Life Science og Teknologi

Studieordning


Studieordningen er den officielle beskrivelse af uddannelsen. Her kan du bl.a. læse om adgangskrav, læringsmål, kompetenceprofil, opbygning, struktur og varighed.

Studieplan


Opbygning og kurser.

Kompetenceprofil


Generelle og retningsspecifikke mål for læringsudbytte.

Anbefalede studieforløb

Læs om de anbefalede studieforløb, du har mulighed for at følge.

Studieleder og vicestudieleder

Mads Hartvig Clausen
Professor
DTU Kemi
45 25 21 31
Peter Westh
Professor
DTU Bioengineering
45 25 26 41