Studieplan for Byggeteknologi

Denne studieplan gælder for studerende optaget i 2023 eller senere.

Er du optaget før 2023, er du omfattet at studiplanen for tidligere årgange. Find den i menuen til venstre, eller se Min studieordning.

Polytekniske grundfag

De polytekniske grundfag på Byggeteknologi er:

01001 Matematik 1a (Polyteknisk grundlag) 10 point Efterår
01002 Matematik 1b (polyteknisk grundlag) 10 point Forår
02002 Programmering (Polyteknisk grundlag) 5 point E1B (tors 13-17)
02402 Statistik (Polyteknisk grundlag) 5 point E3A (tirs 8-12), F4A (tirs 13-17)
10060 Fysik (Polyteknisk grundlag) 10 point Forår og Efterår
26021 Kemi (Polyteknisk grundlag) 5 point F5A (ons 8-12)
eller
26022 Kemi (Polyteknisk grundlag) 5 point August
eller
26020 Kemi (Polyteknisk grundlag) 5 point E1A (man 8-12)
27020 Bioengineering (Polyteknisk grundlag) 5 point E2A (man 13-17) og F2A (man 13-17)
42620 Videnskab, Teknologi og Samfund (polyteknisk grundlag) 5 point Januar, Juni
eller
42622 Videnskab, Teknologi og Samfund (polyteknisk grundlag) 5 point August

Der vælges et af de tre kemi-kurser 26020, 26021 eller 26022

Retningsspecifikke kurser:

På Byggeteknologiretningen udbydes følgende kurser, blandt hvilke den studerende skal vælge 55 point. Det er obligatoriske at vælge kurserne 41203, 41903 og 41925

41203 Bygningsmekanik 10 point E2A (man 13-17) og F2A (man 13-17)
41903 Introduktion til Byggeteknologi 10 point E3B (fre 13-17) og E5A (ons 8-12) og Januar
41925 Introduktion til Bygningsinformationsmodellering (BIM) 5 point E5B (ons 13-17)

ligesom det er obligatorisk at vælge mindst et af kurserne 41956, 41957 og 12411.

Samlet set skal der vælges kurser op til de 55 point fra nedenstående liste

12411 Styrke og stivhed af jord - Geoteknik Grundkursus 5 point F1A (man 8-12)
12601 Termisk bygningsfysik 5 point E5A (ons 8-12)
12603 Materialefysik for bygningsingeniører 5 point F5A (ons 8-12)
12604 Byggematerialer - anvendelse og forsøg 5 point Juni
41102 Strømningsmekanik 1 5 point E4A (tirs 13-17)
41458 Bygningsinstallationer 5 point F2B (tors 8-12)
41927 Åben Bygningsinformationsmodellering (OpenBIM) 5 point F3A (tirs 8-12)
41955 Bærende konstruktioner 3: Ramme- og pladekonstruktioner 5 point E5A (ons 8-12)
41956 Betonkonstruktioner 5 point F4A (tirs 13-17)
41957 Stålkonstruktioner 5 point E1B (tors 13-17)

Projekter
Studieleder foreslår, at fagprojektet gennemføres på 4. semester. 

Bachelorprojektet er det afsluttende projekt på bacheloruddannelsen.

41905 Fagprojekt - Bachelor i Byggeteknologi 10 point F4B (fre 8-12) og Juni
Bachelorprojekt 15 / 17,5 / 20

Valgfrie kurser
I denne fagblok skal den studerende vælge 45 point blandt de civilbachelorkurser, der udbydes af DTU. Den studerende kan vælge at tage de kurser, der ligger inden for rammerne af de anbefalede studieforløb. Ydermere kan den studerende benytte valgfriheden til at følge kurser inden for videregående matematik, fysik og kemi. Eller vælge mere generelle kurser, fx inden for ledelse og økonomi. Endelig kan den studerende benytte de valgfrie kurser til at ændre uddannelsens fokus, så den studerende kvalificerer sig til kandidatuddannelser, som den oprindelige bacheloruddannelse ikke umiddelbart giver adgang til.

Civilbachelorstuderende må have op til 10 ECTS point på diplomingeniørniveau som en del af de valgfrie kurser på deres bacheloruddannelse. 

Civilbachelorstuderende må vælge kandidatkurser, såfremt de står på listen af forhåndsgodkendte kandidatkurser i studieordningen.

Forhåndsgodkendte kandidatkurser

12360 Indeklima 10 point F5 (ons 8-17)
12361 Ventilation og klimateknik 10 point E1 (man 8-12, tors 13-17)
12362 Dagslys og Belysning 5 point E3B (fre 13-17)
12611 Varme- og stoftransport i bygninger 5 point E1B (tors 13-17)
12612 Betonteknologi 5 point F1A (man 8-12)
34844 Bygningsakustik 5 point E2A (man 13-17)
41111 Strømningsmekanik 2 5 point E3A (tirs 8-12)
41462 Bygningssimulering 5 point E5A (ons 8-12)
41464 Solvarmeanlæg 10 point F3 (tirs 8-12, fre 13-17)
41465 Computational Fluid Dynamics vedrørende bygninger 5 point E5B (ons 13-17)
41466 Bæredygtig opvarmning og køling af bygninger 5 point F4A (tirs 13-17)
41931 Brandsikkerhed i bygninger 5 point E4A (tirs 13-17)
41932 Branddynamik 5 point F4B (fre 8-12)
41934 Videregående Bygnings Informations Modellering (BIM) 5 point E2A (man 13-17)
41961 Bærende Konstruktioners Numeriske Modellering 2: Ikke-lineær elementmetode 5 point E5B (ons 13-17)
41963 Videregående betonstyrkelære 5 point E4B (fre 8-12)
41965 Trækonstruktioner 5 point F1B (tors 13-17)