Studieplan for Fysik og Ingeniørvidenskab

Denne studieplan gælder for studerende optaget i 2023 eller senere.

Er du optaget før 2023, er du omfattet at studiplanen for tidligere årgange. Find den i menuen til venstre, eller se Min studieordning.

Stuideplanerne for alle bachelorstudier på DTU indeholder kurser til ialt 180 point, og de er sammensat af fire fagblokke: det polytekniske grundlag (55 point), retningsspecifikke kurser (55 point), projekter (25-30 point) og valgfrie kurser (45-40 point).

Det polytekniske grundlag
Nedenstående otte kurser (55 point) er obligatoriske polytekniske grundfag.
     Fire kurser anbefales placeret på 1. og 2. semester: 01001 Mat 1a og 02002 programmering på 1. semester, 10033 Mekanik på 1. og 2. semester, og 01002 Mat 1b på 2. semester.
     Fire kurser anbefales mere frit at ligge på 3. - 6. semester: 02002 Statistik, 26020/26021 Kemi og 27020 bioengineering kan placeres i 13-ugersperioderne efterår eller forår på enten 3., 4., 5. eller 6. semester, mens 42611 Viden og teknologi kan placeres i én af 3-ugersperioderne januar, junii eller august på enten 4., 5. eller 6. semester.

01001 Matematik 1a (Polyteknisk grundlag) 10 point E3A (tir 8-12), E4A (tir 13-17), E4B (fre 8-12)
01002 Matematik 1b (polyteknisk grundlag) 10 point F3A (tir 8-12), F4A (tir 13-17), F4B (fre 8-12)
02002 Programmering (Polyteknisk grundlag) 5 point E1B (tors 13-17)
02402 Statistik (Polyteknisk grundlag) 5 point E3A (tirs 8-12), F4A (tirs 13-17)
10033 Mekanik og fysisk modellering 10 point E2A (man 13-17) og F2A (man 13-17)
26021 Kemi (Polyteknisk grundlag) 5 point F5A (ons 8-12)
eller
26022 Kemi (Polyteknisk grundlag) 5 point August
eller
26020 Kemi (Polyteknisk grundlag) 5 point E1A (man 8-12)
27020 Bioengineering (Polyteknisk grundlag) 5 point E2A (man 13-17) og F2A (man 13-17)
42620 Videnskab, Teknologi og Samfund (polyteknisk grundlag) 5 point Januar, Juni
eller
42622 Videnskab, Teknologi og Samfund (polyteknisk grundlag) 5 point August

Retningsspecifikke kurser
Nedenstående otte kurser (55 point) er obligatoriske retningsspecifikke kurser.
01037 Matematik 2 (sommeruniversitet) 5 point August
eller
01035 Matematik 2 5 point E2B (tors 8-12), F2B (tors 8-12)
10031 Introduktion til Fysik og Ingeniørvidenskab 10 point E1A (man 8-12) og F1A (man 8-12)
10034 Termodynamik og statistisk fysik 5 point F5B (ons 13-17)
10035 Laboratoriearbejde i fysik og ingeniørvidenskab 5 point Januar
10036 Elektromagnetisme for fysikere 10 point E4 (tirs 13-17, fre 8-12)
10102 Kvantemekanik 10 point F4 (tirs 13-17, fre 8-12)
10317 Faststoffysik 5 point E4A (tirs 13-17), F4A (tirs 13-17)
34020 Optik og fotonik 5 point F1B (tors 13-17)

Projekter
Der er to obligatoriske projekter (25-30 point) på bacheloruddannelsen:
Fagprojektet (10 point) er et selvstændigt eksperimentelt eller teoretisk arbejde, som forløber over en 13-ugers periode og eventuelt den efterfølgende 3-ugers periode. Studieleder anbefaler, at den studerende gennemfører fagprojektet på 3. eller 4. semester.
Bachelorprojektet (15-20 point, hvor point over 15 tages fra den valgfrie blok), som ligeledes er et selvstændigt eksperimentelt eller teoretisk arbejde, afslutter bacheloruddannelsen og ligger derfor typisk på 6. semester.

34029 Fagprojekt (fysik og nanoteknologi) 10 point Efterår og Januar
Bachelorprojekt 15 / 17,5 / 20 6. semester

Valgfrie kurser
I denne fagblok skal den studerende vælge 45 point blandt de civilbachelorkurser, der udbydes af DTU. Den studerende kan vælge at tage de kurser, der ligger inden for rammerne af de anbefalede studieforløb. Ydermere kan den studerende benytte valgfriheden til at følge kurser inden for videregående matematik, fysik og kemi. Eller vælge mere generelle kurser, fx inden for ledelse og økonomi. Endelig kan den studerende benytte de valgfrie kurser til at ændre uddannelsens fokus, så den studerende kvalificerer sig til kandidatuddannelser, som den oprindelige bacheloruddannelse ikke umiddelbart giver adgang til.

Civilbachelorstuderende må have op til 10 ECTS point på diplomingeniørniveau som en del af de valgfrie kurser på deres bacheloruddannelse. 

Civilbachelorstuderende må vælge kandidatkurser, såfremt de står på nedenstående liste af forhåndsgodkendte kandidatkurser.

Forhåndsgodkendte kandidatkurser

 

10112 Videregående kvantemekanik 10 point E2 (man 13-17, tors 8-12)
10314 Magnetisme og magnetiske materialer 5 point F5B (ons 13-17)
10316 Materialedesign med maskinlæring og kunstig intelligens 5 point Januar
10333 Fysikken i vedvarende energi 5 point E5B (ons 13-17)
10350 Numeriske studier i fysik 5 point August
10384 Kvanteinformation 5 point E4B (fre 8-12)
10400 Plasmafysik 5 point E5A (ons 8-12)
10405 Relativitetsteori 5 point E1A (man 8-12)
10851 Introduktion til renrumsbaseret mikrofabrikation 5 point Januar
10852 Introduktion til renrums-baseret mikrofabrikation 5 point Juni
22610 Fysik i Sundhedsteknologi 5 point E2B (tors 8-12)
34034 Lasere og fotoniske systemer 5 point E1A (man 8-12)

Kurser, tidligere årgange