Studieplan

Naturvidenskabelige grundfag for optag fra og med 2022

01005 Matematik 1 20 point Efterår og Forår
02402 Introduktion til statistik 5 point E3A (tirs 8-12), F4A (tirs 13-17)
eller
02403 Introduktion til matematisk statistik 5 point Juni
10020 Fysik 1 10 point E1B (tors 13-17) og F1B (tors 13-17)
26027 Grundlæggende kemi 5 point F5A (ons 8-12)
eller
26050 Kemi for Life Science 5 point E4A (tirs 13-17)
27020 Interdisciplinær bioengineering 5 point E2A (man 13-17) og F2A (man 13-17)

Teknologiske linjefag for optag fra og med 2022

Pulje 1. Obligatoriske linjefag.

Den studerende skal bestå 25 ECTS fra denne pulje.

02101 Indledende Programmering 5 point E3A (tirs 8-12)
eller
02633 Introduktion til programmering og databehandling 5 point Januar, Juni
eller
02632 Introduktion til programmering og databehandling 5 point August
eller
02631 Introduktion til programmering og databehandling 5 point E1B (tors 13-17), F7 (tirs 18-22)
KU002 Humanbiologi 10 point E3 (tirs 8-12, fre 13-17) og E4 (tirs 13-17, fre 8-12)
KU003 Sygdomslære for ikke-klinikere 10 point F3 (tirs 8-12, fre 13-17) og F4 (tirs 13-17, fre 8-12)

Kursus 02101 anbefales til studerende, der ønsker at følge det anbefalede studieforløb Digital Sundhed.

Kursus 02631/02632/02633 anbefales til studerende, der ønsker at følge det anbefalede studieforløb Medicinsk teknologi.

Studerende bestemmer selv, om de vil lære Matlab eller Python i 02631/02632/02633. Man skal dog være parat til at programmere i Matlab, hvis man tager kurserne 22481, KU005 eller KU010.

 

Pulje 2. Valgbare linjefag. 

Den studerende skal bestå minimum 42,5 ECTS fra denne pulje. Overskydende ECTS flyttes til den valgfrie pulje.

Bemærk:

Puljen indeholder linjefag, der retter sig mod to væsentligt forskellige studieforløb:

 • Medicinsk teknologi
 • Digital sundhed

Selv om den studerende har ret til at ansøge om indskrivning på alle kurser i puljen, bør man så vidt muligt sammensætte sin kursusportefølje i overensstemmelse med ét af de anbefalede studieforløb. Herved sikrer man sig bedst en kompetenceprofil, der passer med de kandidatuddannelser, der er mest relevante for en bachelor i Medicin og Teknologi.

Deltagerbegrænsning på KU kurser:

Puljens kurser udbudt af Københavns Universitet har deltagerbegrænsning. Kursernes deltagerbegrænsning afhænger af individuelle forhold og er fastsat i kursusbeskrivelserne. Som følge af deltagerbegrænsningen, skelnes der mellem retten til at ansøge om indskrivning på et kursus og retten til at følge et kursus. Den studerende har retten til at ansøge om indskrivning på alle kurser i studieordningen, men har ikke krav på at blive indskrevet på et valgbart kursus med deltagerbegrænsning.

Hvis flere studerende tilmelder sig end deltagerbegrænsningen tillader (overtegning), foretages lodtrækning blandt de ansøgere, der har søgt om indskrivning i DTU's ordinære tilmeldingsperiode.

På grund af deltagerbegrænsningen i alle KU kurser er puljen udvidet betragteligt med nogle meget fagrelevante alternativer. Dette sikrer, at alle studerende kan opfylde studieordningens krav og bevare muligheden for at sammensætte et personligt tilpasset studieforløb på trods af deltagerbegrænsning i visse kurser.

Kurser med obligatoriske forudsætninger:

 • KU006 har KU004 som obligatorisk forudsætning. Afmelder man sig eksamen i KU004, afmeldes man KU006.

I kurset KU006 Introduktion til klinisk praksis på hospital  skal den studerende færdes i et hospitalsmiljø, og i den forbindelse omgås patienter og sundhedspersonale. For at dette kan ske etisk og sikkerhedsmæssigt forsvarligt, skal den studerende have deltaget i undervisningen i kursus KU004 Kliniske metoder i diagnostik og behandling umiddelbart forud for kurset KU006 Introduktion til klinisk praksis på hospital. Begge kurser kan kun tages på 4. semester.

