Studieplan for Sundhedsteknologi

1. semester

01901 Basismat 1 - Indledende matematik for diplomingeniører 5 point E1A (man 8-12), E3A (tirs 8-12), E2B (tors 8-12), E4B (fre 8-12), F3A (tirs 8-12), F4B (fre 8-12)
62420 Informationsteknologi 1 7.5 point E1A (man 8-12) og E2B (tors 8-12)
62422 Medicoteknik 1 5 point E5A (ons 8-12)
62423 Semesterprojekt 1 Sundhedsteknologi 5 point Januar
62523 Sundhedsvidenskab 1 7.5 point Efterår

2. semester

01920 Basismat 2 - Videregående matematik for diplomingeniører 5 point E4B (fre 8-12), E5B (ons 13-17), E2B (tors 8-12), F1A (man 8-12), F4B (fre 8-12), F5B (ons 13-17)
62450 Informationsteknologi 2 5 point F3A (tirs 8-12)
62452 Medicoteknik 2 5 point F5A (ons 8-12)
62453 Semesterprojekt 2 Sundhedsteknologi 5 point Juni
62454 Sundhedsvidenskab 2 10 point Forår

3. semester

62484 Semesterprojekt 3 Sundhedsteknologi 5 point Januar
62525 Digital Signalbehandling. 5 point E5A (ons 8-12)
62581 IT og kommunikation 10 point E2B (tors 8-12) og E4B (fre 8-12), E1B (tors 13-17) og E3B (fre 13-17)
62908 Teknologi i samspil med mennesker 10 point Efterår

4. semester

62512 Telemedicin 1 5 point F2A (man 13-17)
62517 Billeddannende modaliteter 5 point Forår
62518 Anvendt medicinsk statistik 5 point F5A (ons 8-12)
62521 Design-build projekt 10 point F5B (ons 13-17) og Juni
62560 Standarder, sikkerhed og kvalitet i sundhedsvæsenet 5 point F1B (tors 13-17)

5. semester

Det er muligt at bytte om på 5. og 6. semester

62999 Innovation Pilot 10 point E5A (ons 8-12) og E5B (ons 13-17), F5A (ons 8-12) og F5B (ons 13-17)
eller
62990 Innovation Pilot (summer edition) 10 point
-- Tilvalgskurser 20 point

6. semester

Det er muligt at bytte om på 5. og 6. semester

- Ingeniørpraktik 30 point

7. semester 

- Tilvalgskurser 10 point
-- Diplomingeniørprojekt 20 point

Tilvalgskurser

Tilvalgskurser kan vælges blandt det samlede udbud af DTU's kurser, specialkurser og kurser ved andre danske og udenlandske uddannelsesinstitutioner. Specialkurser må maksimalt tilsammen udgøre 10 ECTS-point.

Alle valgte kurser skal forhåndsgodkendes af studielederen med hensyn til relevans for Sundhedsteknologi, den valgte specialisering og overlap med obligatoriske kurser.

30 ECTS point er reserveret til tilvalgskurser og specialisering. Du bør overveje planlægningen af dit individuelle, valgfrie forløb så tidligt som muligt, gerne ved afslutningen af 2. semester, da de valgfrie kurser oftest kun udbydes én gang årligt.

Du kan sammensætte dit eget, individuelle forløb blandt forhåndsgodkendte tilvalgskurser fra nedenstående liste. Du kan også søge studielederens godkendelse for kurser der ikke er forhåndsgodkendt. Endelig kan du du vælge en specialisering inden for et af fagområderne: Ledelse og økonomi, IT og softwareudvikling, samt Data Science.

Allerede forhåndsgodkendte kurser

Nedenstående kurser er allerede forhåndsgodkendt. Studerende skal dog være opmærksomme på, at listen kan omfatte kurser på kandidatniveau. På grund af disse kursers faglige niveau, er de hovedsageligt henvendt til studerende, som i tillæg til studieplanens professionsrettede kurser søger teoretiske udfordringer på højt niveau.

Specialiseringerne er placeret efter listen af tilvalgskurser.

Studieplanlægning og tilmelding til valgfri kurser

Når tilvalgsfag og evt. specialisering planlægges, skal den studerende være opmærksom på kurser, der har skemasammenfald, og kurser der kun udbydes én gang om året.

Hvis en studerende ønsker et valgfrit kursus, der ikke allerede er forhåndsgodkendt, skal studielederen kontaktes for godkendelse og tilmelding i god tid inden tilmeldingsfristen .

Det er den enkelte studerendes ansvar, at lægge sin studieplan således, at kursernes forudsætninger er til stede og således, at studiet ikke forlænges unødigt.

