Kompetenceprofil for Cyberteknologi

Denne kompetenceprofil gælder for studerende optaget i 2023 eller senere.

Er du optaget før 2023, er du omfattet at kompetenceprofilen for tidligere årgange. Find den i menuen til venstre, eller se Min studieordning.

En bachelor i teknisk videnskab fra DTU 

1. kan kombinere forskningsbaseret og praktisk viden til at finde egnede teknologiske løsninger og se dem i en samfundsmæssig, bæredygtig og etisk kontekst

2. har viden om matematik, statistik og programmering og kan anvende dette til fagspecifik opgaveløsning

3. har viden om centrale naturvidenskabelige emner inden for fysik, kemi og bioteknologi, kan anvende dette til opgaveløsning og har kendskab til den naturvidenskabelige metode

4. har eksperimentelle og digitale kompetencer og kan opstille simple modeller samt opsamle, analysere og fortolke data

5. er i stand til selvstændigt at tilegne sig ny viden, kan anvende fagrelevante informationskilder, herunder på engelsk, og kan forholde sig kritisk hertil

6. kan formidle og målrette ingeniørfaglige information, teorier og resultater til fagfæller og ikke-specialister

7. kan ud fra en faglig tilgang analysere problemstillinger og løsninger på egen hånd såvel som i samarbejde med andre

Retningsspecifikke mål for læringsudbytte

En bachelor i Cyberteknologi:

  • kan anvende fagområdets teoretiske grundlag, begreber og modeller
  • kan anvende de grundlæggende cyberteknologiske principper, herunder simulering og beregning af ydeevnen af kommunikationsnetværk og -systemer
  • har viden om de matematiske og fysiske beskrivelser af informationskodning samt transmission af information via transmissionsmedier som optiske fibre, metalliske transmissionslinjer eller radiobølger
  • har viden om sikkerhedsaspekter i et kommunikationssystem
  • kan identificere og anvende typiske elementer i et kommunikationssystem fra klient/server/sensor til klient/server/sensor.
  • kan designe, udvikle og implementere avanceret software eller hardware inden for fagområdet
  • kan deltage selvstændigt i et udviklingsprojekt inden for cyberteknologi herunder udarbejde dokumentation og evaluering af de forskellige faser af udviklingsarbejdet efter retningslinjerne for fagområdet.