Studieplan

Naturvidenskabelige grundfag

De obligatoriske naturvidenskabelige grundfag på bachelorretningen er nedenstående kurser. Bemærk at der er pointspærring mellem kurserne 26027 og 26028, og at det derfor kun er ét af disse to kurser, der skal gennemføres.

01005 Matematik 1 20 point Efterår og Forår
10020 Fysik 1 10 point E1B (tors 13-17) og F1B (tors 13-17)
eller
10024 Fysik 1 10 point E5A (ons 8-12) og F5A (ons 8-12)
eller
10022 Fysik 1 10 point E1A (man 8-12) og F1A (man 8-12)
26027 Grundlæggende kemi 5 point F5A (ons 8-12)
eller
26028 Grundlæggende kemi på engelsk 5 point E7 (tirs 18-22)
eller
26026 Grundlæggende kemi 5 point August
eller
26000 Almen kemi 5 point E4B (fre 8-12) og F5B (ons 13-17)
27020 Interdisciplinær bioengineering 5 point E2A (man 13-17) og F2A (man 13-17)

Desuden skal den studerende vælge mindst 10 point blandt nedenstående kurser. De mest relevante kurser for denne bachelorretning er 01034/01035/01037 Matematik 2, 02402 Introduktion til statistik, 02403 Introduktion til matematisk statistik, 02405 Sandsynlighedsregning, samt 01017 Diskret matematik. Bemærk at der er pointspærring mellem 01034, 01035 og 01037, samt mellem 02402 og 02403.

01017 Diskret matematik 5 point E2B (tors 8-12)
01035 Matematik 2 5 point E2B (tors 8-12), F2B (tors 8-12)
eller
01037 Matematik 2 (sommeruniversitet) 5 point August
eller
01034 Matematik 2 5 point E1A (man 8-12)
02403 Introduktion til matematisk statistik 5 point Juni
eller
02402 Introduktion til statistik 5 point E3A (tirs 8-12), F4A (tirs 13-17)
02405 Sandsynlighedsregning 5 point E4B (fre 8-12)

Teknologiske linjefag
Kategorien teknologiske linjefag er opdelt i en obligatorisk blok på kurser svarende til 20 point og en blok på 40 point, hvoraf der skal vælges mindst 25 point.

De obligatoriske kurser blandt teknologiske linjefag er:

02105 Algoritmer og datastrukturer 1 5 point F2B (tors 8-12)
34210 Introduktion til digital kommunikation 5 point F3A (tirs 8-12)
34313 Introduktion til datanet 5 point E4B (fre 8-12)
34334 Avancerede datanet og cybersikkerhed 5 point E2A (man 13-17)

Den studerende skal derudover vælge mindst 25 point teknologiske linjefag blandt nedenstående kurser:

02161 Software Engineering 1 5 point F2A (man 13-17)
02450 Introduktion til machine learning og data mining 5 point F4A (tirs 13-17), E4A (tirs 13-17)
34120 Elektromagnetisme for kommunikation 5 point F2A (man 13-17)
34121 Introduktion til fiberoptisk kommunikation 5 point F4B (fre 8-12)
34220 Kodning i kommunikationssystemer 5 point Juni
34331 Digital hardwaredesign til kommunikation 5 point E5B (ons 13-17)
34333 Teknologier til mobilkommunikation og IoT 5 point F5A (ons 8-12)
34346 Netværksteknologier og applikationsudvikling til Internet of Things 5 point F2B (tors 8-12)

Det bemærkes vedr. kursus 34346 at dette er et kandidatkursus. Det vil snarligt udkomme i en bachelorudgave.

Projekter og almene fag
I denne fagblok finder du følgende obligatoriske kurser for bacheloruddannelsen:
02102 Indledende Programmering 5 point F3A (tirs 8-12)
eller
02101 Indledende Programmering 5 point E3A (tirs 8-12)
34229 Fagprojekt – Bachelor i Cyberteknologi 10 point F5B (ons 13-17) og Juni
34302 Introduktion til Cyberteknologi 10 point E1B (tors 13-17) og Januar
42610 Ingeniørfagets videnskabsteori 5 point F3A (tirs 8-12)
eller
42611 Ingeniørfagets videnskabsteori 5 point August og Januar
BSc Bachelorprojekt 15 / 17,5 / 20 point

Hvis den studerende gennemfører et bachelorprojekt på 20 point, vil de 15 point blive medregnet i fagblokken Projekter og almene fag, og de resterende 5 point vil blive medregnet i fagblokken Valgfrie kurser.

Studieleder anbefaler, at den studerende gennemfører fagprojektet (Kursus 34229 Fagprojekt - Bachelor i Cyberteknologi) på 4. semester og bachelorprojektet på 6. semester.

Valgfrie kurser
I denne fagblok skal den studerende vælge 45 point blandt de civilingeniørkurser, der udbydes af DTU. Den studerende kan vælge at tage de kurser, der ligger inden for rammerne af de anbefalede studieforløb. Ydermere kan den studerende benytte valgfriheden til at følge kurser inden for videregående matematik, fysik og kemi. Eller vælge mere generelle kurser, fx inden for ledelse og økonomi. Endelig kan den studerende benytte de valgfrie kurser til at ændre uddannelsens fokus, så den studerende kvalificerer sig til kandidatuddannelser, som den oprindelige bacheloruddannelse ikke umiddelbart giver adgang til.

Civilbachelorstuderende må have op til 10 ECTS point på diplomingeniørniveau som en del af de valgfrie kurser på deres bacheloruddannelse. 

Kurser, tidligere årgange

For studerende med studiestart 2018 gælder

Teknologiske linjefag

02132 Computersystemer 10 point E5 (ons 8-17)
02138 Digital elektronik 1 5 point E4B (fre 8-12)
02139 Digital Elektronik 2 5 point F1B (tors 13-17)
34311 Introduktion til tele- og datanet 5 point E2B (tors 8-12)

For studerende med studiestart 2019 og 2020 gælder

Teknologiske linjefag

34332 Projekter i digital hardwaredesign til kommunikation 5 point Januar

For studerende optaget før september 2022 gælder:

Følgende kursus er valgfrit i gruppen af naturvidenskabelige grundfag:

27020 Interdisciplinær bioengineering 5 point E2A (man 13-17) og F2A (man 13-17)