02105 Algoritmer og datastrukturer 1 5 point F2B (tors 8-12)
02132 Computersystemer 10 point E5 (ons 8-17)
02161 Software Engineering 1 5 point F2A (man 13-17)
02502 Billedanalyse 5 point E3A (tirs 8-12), F3A (tirs 8-12)
22050 Signaler og lineære systemer i kontinuert tid 5 point F3A (tirs 8-12)
22052 Anvendt signalbehandling 10 point F2 (man 13-17, tors 8-12)
22451 Fysiologisk fluidmekanik 5 point Januar
22481 Indledende medicinsk billeddannelse 5 point E1B (tors 13-17)
22510 Medikoteknisk prototyping 5 point F4A (tirs 13-17)
41028 Design af mekatroniske systemer 1 5 point F4B (fre 8-12)
41029 Design af mekatroniske systemer 2 5 point Juni
KU004 Kliniske metoder i diagnostik og behandling 5 point F1A (man 8-12)
KU005 Modellering af fysiologiske systemer 5 point E2A (man 13-17)
KU006 Introduktion til klinisk praksis på hospital 5 point Juni
KU010 Bevægeapparatets Biomekanik 7.5 point E5A (ons 8-12)
KU011 Celle- og Vævsbiologi 10 point E5A (ons 8-12) og E5B (ons 13-17) og E3B (fre 13-17)
Introduktion til digital sundhedsteknologi 10 point E4B (fre 8-12) og januar
Design af digitale sundhedsteknologier 5 point E1A (man 8-12)
Introduktion til data science for digital sundhed 5 point E2B (tors 8-12)

Projekter og almene fag for optag fra og med 2022.

Den studerende skal have minimum 37,5 ECTS fra denne pulje.

22433 Rapid prototyping af simple sensorsystemer 10 point E5 (ons 8-17) og E1B (tors 13-17)
22437 Rapid prototyping af AC sensorsystemer med Arduino teknologi 10 point F5 (ons 8-17) og F1B (tors 13-17)
KU012 Videnskabsteori 2.5 point E4B (fre 8-12)
eller
42611 Ingeniørfagets videnskabsteori 5 point August og Januar
eller
42610 Ingeniørfagets videnskabsteori 5 point F3A (tirs 8-12)
Bachelor projekt 15/17,5/20 point

Medicin og Teknologis kursus i Ingeniørarbejde udgøres af kursus 22433.

Medicin og Teknologis fagprojekt udgøres af kursus 22437.

Bachelorprojektet kan først påbegyndes, når den studerende har opnået 120 ECTS og bestået 22433 og 22437.

Valgfrie kurser (30 ECTS)

I denne blok vælges de resterende point op til 180 ECTS point blandt de udbudte civilingeniørkurser. På bachelorstudiet Medicin og Teknologi, er den valgfrie pulje på 30 ECTS.

Civilbachelorstuderende må have op til 10 ECTS-point på diplomingeniørniveau som en del af de valgfrie kurser på deres bacheloruddannelse.

Semester i udlandet

 • Ønsker en studerende på Medicin og Teknologi at studere i udlandet på 5. sem. kan vedkommende ikke tage KU012 Videnskabsteori i det anbefalede semester. Her anbefales i stedet at tage 42610/42611 Ingeniørfagets videnskabsteori.
 • Studerende på Medicin og Teknologi, som skal studere i udlandet på 5. sem. kan opnå studielederens tilladelse til at erstatte linjefag på 5. semester i den anbefalede studieplan med fagrelevante kurser udbudt på det udenlandske universitet. De udenlandske meritkurser skal godkendes af studieleder før udlandsopholdets start. Obligatoriske kurser kan kun erstattes af udenlandske kurser med betydeligt emnesammenfald.

Kurser, tidligere årgange

Studerende optaget på Medicin og Teknologi til og med 2021 har mulighed for at kombinere deres oprindelige studieordning med den nyeste studieordning. Man skal som udgangspunkt opfylde alle kursuskrav i den nyeste studieordning. Herunder opremses de tilfælde, hvor kurser i den nye studieordning kan erstattes med kurser i den studerendes oprindelige studieordning.

Muligheden for at skifte kurser i en oprindelig studieordning ud med nye kurser i den nyeste studieordning frigør ikke den studerende fra de kursusbindinger, der eventuelt allerede måtte gælde.

Naturvidenskabelige grundfag for optag 2021 og tidligere.

Den studerende skal have minimum 45 ECTS fra denne pulje.