01017 Diskret matematik 5 point E2B (tors 8-12)
01019 Diskret matematik 5 point E2B (tors 8-12)
01904 Diskret matematik 5 point E5A (ons 8-12)
02105 Algoritmer og datastrukturer 1 5 point F2B (tors 8-12)
02110 Algoritmer og datastrukturer 2 5 point E2B (tors 8-12)
02180 Introduktion til kunstig intelligens 5 point F3A (tirs 8-12)
02326 Algoritmer og datastrukturer 5 point F2B (tors 8-12)
02393 Programmering i C++ 5 point E7 (tirs 18-22)
02443 Stokastisk simulation 5 point Juni
02450 Introduktion til machine learning og data mining 5 point F4A (tirs 13-17), E4A (tirs 13-17)
02502 Billedanalyse 5 point E3A (tirs 8-12), F3A (tirs 8-12)
10041 Fysik 2 - General Engineering 5 point E5B (ons 13-17)
10916 Fysik 1 5 point E5A (ons 8-12), F1A (man 8-12)
10935 Fysik 1 5 point E1B (tors 13-17)
12740 Bæredygtighed i ingeniørløsninger 5 point Juni
12771 Bæredygtighed i ledelse 5 point E2A (man 13-17)
22055 Videregående signalbehandling med medicinske anvendelser 10 point E3 (tirs 8-12, fre 13-17)
22056 Personlige bærbare sundhedsteknologier 10 point F2 (man 13-17, tors 8-12)
22446 Engineering World Health Sommerskole i medicoteknisk instrumentering 5 point Juni
22481 Indledende medicinsk billeddannelse 5 point E1B (tors 13-17)
26000 Almen kemi 5 point E4B (fre 8-12) og F5B (ons 13-17)
26027 Grundlæggende kemi 5 point F5A (ons 8-12)
26050 Kemi for Life Science 5 point E4A (tirs 13-17)
26171 Almen kemi 5 point E4A (tirs 13-17), F3A (tirs 8-12)
34315 Internet of things – applikation og infrastruktur udvikling 5 point F2B (tors 8-12)
42101 Introduktion til operationsanalyse 5 point E2A (man 13-17), F2A (man 13-17)
42421 Ledelse og organisation 5 point E2A (man 13-17)
42429 Projektledelse 5 point August
42430 Projektledelse 5 point Januar
42587 Introduktion til Operations og Supply Chain Management 5 point E1A (man 8-12)
62000 Erhvervsøkonomi 5 point E4A (tirs 13-17)
62074 Projektledelse - Værktøjer og praktisk ledelse 5 point F5A (ons 8-12), F4B (fre 8-12), E5A (ons 8-12), E4B (fre 8-12)
62107 Kvalitetstyring og GMP 5 point E5A (ons 8-12), F5A (ons 8-12)
62118 Organisation og Ledelse 5 point E2B (tors 8-12), E1B (tors 13-17), F2B (tors 8-12), F1B (tors 13-17)
62122 Erhvervsjura 5 point E1B (tors 13-17) og F1B (tors 13-17)
62133 Supply Chain Management & Design 5 point E4B (fre 8-12), F4B (fre 8-12)
62174 Erhvervsøkonomi 2 5 point E3A (tirs 8-12), F3A (tirs 8-12)
62198 Økonomi for ingeniører 5 point E4B (fre 8-12) og F4B (fre 8-12)
62202 Life Cycle Assessment 5 point E3A (tirs 8-12)
62221 Erhvervs- og samfundsøkonomi 5 point E4A (tirs 13-17)
62223 Erhvervsøkonomi 1 5 point F1A (man 8-12), E1A (man 8-12)
62238 Forretningsinnovation 5 point August
62407 Internet of Things - Teori og praksis 5 point E2B (tors 8-12)
62413 Avanceret objektorienteret programmering med C# og .NET 5 point E5B (ons 13-17), Forår
62415 Mobilapplikationsudvikling 5 point E2B (tors 8-12)
62416 Videregående mobilapplikationsudvikling 5 point E2B (tors 8-12)
62417 Mobil applikationsudvikling med Swift 5 point F1B (tors 13-17)
62426 Cyber defence og ledelsesansvar 5 point Efterår og Forår
62444 Data visualisering og analyse - projekt 5 point Juni
62501 Linux server og netværk 5 point F5B (ons 13-17)
62530 Netværkssikkerhed 5 point E2A (man 13-17)
62533 Anvendt machine learning og big data 5 point Forår
62547 Indlejrede C/C++ smarte applikationer 5 point Forår
62550 Brugerinteraktion og udvikling på mobile enheder 10 point E1A (man 8-12) og Januar
62575 Sikkerhed i indlejrede systemer 5 point F1A (man 8-12)
62582 Komplekse systemer og Devops 5 point E3A (tirs 8-12)
62589 Business Intelligence 5 point E3B (fre 13-17), F2B (tors 8-12)
62748 Almen- og Elektrokemi 5 point Juli
62773 Elektrofysik 1 5 point E1A (man 8-12)
62774 Elektrofysik 2 5 point F1A (man 8-12)

