Studieplan

Naturvidenskabelige grundfag
De obligatoriske naturvidenskabelige grundfag på retningen er som følger. 

01005 Matematik 1 20 point Efterår og Forår
10050 Modelfysik 10 point E1A (man 8-12) og F1A (man 8-12)
26050 Kemi for Life Science 5 point E4A (tirs 13-17)
26211 Biofysik og biofysisk kemi 5 point F4B (fre 8-12)
27002 Life Science 5 point E1B (tors 13-17)

Teknologiske linjefag

I fagblokken af teknologiske linjefag er følgende kurser obligatoriske:

22111 Introduktion til bioinformatik 5 point E4A (tirs 13-17)
23214 Life science øvelser og dataanalyse II: Mikrobiologi 5 point Juni
26400 Organisk kemi 1 5 point F5A (ons 8-12)
27022 Biokemi 5 point F4B (fre 8-12)
27024 Life science øvelser og dataanalyse I: Biokemi 5 point F4A (tirs 13-17), F5B (ons 13-17), F1B (tors 13-17)
27026 Molekylærbiologi 5 point E2A (man 13-17)

Blandt disse teknologiske linjefag skal der vælges mindst 15 ECTS. Der kan vælges fag efter specialisering i Bioteknologi, Biomedicin eller Bioinformatik.

22100 R for Bio Data Science 5 point E3A (tirs 8-12)
22113 Unix & Python Programming for bioinformatikere 10 point F2
22140 Introduktion til Systembiologi 5 point E1B (tors 13-17)
22208 Human fysiologi 5 point E2B (tors 8-12)
23220 Fødevaremikrobiologi 5 point E5A (ons 8-12)
23732 Human ernæring 5 point E3A (tirs 8-12)
26411 Organisk kemi 2 5 point E4B (fre 8-12)
26426 Introduktion til medicinalkemi 5 point F2B (tors 8-12)
27027 Eksperimentel molekylær mikrobiologi 5 point E1B (tors 13-17) og E3B (fre 13-17)
27034 Fermenteringsteknologi 5 point F5A (ons 8-12)
27035 Eksperimentel fermenteringsteknologi 5 point Juni
27051 Mikroorganismers diversitet og anvendelse 5 point F5B (ons 13-17)
27062 Proteinvidenskab: Struktur, vekselvirkninger og molekylære egenskaber 5 point efterår
27070 Immunologi 5 point F1B (tors 13-17)
28025 Bio-procesteknik 5 point F3A (tirs 8-12)


Projekter og almene fag

Alle kurserne i denne fagblok er obligatoriske, og fagblokken indeholder de almene ingeniørfag og uddannelsens to projekter. Studieleder foreslår, at den studerende gennemfører Design-build på sit 3. semester og afslutter uddannelsen med bachelorprojektet på sit 6. semester.

22101 Introduktion til programmering i Life Science via Python 5 point E3A (tirs 8-12)
eller
02633 Introduktion til programmering og databehandling 5 point Januar, Juni
eller
02632 Introduktion til programmering og databehandling 5 point August
eller
02631 Introduktion til programmering og databehandling 5 point E1B (tors 13-17), F7 (tirs 18-22)
22180 Design-build i Life Science 10 point E5A (ons 8-12) og Januar og E5B (ons 13-17)
27000 Ingeniørprojekt i Life Science 10 point E4B (fre 8-12) og Januar
42610 Ingeniørfagets videnskabsteori 5 point F3A (tirs 8-12)
eller
42611 Ingeniørfagets videnskabsteori 5 point August og Januar
Bachelorprojekt 15 / 17,5 / 20 point

Studielederen anbefaler at studerende på Life Science og Teknologi følger 22101, Anvendt Python i Life Science, blandt de tilbudte programmeringsfag.

Valgfrie kurser
I denne fagblok skal den studerende vælge 45 point blandt de civilingeniørkurser, der udbydes af DTU. De valgfri fag kan anvendes til specialisering i BIoteknologi, Biomedicin eller Bioinformatik. Den studerende kan vælge at tage de kurser, der ligger inden for rammerne af de anbefalede studieforløb. Ydermere kan den studerende benytte valgfriheden til at følge kurser inden for videregående matematik, fysik og kemi. Eller vælge mere generelle kurser, fx inden for ledelse og økonomi. Endelig kan den studerende benytte de valgfrie kurser til at ændre uddannelsens fokus, så den studerende kvalificerer sig til kandidatuddannelser, som den oprindelige bacheloruddannelse ikke umiddelbart giver adgang til.

Civilbachelorstuderende må have op til 10 ECTS-point på diplomingeniørniveau som en del af de valgfrie kurser på deres bacheloruddannelse. 

Kurser, tidligere årgange