Netværksteknologi og it

Anbefalede studieforløb på Cyberteknologi

I forbindelse med uddannelsen er der udarbejdet et antal forslag til studieforløb, som inspiration til hvilke områder inden for uddannelsens fagområder du kan beskæftige dig med.  Det bemærkes at disse studieforløb relaterer til studieordningen gældende for optaget i 2021. Anbefalede studieforløb for tidligere årgange kan ses her

Du kan naturligvis også vælge at sammensætte dit studie selv, men så skal du sikre dig, at dine kursusvalg opfylder kravene til at opnå en bachelorgrad.

Bemærk at der kan ske ændringer i de anbefalede studieforløb i forbindelse med oprettelse af nye kurser, nedlæggelse af eksisterende kurser eller ændringer i eksisterende kurser.

Der er lavet følgende forslag til studieforløb

Oversigterne med skemaplaceringer kan også generelt findes her: https://www.cyberteknologi.dk/studieplaner/2023/

 

 

Generelle bemærkninger til forslagene til studieforløb:

  • For alle 4 forslag til studieforløb gælder, at kravet om (mindst) 45 point i kursuskategorierne Naturvidenskabelige grundfag, Teknologiske linjefag samt Projekter og almene fag er opfyldt. Pointkravet til kategorien Valgfrie fag er generelt ikke opfyldt for de forskellige forslag til studieforløb. Du skal derfor selv vælge et antal kurser udover de angivne, så du når op på i alt 180 ECTS point.
  • Der er i studieordningen valgfrihed mellem kurserne 26027 Grundlæggende kemi og 26028 Grundlæggende kemi på engelsk, og forslagene til studieforløb kan i de fleste tilfælde passe med begge kurser alt efter om kurset ønskes på 4., 5. eller 6. semester.
  • Kun FastTrack forløbet inkluderer 3-ugers kurser, som er placeret i juli eller august. Hvis man har tid, kan det dog godt anbefales at vælge kurser (som fortrinsvis vil være i kategorien Valgfrie fag) i en eller begge af disse perioder, da det kan gøre det nemmere at opfylde DTU's studieaktivitetskrav undervejs i uddannelsen. Bemærk dog, at 3-ugers perioden i august overlapper med perioden for reeksamener for de ordinære eksamener i maj og juni.