Specialiseringer

På Sundhedsteknologi kan der en af følgende specialiseringer:

  • IT og Softwareudvikling
  • Data Science
  • Ledelse, organisation og økonomi

For at opnå en af disse specialiseringer skal den studerende tage 20 ECTS-point fra listen over tilvalgskurser inden for den pågældende specialisering.

Bemærk at listen består af diplomingeniør-, civilbachelor- og kandidatkurser. Kurserne har derfor forskellige forudsætninger, og det er op til den enkelte studerende at vælge kurserne, så de giver en fornuftig progression inden for den valgte specialisering. Se det tidligere afsnit om studieplanlægning.

Den studerende kan også vælge at sammensætte sine tilvalgskurser inden for andre fagområder eller på tværs af specialiseringerme. Se listen over forhåndsgodkendte tilvalgskurser ovenfor.

Specialisering i IT og Softwareudvikling

01017 Diskret matematik 5 point E2B (tors 8-12)
01019 Diskret matematik 5 point E2B (tors 8-12)
01904 Diskret matematik 5 point E5A (ons 8-12)
02105 Algoritmer og datastrukturer 1 5 point F2B (tors 8-12)
02326 Algoritmer og datastrukturer 5 point F2B (tors 8-12)
02393 Programmering i C++ 5 point E7 (tirs 18-22)
62407 Internet of Things - Teori og praksis 5 point E2B (tors 8-12)
62413 Avanceret objektorienteret programmering med C# og .NET 5 point E5B (ons 13-17), Forår
62415 Mobilapplikationsudvikling 5 point E2B (tors 8-12)
62416 Videregående mobilapplikationsudvikling 5 point E2B (tors 8-12)
62417 Mobil applikationsudvikling med Swift 5 point F1B (tors 13-17)
62501 Linux server og netværk 5 point F5B (ons 13-17)
62530 Netværkssikkerhed 5 point E2A (man 13-17)
62547 Indlejrede C/C++ smarte applikationer 5 point Forår
62550 Brugerinteraktion og udvikling på mobile enheder 10 point E1A (man 8-12) og Januar
62575 Sikkerhed i indlejrede systemer 5 point F1A (man 8-12)
62582 Komplekse systemer og Devops 5 point E3A (tirs 8-12)

Specialisering i Data Science

02180 Introduktion til kunstig intelligens 5 point F3A (tirs 8-12)
02443 Stokastisk simulation 5 point Juni
02450 Introduktion til machine learning og data mining 5 point F4A (tirs 13-17), E4A (tirs 13-17)
42101 Introduktion til operationsanalyse 5 point E2A (man 13-17), F2A (man 13-17)
62444 Data visualisering og analyse - projekt 5 point Juni
62533 Anvendt machine learning og big data 5 point Forår

Specialisering i Ledelse, organisation og økonomi

Et økonomikursus blandt følgende kurser:

62000 Erhvervsøkonomi 5 point E4A (tirs 13-17)
62198 Økonomi for ingeniører 5 point E4B (fre 8-12) og F4B (fre 8-12)
62223 Erhvervsøkonomi 1 5 point F1A (man 8-12), E1A (man 8-12)

Et projektledelseskursus blandt følgende kurser:

42429 Projektledelse 5 point August
42430 Projektledelse 5 point Januar
62074 Projektledelse - Værktøjer og praktisk ledelse 5 point F5A (ons 8-12), F4B (fre 8-12), E5A (ons 8-12), E4B (fre 8-12)

Et kursus i ledelse og organisation blandt følgende kurser:

42421 Ledelse og organisation 5 point E2A (man 13-17)
62118 Organisation og Ledelse 5 point E2B (tors 8-12), E1B (tors 13-17), F2B (tors 8-12), F1B (tors 13-17)

Dertil et eller flere kurser blandt følgende kurser:

62107 Kvalitetstyring og GMP 5 point E5A (ons 8-12), F5A (ons 8-12)
62122 Erhvervsjura 5 point E1B (tors 13-17) og F1B (tors 13-17)
62589 Business Intelligence 5 point E3B (fre 13-17), F2B (tors 8-12)