Studiekort

Studerende skal have et gyldigt studiekort. Studiekortet skal medbringes som legitimation ved eksamen, ved henvendelser i Studieinformationen og som adgangskort til DTU’s databarer. Hvis man skal have adgang til institutternes lokaler, herunder laboratorier, skal man kontakte institutsekretæren, da der er særlige regler om adgang til laboratorier m.m. 

Al information om studiekort (ID-kort) kan findes på DTU Inside.

Den studerende skal ved optagelse på DTU selv bestille studiekort via www.cardadmin.cas.dtu.dk. Den studerende vil herefter få tilsendt sit studiekort.

Studiekortet bliver sendt til den studerendes folkeregisteradresse. Har man en udenlandsk adresse, vil man få en e-mail på sin studentermail om, hvor man kan hente sit studiekort.

Studiekortet er personligt og må ikke overdrages til andre. Mister man sit studiekort, skal man spærre det og bestille et nyt via DTU Inside under ’ID kort (Adgangskort/Studiekort).

Brugernavn og password til DTU’s it-systemer
For at få adgang til DTU’s databarer og intranettet DTU Inside skal man have et gyldigt brugernavn og password. Man bestiller sit password via http://Unistart.dtu.dk/. Passwordet er personligt og må ikke videregives til andre.

https://studieinformation.dtu.dk/regler/praktiske-forhold/studiekort
22 NOVEMBER 2019