Anbefalede studieforløb på Byggeteknologi

Der er udarbejdet tre forslag til studieforløb, som du kan bruge, når du skal vælge kurser.
 • Et studieforløb har bygningskonstruktioner og bygningsmaterialer som de centrale emner - og geoteknik, så bygningens fundamenter kommer med.
 • Et andet studieforløb sigter mod anlægskonstruktioner, hvorved vi forstår andre konstruktioner end bygningskonstruktioner, fx konstruktioner i vand og i jord. Her er primært mere strømningsmekanik - i forhold til det ovenstående. 
 • Et tredje studieforløb fokuserer på bygningsenergi, herunder bygningers klimaskærm: tag og facader, herunder glasfacader, samt bygningsinstallationer: varme- og ventilationsanlæg. Energirigtige bygninger er centralt her.
De indeholder:
 • de obligatoriske projekter og almene fag
 • de obligatoriske naturvidenskabelige grundfag
 • de herudover anbefalede naturvidenskabelige grundfag i det enkelte forslag
 • anbefalede teknologiske liniefag
 • forslag til valgfri fag
I skemaerne er angivet:
 • kursusnavn
 • kursusnummer
 • pointtal
 • farvekodering for fagblokke

Kurserne kan flyttes til et andet semester end det viste, men husk forudsætningerne (kurser) for det enkelte kursus, og husk at de fleste kurser kun gives 1 gang om året.

Aarg2016_byggeteknologi_studieforloeb_30_marts_2017
Aarg2017_byggeteknologi_studieforloeb_4_september_2017
Aarg2018_byggeteknologi_studieforloeb_18_juni_2018
Aarg2019_byggeteknologi_studieforloeb_27_august_2019
Aarg2020_byggeteknologi_studieforloeb_7_februar_2020
Aarg2021_byggeteknologi_studieforloeb_22_april_2021

Beskrivelse af kurser findes i Kursusbasen.

Disse anbefalede studieforløb gælder for studerende optaget i 2023 eller senere.

Er du optaget før 2023, er du omfattet af de anbefaledes studiefoløb for tidligere årgange. Find dem i menuen til venstre.