Kompetenceprofil for Byggeteknologi

Denne kompetenceprofil gælder for studerende optaget i 2023 eller senere.

Er du optaget før 2023, er du omfattet at kompetenceprofilen for tidligere årgange. Find den i menuen til venstre, eller se Min studieordning.

En bachelor i teknisk videnskab fra DTU 

1. kan kombinere forskningsbaseret og praktisk viden til at finde egnede teknologiske løsninger og se dem i en samfundsmæssig, bæredygtig og etisk kontekst

2. har viden om matematik, statistik og programmering og kan anvende dette til fagspecifik opgaveløsning

3. har viden om centrale naturvidenskabelige emner inden for fysik, kemi og bioteknologi, kan anvende dette til opgaveløsning og har kendskab til den naturvidenskabelige metode

4. har eksperimentelle og digitale kompetencer og kan opstille simple modeller samt opsamle, analysere og fortolke data

5. er i stand til selvstændigt at tilegne sig ny viden, kan anvende fagrelevante informationskilder, herunder på engelsk, og kan forholde sig kritisk hertil

6. kan formidle og målrette ingeniørfaglige information, teorier og resultater til fagfæller og ikke-specialister

7. kan ud fra en faglig tilgang analysere problemstillinger og løsninger på egen hånd såvel som i samarbejde med andre

Retningsspecifikke mål for læringsudbytte

En bachelor i Byggeteknologi

  • har grundlæggende kendskab til almindelig byggeteknik med relation til planlægning, projektering, udformning og udførelse
  • har kendskab til samspillet mellem geografiske, klimatiske, miljømæssige og samfundsmæssige forhold
  • kan identificere og analysere generelle byggetekniske problemstillinger samt identificere relevante abstrakte begreber og modeller og vurdere deres anvendelighed
  • kan forstå og anvende begreber og grundlæggende analytiske og numeriske modeller
  • kan identificere relevante byggematerialer, foretage materialevalg til givne konstruktioner og vurdere samspillet mellem materialevalg og konstruktionsudformning
  • kan anvende grundlæggende begreber og gennemføre generelle design- og dimensioneringsopgaver
  • kan anvende CAD/BIM og skitsering i typiske projekteringsopgaver
  • kan forstå baggrund og teori for generelle eksperimentelle metoder og kan implementere dem samt tolke resultaterne med henblik på deres anvendelse i relevante modeller
  • har kendskab til anvendelse af it-løsninger til skitsering, simulering og beregning.