01005 Matematik 1 20 point Efterår og Forår
01037 Matematik 2 (sommeruniversitet) 5 point August
eller
27020 Interdisciplinær bioengineering 5 point E2A (man 13-17) og F2A (man 13-17)
eller
01034 Matematik 2 5 point E1A (man 8-12)
02403 Introduktion til matematisk statistik 5 point Juni
eller
02402 Introduktion til statistik 5 point E3A (tirs 8-12), F4A (tirs 13-17)
10020 Fysik 1 10 point E1B (tors 13-17) og F1B (tors 13-17)
26027 Grundlæggende kemi 5 point F5A (ons 8-12)
eller
26050 Kemi for Life Science 5 point E4A (tirs 13-17)
eller
26028 Grundlæggende kemi på engelsk 5 point E7 (tirs 18-22)
eller
26000 Almen kemi 5 point E4B (fre 8-12) og F5B (ons 13-17)

Teknologiske linjefag for optag 2021 og tidligere.

Obligatoriske linjefag.

Den studerende skal have minimum 25 ECTS fra denne pulje.

22431 Medicoteknik 1 5 point E5A (ons 8-12)
eller
02633 Introduktion til programmering og databehandling 5 point Januar, Juni
eller
02632 Introduktion til programmering og databehandling 5 point August
eller
02631 Introduktion til programmering og databehandling 5 point E1B (tors 13-17), F7 (tirs 18-22)
eller
02101 Indledende Programmering 5 point E3A (tirs 8-12)
KU002 Humanbiologi 10 point E3 (tirs 8-12, fre 13-17) og E4 (tirs 13-17, fre 8-12)
KU003 Sygdomslære for ikke-klinikere 10 point F3 (tirs 8-12, fre 13-17) og F4 (tirs 13-17, fre 8-12)

Kursus 22434 er nedlagt og skal erstattes med et af kurserne 02631, 02632, 02633 eller 02101.

Den studerende er frit stillet, om man vil lære at programmere i Matlab, Python eller Java. Man skal dog være parat til at programmere i Matlab i kurserne 22481, KU005 og KU010.

Valgbare linjefag.

Den studerende skal have minimum 42,5 ECTS fra denne pulje.

02105 Algoritmer og datastrukturer 1 5 point F2B (tors 8-12)
02132 Computersystemer 10 point E5 (ons 8-17)
02161 Software Engineering 1 5 point F2A (man 13-17)
02502 Billedanalyse 5 point E3A (tirs 8-12), F3A (tirs 8-12)
eller
02512 Indledende medicinsk billedanalyse 5 point F5A (ons 8-12)
22050 Signaler og lineære systemer i kontinuert tid 5 point F3A (tirs 8-12)
22052 Anvendt signalbehandling 10 point F2 (man 13-17, tors 8-12)
22437 Rapid prototyping af AC sensorsystemer med Arduino teknologi 10 point F5 (ons 8-17) og F1B (tors 13-17)
22451 Fysiologisk fluidmekanik 5 point Januar
22481 Indledende medicinsk billeddannelse 5 point E1B (tors 13-17)
22510 Medikoteknisk prototyping 5 point F4A (tirs 13-17)
41028 Design af mekatroniske systemer 1 5 point F4B (fre 8-12)
41029 Design af mekatroniske systemer 2 5 point Juni
41650 Materialelære 5 point F1B (tors 13-17)
eller
41680 Introduktion til avancerede materialer 5 point F2B (tors 8-12)
KU004 Kliniske metoder i diagnostik og behandling 5 point F1A (man 8-12)
KU005 Modellering af fysiologiske systemer 5 point E2A (man 13-17)
KU006 Introduktion til klinisk praksis på hospital 5 point Juni
KU010 Bevægeapparatets Biomekanik 7.5 point E5A (ons 8-12)
KU011 Celle- og Vævsbiologi 10 point E5A (ons 8-12) og E5B (ons 13-17) og E3B (fre 13-17)

Projekter og almene fag for optag 2021 og tidligere.

Optag 2020 og 2021 skal opnå minimum 27,5 ECTS fra denne pulje.

Optag 2019 skal opnå minimum 22,5 ECTS fra denne pulje.

 

22433 Rapid prototyping af simple sensorsystemer 10 point E5 (ons 8-17) og E1B (tors 13-17)
eller
22432 Medicoteknik 2 5 point F5A (ons 8-12)
42610 Ingeniørfagets videnskabsteori 5 point F3A (tirs 8-12)
eller
KU012 Videnskabsteori 2.5 point E4B (fre 8-12)
eller
42611 Ingeniørfagets videnskabsteori 5 point August og Januar
Bachelorprojekt 15/17,5/20 ECTS

Naturvidenskabelige grundfag for optag 2021.

