Studieplan for Cyberteknologi

Denne studieplan gælder for studerende optaget i 2023 eller senere.

Er du optaget før 2023, er du omfattet at studiplanen for tidligere årgange. Find den i menuen til venstre, eller se Min studieordning.

Det polytekniske grundlag

01001 Matematik 1a (Polyteknisk grundlag) 10 point Efterår
01002 Matematik 1b (polyteknisk grundlag) 10 point Forår
02002 Programmering (Polyteknisk grundlag) 5 point E1B (tors 13-17)
02402 Statistik (Polyteknisk grundlag) 5 point E3A (tirs 8-12), F4A (tirs 13-17)
10060 Fysik (Polyteknisk grundlag) 10 point Forår og Efterår
26021 Kemi (Polyteknisk grundlag) 5 point F5A (ons 8-12)
eller
26022 Kemi (Polyteknisk grundlag) 5 point August
eller
26020 Kemi (Polyteknisk grundlag) 5 point E1A (man 8-12)
27020 Bioengineering (Polyteknisk grundlag) 5 point E2A (man 13-17) og F2A (man 13-17)
42620 Videnskab, Teknologi og Samfund (polyteknisk grundlag) 5 point Januar, Juni
eller
42622 Videnskab, Teknologi og Samfund (polyteknisk grundlag) 5 point August

Retningsspecifikke kurser
De retningsspecifikke kurser er opdelt i en obligatorisk blok på kurser svarende til 35 point og en blok på 45 point, hvoraf der skal vælges mindst 20 point. Bemærk at Matematik 2 i nogle tilfælde med fordel kan tages i august-varianten. 

De obligatoriske retningsspecifikke kurser er:

01037 Matematik 2 (sommeruniversitet) 5 point August
eller
01035 Matematik 2 5 point E2B (tors 8-12), F2B (tors 8-12)
02105 Algoritmer og datastrukturer 1 5 point F2B (tors 8-12)
34210 Introduktion til digital kommunikation 5 point F3A (tirs 8-12)
34302 Introduktion til Cyberteknologi 10 point E4A (tirs 13-17) og Januar
34313 Introduktion til datanet 5 point E4B (fre 8-12)
34334 Avancerede datanet og cybersikkerhed 5 point E2A (man 13-17)

Den studerende skal derudover vælge mindst 20 point blandt nedenstående valgfrie retningspecifikke kurser:

02161 Software Engineering 1 5 point F2A (man 13-17)
02450 Introduktion til machine learning og data mining 5 point F4A (tirs 13-17), E4A (tirs 13-17)
34120 Elektromagnetisme for kommunikation 5 point F1B (tors 13-17)
34121 Introduktion til fiberoptisk kommunikation 5 point F4B (fre 8-12)
34220 Kodning i kommunikationssystemer 5 point Juni
34325 Kommunikationsteknologier og anvendelsesmuligheder til Internet of Things (IoT) 5 point F2B (tors 8-12)
34331 Digital hardwaredesign til kommunikation 5 point E5B (ons 13-17)
34333 Teknologier til mobilkommunikation og cellular IoT 5 point F5A (ons 8-12)
34600 Elektriske kredsløb 1 5 point E3A (tirs 8-12)

Det er muligt istedet for 34120 Elektromagnetisme for kommunikation at tage kurset 30400 Elektromagnetisme, som der på 10 ECTS point, hvor de 5 point vil tælle som retningsspecifik kursus. Bemærk at 30400 forudsætter 34600 Elektriske kredsløb og kan derfor svært tages før 5 semester. Snak med din studieleder i dette tilfælde.

Projekter 
Studieleder anbefaler at fagprojektet tages på 4. semester.
Bachelorprojektet er den naturlige afslutning på bacheloruddannelsen.

Hvis den studerende gennemfører et bachelorprojekt på 20 point, vil de 15 point blive medregnet i fagblokken Projekter, og de resterende 5 point vil blive medregnet i fagblokken Valgfrie kurser.

 

34229 Fagprojekt – Bachelor i Cyberteknologi 10 point F5B (ons 13-17) og Juni
Bachelorprojekt 15/ 17,5 / 20

Valgfrie kurser
I denne fagblok skal den studerende vælge 45 point blandt de civilbachelorkurser, der udbydes af DTU. Den studerende kan vælge at tage de kurser, der ligger inden for rammerne af de anbefalede studieforløb. Ydermere kan den studerende benytte valgfriheden til at følge kurser inden for videregående matematik, fysik og kemi. Eller vælge mere generelle kurser, fx inden for ledelse og økonomi. Endelig kan den studerende benytte de valgfrie kurser til at ændre uddannelsens fokus, så den studerende kvalificerer sig til kandidatuddannelser, som den oprindelige bacheloruddannelse ikke umiddelbart giver adgang til.

Civilbachelorstuderende må have op til 10 ECTS point på diplomingeniørniveau som en del af de valgfrie kurser på deres bacheloruddannelse. 

Civilbachelorstuderende må vælge kandidatkurser, såfremt de står på nedenstående liste af forhåndsgodkendte kandidatkurser.

Forhåndsgodkendte kandidatkurser

02180 Introduktion til kunstig intelligens 5 point F3A (tirs 8-12)
02233 Netværkssikkerhed 5 point F4A (tirs 13-17)
34349 FPGA design til kommunikationssystemer 10 point F5 (ons 8-17)
34359 SDN: software-defineret netværk 5 point E5B (ons 13-17)

Kurser, tidligere årgange