Studieplan for Life Science og Teknologi

Denne studieplan gælder for studerende optaget i 2023 eller senere.

Er du optaget før 2023, er du omfattet at studiplanen for tidligere årgange. Find den i menuen til venstre, eller se Min studieordning.

Det polytekniske grundlag

01001 Matematik 1a (Polyteknisk grundlag) 10 point Efterår
01002 Matematik 1b (polyteknisk grundlag) 10 point Forår
02002 Programmering (Polyteknisk grundlag) 5 point E1B (tors 13-17)
02402 Statistik (Polyteknisk grundlag) 5 point E3A (tirs 8-12), F4A (tirs 13-17)
10060 Fysik (Polyteknisk grundlag) 10 point Forår og Efterår
26050 Kemi for Life Science 5 point E4A (tirs 13-17)
27002 Life Science 5 point E4B (fre 8-12)
42620 Videnskab, Teknologi og Samfund (polyteknisk grundlag) 5 point Januar, Juni
eller
42622 Videnskab, Teknologi og Samfund (polyteknisk grundlag) 5 point August

Retningsspecifikke kurser

I fagblokken af retningsspecifikke kurser er følgende kurser obligatoriske:

22111 Introduktion til bioinformatik 5 point E4A (tirs 13-17)
23214 Eksperimentel mikrobiologi 5 point Januar
26211 Biofysik og biofysisk kemi 5 point F4B (fre 8-12)
26400 Organisk kemi 1 5 point F5A (ons 8-12)
27022 Biokemi 5 point F4B (fre 8-12)
27023 Eksperimentel biokemi 5 point Juni
27026 Molekylærbiologi 5 point E2A (man 13-17)

Blandt disse retningsspecifikke kurser skal der vælges mindst 20 ECTS. Der kan vælges kurser efter specialisering i Bioteknologi, Biomedicin eller Bioinformatik.

22100 R for Bio Data Science 5 point E3A (tirs 8-12)
22101 Introduktion til programmering i Life Science via Python 5 point E3A (tirs 8-12)
22140 Introduktion til Systembiologi 5 point E1B (tors 13-17)
22208 Human fysiologi 5 point E2B (tors 8-12)
23220 Fødevaremikrobiologi 5 point E5A (ons 8-12)
23732 Human ernæring 5 point E4A (tirs 13-17)
26411 Organisk kemi 2 5 point E4B (fre 8-12)
26426 Introduktion til medicinalkemi 5 point F2B (tors 8-12)
27027 Eksperimentel molekylær mikrobiologi 5 point E1B (tors 13-17) og E3B (fre 13-17)
27034 Fermenteringsteknologi 5 point F5A (ons 8-12)
27035 Eksperimentel fermenteringsteknologi 5 point Juni
27051 Mikroorganismers diversitet og anvendelse 5 point F5B (ons 13-17)
27062 Proteinvidenskab: Struktur, vekselvirkninger og molekylære egenskaber 5 point E5B (ons 13-17)
27070 Immunologi 5 point F1B (tors 13-17)
28025 Bio-procesteknik 5 point F3A (tirs 8-12)


Projekter 

Studieleder foreslår, at den studerende gennemfører Design-build på sit 3. semester og afslutter uddannelsen med bachelorprojektet på sit 6. semester.

22180 Design-build i Life Science 10 point E5A (ons 8-12) og Januar og E5B (ons 13-17)
Bachelorprojekt 15 / 17,5 / 20

Valgfrie kurser
I denne fagblok skal den studerende vælge 45 point blandt de civilbachelorkurser, der udbydes af DTU. Den studerende kan vælge at tage de kurser, der ligger inden for rammerne af de anbefalede studieforløb. Ydermere kan den studerende benytte valgfriheden til at følge kurser inden for videregående matematik, fysik og kemi. Eller vælge mere generelle kurser, fx inden for ledelse og økonomi. Endelig kan den studerende benytte de valgfrie kurser til at ændre uddannelsens fokus, så den studerende kvalificerer sig til kandidatuddannelser, som den oprindelige bacheloruddannelse ikke umiddelbart giver adgang til.

Civilbachelorstuderende må have op til 10 ECTS point på diplomingeniørniveau som en del af de valgfrie kurser på deres bacheloruddannelse. 

Civilbachelorstuderende må vælge kandidatkurser, såfremt de står på nedenstående liste af forhåndsgodkendte kandidatkurser.

Forhåndsgodkendte kandidatkurser

02393 Programmering i C++ 5 point E7 (tirs 18-22)
02411 Statistisk forsøgsplanlægning 5 point E2A (man 13-17), F1A (man 8-12)
22117 Proteinstruktur: Modeller, analyser og beregninger 5 point F5A (ons 8-12)
23302 Fødevarekemi 5 point F3A (tirs 8-12)
26433 Organisk kemi 3 5 point E4A (tirs 13-17)
27230 Prokaryot cellebiologi 5 point E1A (man 8-12)
27430 Eukaryot cellebiologi 5 point F3A (tirs 8-12)
27460 Syntesebiologi 5 point E5A (ons 8-12)

Kurser, tidligere årgange