01005 Matematik 1 20 point Efterår og Forår
01037 Matematik 2 (sommeruniversitet) 5 point August
eller
01034 Matematik 2 5 point E1A (man 8-12)
02402 Introduktion til statistik 5 point E3A (tirs 8-12), F4A (tirs 13-17)
eller
02403 Introduktion til matematisk statistik 5 point Juni
10020 Fysik 1 10 point E1B (tors 13-17) og F1B (tors 13-17)
26050 Kemi for Life Science 5 point E4A (tirs 13-17)

Naturvidenskabelige grundfag for optag 2020.

01005 Matematik 1 20 point Efterår og Forår
01034 Matematik 2 5 point E1A (man 8-12)
eller
01037 Matematik 2 (sommeruniversitet) 5 point August
02402 Introduktion til statistik 5 point E3A (tirs 8-12), F4A (tirs 13-17)
eller
02403 Introduktion til matematisk statistik 5 point Juni
10020 Fysik 1 10 point E1B (tors 13-17) og F1B (tors 13-17)
26000 Almen kemi 5 point E4B (fre 8-12) og F5B (ons 13-17)
eller
26027 Grundlæggende kemi 5 point F5A (ons 8-12)
KU002 Humanbiologi 10 point E3 (tirs 8-12, fre 13-17) og E4 (tirs 13-17, fre 8-12)
KU003 Sygdomslære for ikke-klinikere 10 point F3 (tirs 8-12, fre 13-17) og F4 (tirs 13-17, fre 8-12)
KU011 Celle- og Vævsbiologi 10 point E5A (ons 8-12) og E5B (ons 13-17) og E3B (fre 13-17)

Kravet til kursus "26027 Grundlæggende kemi" kan opfyldes ved i stedet at bestå kursus "26000 Almen kemi". Dette alternativ anbefales specielt til studerende, der har haft kemi på A- eller B-niveau.

Naturvidenskabelige grundfag for optag 2019 og tidligere.

01005 Matematik 1 20 point Efterår og Forår
01035 Matematik 2 5 point E2B (tors 8-12), F2B (tors 8-12)
eller
01037 Matematik 2 (sommeruniversitet) 5 point August
eller
01034 Matematik 2 5 point E1A (man 8-12)
02402 Introduktion til statistik 5 point E3A (tirs 8-12), F4A (tirs 13-17)
10020 Fysik 1 10 point E1B (tors 13-17) og F1B (tors 13-17)
26000 Almen kemi 5 point E4B (fre 8-12) og F5B (ons 13-17)
eller
26028 Grundlæggende kemi på engelsk 5 point E7 (tirs 18-22)
KU002 Humanbiologi 10 point E3 (tirs 8-12, fre 13-17) og E4 (tirs 13-17, fre 8-12)
KU003 Sygdomslære for ikke-klinikere 10 point F3 (tirs 8-12, fre 13-17) og F4 (tirs 13-17, fre 8-12)
KU011 Celle- og Vævsbiologi 10 point E5A (ons 8-12) og E5B (ons 13-17) og E3B (fre 13-17)

Kravet til kursus 26028 kan opfyldes ved i stedet at bestå 26000 Almen kemi. Dette alternativ anbefales specielt til studerende, der har haft kemi på A- eller B-niveau.

Teknologiske linjefag for optag 2021

De teknologiske linjefag på Medicin og Teknologi er opdelt i følgende puljer:

 1. Obligatoriske linjefag på DTU.
 2. Rapid prototyping linjefag på DTU.
 3. Valgbare linjefag på DTU.
 4. Obligatoriske linjefag på KU.

Pulje 1. Obligatoriske linjefag på DTU.

Den studerende skal bestå 15 ECTS fra denne pulje.

22050 Signaler og lineære systemer i kontinuert tid 5 point F3A (tirs 8-12)
22434 Programmering og dataanalyse i medicoteknik 5 point E2B (tors 8-12)
22481 Indledende medicinsk billeddannelse 5 point E1B (tors 13-17)

Kursus 22434 er nedlagt og skal erstattes med et af kurserne 02631, 02632, 02633 eller 02101.

Den studerende er frit stillet, om man vil lære at programmere i Matlab, Python eller Java. Man skal dog være parat til at programmere i Matlab i kurserne 22481, KU005 og KU010.

