Studieplan

Naturvidenskabelige grundfag

De obligatoriske naturvidenskabelige grundfag på Byggeteknologi er:

01005 Matematik 1 20 point Efterår og Forår
10022 Fysik 1 10 point E1A (man 8-12) og F1A (man 8-12)
26028 Grundlæggende kemi på engelsk 5 point E7 (tirs 18-22)
eller
26027 Grundlæggende kemi 5 point F5A (ons 8-12)
eller
26000 Almen kemi 5 point E4B (fre 8-12) og F5B (ons 13-17)
27020 Interdisciplinær bioengineering 5 point E2A (man 13-17) og F2A (man 13-17)

Der vælges et af de tre kemi kurser.

Herudover skal du vælge mindst 5 point fra denne liste:

01017 Diskret matematik 5 point E2B (tors 8-12)
01035 Matematik 2 5 point E2B (tors 8-12), F2B (tors 8-12)
eller
01037 Matematik 2 (sommeruniversitet) 5 point August
eller
01034 Matematik 2 5 point E1A (man 8-12)
02403 Introduktion til matematisk statistik 5 point Juni
eller
02402 Introduktion til statistik 5 point E3A (tirs 8-12), F4A (tirs 13-17)
02405 Sandsynlighedsregning 5 point E4B (fre 8-12)
02601 Introduktion til numeriske algoritmer 5 point F1B (tors 13-17), E4B (fre 8-12)
26211 Biofysik og biofysisk kemi 5 point F4B (fre 8-12)

Der må vælges en version af de tre Matematik 2 kurser.

Kurserne "Matematik 2", "Diskret matematik og databaser", "Introduktion til statistik", "Sandsynlighedsregning" og "Introduktion til numeriske algoritmer" er naturlige valg på bachelorlinjen i Byggeteknologi. Se i øvrigt de anbefalede studieforløb.

Teknologiske Linjefag:

På Byggeteknologiretningen udbydes følgende kurser, blandt hvilke den studerende skal vælge 45 point. Det er obligatoriske at vælge kurserne

41203 Bygningsmekanik 10 point E2A (man 13-17) og F2A (man 13-17)
41901 Ingeniørarbejde 10 point E3B (fre 13-17) og E5 (ons 8-17)
41926 Byggeteknik 5 point Januar

ligesom det er obligatorisk at vælge mindst et af kurserne 41956, 41957 og 12411.

Samlet set skal der vælges kurser op til de 45 point fra nedenstående liste

12411 Styrke og stivhed af jord - Geoteknik Grundkursus 5 point F1B (tors 13-17)
12601 Termisk bygningsfysik 5 point F1B (tors 13-17)
12603 Materialefysik for bygningsingeniører 5 point F5A (ons 8-12)
41102 Strømningsmekanik 1 5 point E4A (tirs 13-17)
41458 Bygningsinstallationer 5 point F2B (tors 8-12)
41927 Bygnings Informations Modellering (BIM) 5 point F3A (tirs 8-12)
41955 Bærende konstruktioner 3: Ramme- og pladekonstruktioner 5 point E5A (ons 8-12)
41956 Betonkonstruktioner 5 point F4A (tirs 13-17)
41957 Stålkonstruktioner 5 point E1B (tors 13-17)

Projekter og almene fag
Alle kurserne i denne fagblok er obligatoriske, idet der dog kan vælges imellem 02631, 02632 og 02633, og fagblokken indeholder almene ingeniørfag samt uddannelsens to projekter: fagprojekt og bachelorprojekt. Bachelorprojektet er det afsluttende projekt på bacheloruddannelsen, mens studieleder foreslår, at den studerende gennemfører fagprojektet på 4. semester.

02632 Introduktion til programmering og databehandling 5 point August
eller
02633 Introduktion til programmering og databehandling 5 point Januar, Juni
eller
02631 Introduktion til programmering og databehandling 5 point E1B (tors 13-17), F7 (tirs 18-22)
41901 Ingeniørarbejde 10 point E3B (fre 13-17) og E5 (ons 8-17)
41905 Fagprojekt - Bachelor i Byggeteknologi 10 point F4B (fre 8-12) og Juni
41926 Byggeteknik 5 point Januar
42611 Ingeniørfagets videnskabsteori 5 point August og Januar
eller
42610 Ingeniørfagets videnskabsteori 5 point F3A (tirs 8-12)
- Bachelorprojekt 15 / 17,5 / 20

Valgfrie kurser
I denne fagblok skal den studerende vælge 45 point blandt de civilingeniørkurser, der udbydes af DTU. Den studerende kan vælge at tage de kurser, der ligger inden for rammerne af de anbefalede studieforløb. Ydermere kan den studerende benytte valgfriheden til at følge kurser inden for videregående matematik, fysik og kemi. Eller vælge mere generelle kurser, fx inden for ledelse og økonomi. Endelig kan den studerende benytte de valgfrie kurser til at ændre uddannelsens fokus, så den studerende kvalificerer sig til kandidatuddannelser, som den oprindelige bacheloruddannelse ikke umiddelbart giver adgang til.

Civilbachelorstuderende må have op til 10 ECTS-point på diplomingeniørniveau som en del af de valgfrie kurser på deres bacheloruddannelse. 

Kurser, tidligere årgange

Teknologiske linjefag

For studerende optaget før september 2022 gælder der at de nedenstående kurser er Teknologiske Liniefag, men disse kurser udbydes efter september 2022 under nye kursusnr

11010 Byggeteknik 5 point Januar
11031 Bygnings Informations Modellering (BIM) 5 point F3A (tirs 8-12)
11112 Bygningsinstallationer 5 point F2B (tors 8-12)
11121 Termisk bygningsfysik 5 point F1B (tors 13-17), August
11311 Betonkonstruktioner 5 point F4A (tirs 13-17)
11318 Stålkonstruktioner 5 point E2B (tors 8-12)
11343 Bærende konstruktioner 3: Ramme- og pladekonstruktioner 5 point E5A (ons 8-12)
11411 Styrke og stivhed af jord - Geoteknik Grundkursus 5 point F1B (tors 13-17)
11562 Materialefysik for bygningsingeniører 5 point F5A (ons 8-12)

For studerende optaget før september 2022 tæller disse kurser indenfor Projekter og Almene Fag, men udbydes fremover under nye kursusnr

11000 Ingeniørarbejde 10 point E3B (fre 13-17) og E5 (ons 8-17)
11691 Fagprojekt - Bachelor i Byggeteknologi 10 point F4B (fre 8-12) og Juni

For studerende optaget før september 2019 gælder nedenstående som Teknologiske linjefag:

11994 Ingeniørdesign i byskala 5 point Juni
34313 Introduktion til datanet 5 point E4B (fre 8-12)