Digital Design

Men en specialisering i digital design kan du bl.a. beskæftige dig med de sensorsystemer og delkomponenter som indgår i fremtidens teknologier, f.eks. indenfor Internet of Things (IoT), industri 4.0, smart city teknologier, proces- og høreapparatindustrien, tillige med sundheds- og velfærdsteknologiområderne. Danmark er ”med i toppen” indenfor udvikling af mange af disse teknologier, hvor den efterfølgende produktion finder sted i østen. Med en specialisering indenfor digital design, har du mulighed for at deltage i udvikling af fremtidens avanceret høreapparater, måleudstyr indenfor lydteknologi, teknologier indenfor sundheds- og velfærdsområdet, digitale robot- og datakommunikationssystemer og sikkerhed indenfor sensor- og IoT-systemer.

Digital Design – et fremtidigt perspektiv

På få år er specialiseringen i digital design blevet en af de mest efterspurgte uddannelser på diplomingeniørretningen i elektroteknologi. Denne udvikling er begrundet af Danmarks førende position inden for bl.a. høreapparater og måleteknologi, hvor firmaer som Oticon, GN-Resound og Widex er verdensdominerende. Denne dominansposition medfører en stor eksport indenfor disse områder. Ligeledes indeholder specialiseringen digitalt design elementer indenfor sundheds- og velfærdsteknologiområderne, såsom f.eks. telemedicin og billedbehandling. Digitalt design anvendes også indenfor måleindustrien, hvor store virksomheder som Radiometer, VOSS og Brüel & Kjær er markedsførende. På samme vis, er der et stort antal små og mellemstore virksomheder, som anvender digital design. Disse virksomheder og andre større virksomheder, såsom Terma, Demant, BK Medical og Track-mand har en omfattende investerings- og udviklingsaktivitet inden for digitalt designområdet både i Danmark og i andre lande, med et deraf følgende stort behov for digital design ingeniører.

Digital Design kan opdeles i følgende hovedområder:

  • Signalbehandling i ikke lineære systemer.
  • Sensorteknologi.
  • Digital kommunikation.
  • Computer arkitektur.
  • Programmering af sensor- og IoT-enheder.
  • Højhastigheds digitale kommunikationssystemer.
  • Sikkerhed i sensor- og IoT-systemer.

Hvis du vil specialisere dig indenfor digital design, bør du interessere dig for matematik og statistik. Med en specialisering indenfor digital design, kan du være med til at udvikle fremtidens IoT-baserede systemer, teknologier inden for høreapparater og teknologier indenfor sundhedsområdet - også på det internationale plan.

Uddannelsens opbygning

Diplomingeniøruddannelsen i elektroteknologi er opbygget som en obligatorisk basisuddannelse der strækker sig over de 4 første semestre. På disse semestre opnår du en grundlæggende og bred faglighed som ruster dig til hurtigt og effektivt at kunne sætte dig ind i de nyeste teknologier.

Specialisering digital design gennemføres i tæt samarbejde med industrien og du er med til at løse konkrete problemer i en virksomhed igennem praktikken og afgangsprojektet.

Ud i et job

Diplomingeniører i elektroteknologi er en erhvervsorienteret ingeniøruddannelse, hvor du med den obligatoriske ingeniørpraktik er godt forberedt til at gå direkte ud i erhvervslivet. I Danmark medfører den omfattende teknologiudvikling et stigende antal jobs inden for elektronikområdet. Således er elektronikbranchen et af Danmarks store eksporterhverv med mange jobmuligheder såvel nationalt som internationalt.

Du kan også vælge at videreuddanne dig ved at tage en overbygningsuddannelse til civilingeniør.