Pulje 2. Rapid prototyping linjefag på DTU. 

Den studerende skal vælge mindst 5 ECTS fra denne pulje, men gerne flere. Opnås mere end 10 ECTS, overflyttes overskydende ECTS til puljen af valgfrie kurser.

22437 Rapid prototyping af AC sensorsystemer med Arduino teknologi 10 point F5 (ons 8-17) og F1B (tors 13-17)
22510 Medikoteknisk prototyping 5 point F4A (tirs 13-17)

Pulje 3. Valgbare linjefag på DTU. 

 • Har den studerende optjent 5 ECTS i Pulje 2. Rapid prototyping linjefag, kan maximum 5 ECTS fra pulje 3 indgå som linjefag i pulje 3. Yderligere ECTS fra pulje 3 overflyttes til puljen af valgfrie kurser.
 • Har den studerende optjent 10 ECTS i Pulje 2. Rapid prototyping linjefag, vil alle optjente ECTS fra pulje 3 overflyttes til puljen af valgfrie kurser.
02502 Billedanalyse 5 point E3A (tirs 8-12), F3A (tirs 8-12)
22451 Fysiologisk fluidmekanik 5 point Januar
41680 Introduktion til avancerede materialer 5 point F2B (tors 8-12)

41680 afløser 41650 som det anbefalede kursus i Materialelære.

Pulje 4. Obligatoriske linjefag på KU.

Kurserne skal tages i følgende rækkefølge: KU002, KU003, KU011, (KU004, KU006), (KU010, KU005, KU012).

Kurser grupperet i parentes tages i samme halvår. Tilmelding sker i DTUs Studieplanlægger.

KU002 Humanbiologi 10 point E3 (tirs 8-12, fre 13-17) og E4 (tirs 13-17, fre 8-12)
KU003 Sygdomslære for ikke-klinikere 10 point F3 (tirs 8-12, fre 13-17) og F4 (tirs 13-17, fre 8-12)
KU004 Kliniske metoder i diagnostik og behandling 5 point F1A (man 8-12)
KU005 Modellering af fysiologiske systemer 5 point E2A (man 13-17)
KU006 Introduktion til klinisk praksis på hospital 5 point Juni
KU010 Bevægeapparatets Biomekanik 7.5 point E5A (ons 8-12)
KU011 Celle- og Vævsbiologi 10 point E5A (ons 8-12) og E5B (ons 13-17) og E3B (fre 13-17)
KU012 Videnskabsteori 2.5 point E4B (fre 8-12)

 

Teknologiske linjefag for optag 2020.

De teknologiske linjefag på Medicin og Teknologi er opdelt i følgende puljer:

 1. Obligatoriske linjefag på DTU,
 2. Rapid prototyping linjefag på DTU,
 3. Valgbare linjefag på DTU 
 4. Valgbare linjefag på KU.

Pulje 1. Obligatoriske linjefag på DTU.

22050 Signaler og lineære systemer i kontinuert tid 5 point F3A (tirs 8-12)
22434 Programmering og dataanalyse i medicoteknik 5 point E2B (tors 8-12)
22481 Indledende medicinsk billeddannelse 5 point E1B (tors 13-17)

Kursus 22434 er nedlagt og skal erstattes med et af kurserne 02631, 02632, 02633 eller 02101.

Den studerende er frit stillet, om man vil lære at programmere i Matlab, Python eller Java. Man skal dog være parat til at programmere i Matlab i kurserne 22481, KU005 og KU010.

Pulje 2. Rapid prototyping linjefag på DTU. 

22437 Rapid prototyping af AC sensorsystemer med Arduino teknologi 10 point F5 (ons 8-17) og F1B (tors 13-17)
22510 Medikoteknisk prototyping 5 point F4A (tirs 13-17)

Pulje 3. Valgbare linjefag på DTU. 

 • Har den studerende optjent 5 ECTS i Pulje 2. Rapid prototyping linjefag, kan maximum 5 ECTS fra pulje 3 indgå som linjefag i pulje 3. Yderligere ECTS fra pulje 3 overflyttes til puljen af valgfrie kurser.
 • Har den studerende optjent 10 ECTS i Pulje 2. Rapid prototyping linjefag, vil alle optjente ECTS fra pulje 3 overflyttes til puljen af valgfrie kurser.
02502 Billedanalyse 5 point E3A (tirs 8-12), F3A (tirs 8-12)
22451 Fysiologisk fluidmekanik 5 point Januar
41650 Materialelære 5 point F1B (tors 13-17)
eller
41680 Introduktion til avancerede materialer 5 point F2B (tors 8-12)

Pulje 4. Valgbare linjefag på KU.

