Projekter - Fysik og Ingeniørvidenskab

I løbet af bacheloruddannelsen kommer du til at lave en række projekter: Fagprojekt, bachelorprojekt og eventuelt et eller flere specialkurser.

Fagprojektet er en obligatorisk del af bachelorstudiet og det første store projekt, du som studerende bliver involveret i, og det omhandler gennemførelse af et projekt, herunder projektformulering, valg af metode, indhentning af informationer, tidsfrister, udarbejdelse af rapport, mundtlig fremlæggelse m.v.

Bachelorprojektet markerer afslutningen af bachelorforløbet og bygger derfor på de centrale dele af det forudgående studium.

Specialkurser er (projekt)kurser, som bliver oprettet specielt til en enkelt studerende eller en gruppe af studerende. Et specialkursus kan udføres helt eller delvist i en virksomhed i Danmark eller i udlande, og kurset dokumenteres i en rapport.

Projektforslag

Underviserne på uddannelsens kurser kan med fordel kontaktes, hvis du selv har en projektidé i tankerne, eller hvis du bare ved, at du ønsker at skrive om noget i relation til et bestemt kursus. Du er under alle omstændigheder altid meget velkommen til at kontakte underviserne på uddannelsen for en snak om projektideer.

I DTU's Praktik- og Projektbank er det muligt at fremsøge projektforslag, der er relevante for en given uddannelsen, udbudt af et specifikt institut og efter projekttype. 

Projektforslagene nedenfor er alle blevet tilknyttet bacheloruddannelsen Fysik og Nanoteknologi af vejlederne, som har oprettet dem.