og E2A (man 13-17) og E2B (tors 8-12)
62039 Industriel Design 5 point Januar
62429 Data visualisering og analyse - værktøjer og metoder. 5 point E5A (ons 8-12)

Tilvalgskurser:

42348 Bæredygtig udvikling af nye teknologier 5 point Januar
42438 Business model design for growth entrepreneurship 5 point August
62093 Produktionsteknologi 5 point E5A (ons 8-12), F5A (ons 8-12)
62219 Miljø, kemi og produkter 10 point E5A (ons 8-12) og E4B (fre 8-12), F5A (ons 8-12) og F4B (fre 8-12)
62665 Plastdesign 5 point E2A (man 13-17), F2A (man 13-17)

For studerende optaget før 1. september 2022

Kursus 62041 erstatter kurserne 62040 og 62043 på 4. semester. 

For Studerende optaget før 1. september 2022 gælder følgende udgåede kurser i gruppen af tilvalgskurser: 

22620 Højteknologisk iværksætteri 5 point Januar
42085 Forretningsdesign til bæredygtighed 5 point E2B (tors 8-12)
42340 Bæredygtighed i ingeniørløsninger 5 point Juni
42351 Bæredygtighed i ledelse 5 point E2A (man 13-17)
42372 Livscyklusvurdering af produkter og systemer 10 point E1 (man 8-12, tors 13-17)
42386 Økonomi for Iværksættere 5 point F5A (ons 8-12)
42435 Virksomhedsstart 5 point E2A (man 13-17)
42436 Teknologisk Iværksætteri 5 point E1B (tors 13-17)
42554 Social Entrepreneurship: Theory and Practice 5 point Januar
42575 Teknologi og Innovationsledelse 5 point E3B (fre 13-17)

For studerende optaget før september 2023 gælder 

1. semester

01901 BasisMat 1 - Indledende matematik for diplomingeniører 5 point E1A (man 8-12), E3A (tirs 8-12), E1B (tors 13-17), E4B (fre 8-12), F3A (tirs 8-12), F4B (fre 8-12)
10935 Fysik 1 5 point E1B (tors 13-17)
62004 Kreativitet og Innovation 5 point E2A (man 13-17)
62009 Materialelære 5 point E1B (tors 13-17), E5A (ons 8-12)
62012 PI-projekt 1 5 point Januar
62018 Design, brugere og etik 5 point E3A (tirs 8-12)

4. semester

62041 Innovation i en Organisatorisk Kontekst 15 point F3A (tirs 8-12) og Juni og F2B (tors 8-12)
62046 Physical Computing 5 point F1B (tors 13-17)
62051 Produktudvikling – værktøjer og konstruktionsstrategier 10 point F1A (man 8-12) og F5B (ons 13-17)
62074 Projektledelse - Værktøjer og praktisk ledelse 5 point F5A (ons 8-12), F4B (fre 8-12), E5A (ons 8-12), E4B (fre 8-12)
62194 Programmering 5 point E2A (man 13-17), F4A (tirs 13-17)

De studerende skal vælge imellen

- 62051 Produktudvikling - værktøjer og designstrategier (10 ECTS-point) eller

- 62194 Programmering (5 ECTS-point) og 62046 Physical Computing (5 ECTS-point).

Studerende der ikke har bestået 62046 og 62194 skal i stedet bestå 62048.

Følgende kurser kan også tælle som tilvalgskurser:

12771 Bæredygtighed i ledelse 5 point E2A (man 13-17)
12772 Livscyklusvurdering af produkter og systemer 10 point E1 (man 8-12, tors 13-17)
38002 Social entrepenørskab: Teori og praksis 5 point Januar
38101 Virksomhedsstart 5 point E2A (man 13-17)
38102 Teknologisk Iværksætteri 5 point E1B (tors 13-17)
38104 Økonomi for Iværksættere 5 point F5A (ons 8-12)
38107 Forretningsdesign for bæredygtighed 5 point E2B (tors 8-12)
38108 Teknologi og Innovationsledelse 5 point E3B (fre 13-17)
41653 Korrosion (teori og teknologi) 10 point E5A (ons 8-12) og E5B (ons 13-17)
42081 Iscenesættelse af co-creation og kreativitet 5 point E1B (tors 13-17)
42087 Design Methods and Reflective Practice 10 point E5 (ons 8-17)
42090 Helhedsdesign af Engineering Systems 10 point F5 (ons 8-17)
42430 Projektledelse 5 point Januar
eller
42429 Projektledelse 5 point August
42433 Avanceret ledelse af ingeniørprojekter, programmer og porteføljer 10 point F3 (tirs 8-12, fre 13-17)
42543 Ledelse af organisatorisk forandring 5 point F4A (tirs 13-17)
42576 From Analytics to Action 5 point F1A (man 8-12)
62194 Programmering 5 point E2A (man 13-17), F4A (tirs 13-17)
62204 Produktionsteknologi 5 point Efterår
62407 Internet of Things - Teori og praksis 5 point E2B (tors 8-12)
62415 Mobilapplikationsudvikling 5 point E2B (tors 8-12)
62573 Programmering af intelligente køretøjer og mobile applikationer 5 point F3B (fre 13-17)
62620 Bæredygtig anvendelse af materialer 5 point F3B (fre 13-17)
62626 Computer Aided Design CAD2 5 point Efterår
12740 Bæredygtighed i ingeniørløsninger 5 point