Den studerende skal tage 17,5 ECTS fra denne pulje men må erstatte et af puljens kurser med et specialkursus på KU (Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet) med samme antal ECTS. Vælges denne mulighed, er den studerende selv ansvarlig for at finde et egnet emne og en vejleder.

KU004 Kliniske metoder i diagnostik og behandling 5 point F1A (man 8-12)
KU005 Modellering af fysiologiske systemer 5 point E2A (man 13-17)
KU010 Bevægeapparatets Biomekanik 7.5 point E5A (ons 8-12)

 

Teknologiske linjefag for optag 2019 og tidligere

De teknologiske linjefag på Medicin og Teknologi er opdelt i tre puljer: 1. Obligatoriske linjefag på DTU, 2. Valgbare linjefag på DTU og 3. Valgbare linjefag på KU.

Pulje 1. Obligatoriske linjefag på DTU.

22050 Signaler og lineære systemer i kontinuert tid 5 point F3A (tirs 8-12)
22481 Indledende medicinsk billeddannelse 5 point E1B (tors 13-17)
41650 Materialelære 5 point F1B (tors 13-17)

41680 afløser 41650 som det anbefalede kursus i Materialelære.

Pulje 2. Valgbare linjefag på DTU.

Den studerende skal vælge mindst 10 ECTS fra denne pulje, men gerne flere. De første 10 ECTS opnået fra denne pulje indgår i puljen af teknologiske linjefag. Yderligere ECTS optjent i denne pulje vil indgå i puljen af valgfrie kurser.

Selv om kurserne i denne pulje er valgbare, skal de opfattes som nødvendige forudsætningskurser for kandidatkurser i de samme emner.

02512 Indledende medicinsk billedanalyse 5 point F5A (ons 8-12)
22451 Fysiologisk fluidmekanik 5 point Januar
22452 Kvantitativ analyse i elektrofysiologi, farmakokinetik og tracerkinetik, BSc 10 point F5B (ons 13-17) og F3B (fre 13-17)
22510 Medikoteknisk prototyping 5 point F4A (tirs 13-17)

02512 er nedlagt og erstattes med 02502.

Pulje 3. Valgbare linjefag på KU.

Den studerende skal tage 17,5 ECTS fra denne pulje men må erstatte et af puljens kurser med et specialkursus på KU med samme antal ECTS. Vælges denne mulighed, er den studerende selv ansvarlig for at finde et egnet emne og en vejleder.

KU004 Kliniske metoder i diagnostik og behandling 5 point F1A (man 8-12)
KU005 Modellering af fysiologiske systemer 5 point E2A (man 13-17)
KU010 Bevægeapparatets Biomekanik 7.5 point E5A (ons 8-12)

 

Projekter og almene fag for optag 2021.

Medicin og Teknologi har ikke et obligatorisk fagprojekt.

Kurserne 22433 og 22434 defineres som fagprojekter på retningen og skal beståes inden bachelorprojektet påbegyndes.

22433 Rapid prototyping af simple sensorsystemer 10 point E5 (ons 8-17) og E1B (tors 13-17)
Bachelorprojekt 15/17,5/20 ECTS

 

Projekter og almene fag for optag 2020.

22433 Rapid prototyping af simple sensorsystemer 10 point E5 (ons 8-17) og E1B (tors 13-17)
KU006 Introduktion til klinisk praksis på hospital 5 point Juni
KU012 Videnskabsteori 2.5 point E4B (fre 8-12)
Bachelor projekt 15/17,5/20 ECTS

 

Projekter og almene fag for optag 2019 og tidligere.

22431 Medicoteknik 1 5 point E5A (ons 8-12)
22432 Medicoteknik 2 5 point F5A (ons 8-12)
KU006 Introduktion til klinisk praksis på hospital 5 point Juni
KU012 Videnskabsteori 2.5 point E4B (fre 8-12)
Bachelor projekt 15/17,5/20 point

22431 er nedlagt. Erstattes af 22434.

22432 er nedlagt. Erstattes af 22433.

22434 er nedlagt. Erstattes med et af kurserne 02631, 02632, 02633 eller 02101.

Den studerende er frit stillet, om man vil lære at programmere i Matlab, Python eller Java. Man skal dog være parat til at programmere i Matlab i kurserne 22481, KU005 og KU010.