Studieplan for Medicin og Teknologi

Denne studieplan gælder for studerende optaget i 2023 eller senere.

Er du optaget før 2023, er du omfattet at studiplanen for tidligere årgange. Find den i menuen til venstre, eller se Min studieordning.

Det polytekniske grundlag

01001 Matematik 1a (Polyteknisk grundlag) 10 point Efterår
01002 Matematik 1b (polyteknisk grundlag) 10 point Forår
02002 Programmering (Polyteknisk grundlag) 5 point E1B (tors 13-17)
eller
02003 Programmering (Polyteknisk grundlag) 5 point E4B (fre 8-12)
02402 Statistik (Polyteknisk grundlag) 5 point E3A (tirs 8-12), F4A (tirs 13-17)
eller
02403 Introduktion til matematisk statistik 5 point Juni
10060 Fysik (Polyteknisk grundlag) 10 point Forår og Efterår
26021 Kemi (Polyteknisk grundlag) 5 point F5A (ons 8-12)
eller
26022 Kemi (Polyteknisk grundlag) 5 point August
eller
26020 Kemi (Polyteknisk grundlag) 5 point E1A (man 8-12)
27020 Bioengineering (Polyteknisk grundlag) 5 point E2A (man 13-17) og F2A (man 13-17)
42620 Videnskab, Teknologi og Samfund (polyteknisk grundlag) 5 point Januar, Juni
eller
KU013 Videnskabsteori 5 point Januar
eller
42622 Videnskab, Teknologi og Samfund (polyteknisk grundlag) 5 point August

Retningsspecifikke kurser

Studerende skal være opmærksomme på, at KU-kurser udbydes og administreres af KU og at reglerne for tilmelding og afmelding følger KUs’ regler. På KU kan en studerende kun være tilmeldt kursusdelen én gang. Hvis en studerende enten afbryder kursusdeltagelsen, afmelder sig eksamen eller dumper eksamen, kan man efterfølgende tilmelde sig eksamensdelen, men ikke kursusdelen.

En plads på de obligatoriske kurser KU002 og KU003 kan kun sikres, hvis den studerende følger det anbefalede studieforløb for første og anden semester. Hvis en studerende, der er registreret som elitesportsudøver i DTU's studieadministration, ikke har mulighed for at følge det planlagte forløb ift. kurserne KU002 og KU003, anbefales det at tage kontakt til studieleder senest 10. august for at indgå separat aftale om mulighederne i det tilfælde.

Pulje 1. Obligatoriske retningsspecifikke kurser

Den studerende skal bestå 30 ECTS fra denne pulje.

22051 Signaler og lineære systemer i diskret tid 5 point E1B (tors 13-17)
eller
Ku010 Bevægeapparatets Biomekanik 7.5 point E5A (ons 8-12)
eller
KU005 Modellering af fysiologiske systemer 5 point E2A (man 13-17)
eller
34721 Reguleringsteknik 1 5 point E5B (ons 13-17) og F5B (ons 13-17)
eller
34021 Introduktion til optik og fotonik 5 point F1B (tors 13-17), E2B (tors 8-12)
eller
22510 Medikoteknisk prototyping 5 point F2A (man 13-17)
eller
22481 Indledende medicinsk billeddannelse 5 point E4B (fre 8-12)
eller
22061 Introduktion til digital sundhedsteknologi 5 point E5A (ons 8-12)
22438 Rapid prototyping af analoge DC sensorsystemer 5 point E5A (ons 8-12)
KU002 Humanbiologi 10 point E3 (tirs 8-12, fre 13-17) og E4 (tirs 13-17, fre 8-12)
KU003 Sygdomslære for ikke-klinikere 10 point F3 (tirs 8-12, fre 13-17) og F4 (tirs 13-17, fre 8-12)

Pulje 2. Valgbare retningsspecifikke kurser

Den studerende skal bestå minimum 25 ECTS fra denne pulje. Overskydende ECTS flyttes til den valgfrie pulje.

Fagområder:

Selv om den studerende har ret til at ansøge om indskrivning på alle kurser i puljen, bør man så vidt muligt sammensætte sin kursusportefølje i overensstemmelse med ét af de anbefalede studieforløb. Herved sikrer man sig bedst en kompetenceprofil, der passer med de kandidatuddannelser, der er mest relevante for en bachelorgrad i Medicin og Teknologi.

Deltagerbegrænsning på KU kurser:

Puljens kurser udbudt af Københavns Universitet har deltagerbegrænsning. Kursernes deltagerbegrænsning afhænger af individuelle forhold og er fastsat i kursusbeskrivelserne. Som følge af deltagerbegrænsningen, skelnes der mellem retten til at ansøge om indskrivning på et kursus og retten til at følge et kursus. Den studerende har retten til at ansøge om indskrivning på alle kurser i studieordningen, men har ikke krav på at blive indskrevet på et valgbart retningsspecifikt kursus med deltagerbegrænsning.

Hvis flere studerende tilmelder sig end deltagerbegrænsningen tillader (overtegning), foretages lodtrækning blandt de ansøgere, der har søgt om indskrivning i DTU's ordinære tilmeldingsperiode.

På grund af deltagerbegrænsningen i alle KU kurser er puljen udvidet betragteligt med nogle meget fagrelevante alternativer. Dette sikrer, at alle studerende kan opfylde studieordningens krav og bevare muligheden for at sammensætte et personligt tilpasset studieforløb på trods af deltagerbegrænsning i visse kurser.

 

02105 Algoritmer og datastrukturer 1 5 point F2B (tors 8-12)
22050 Signaler og lineære systemer i kontinuert tid 5 point F3A (tirs 8-12)
22051 Signaler og lineære systemer i diskret tid 5 point E1B (tors 13-17)
22060 Mobil sundhedsteknologi 5 point Januar
22061 Introduktion til digital sundhedsteknologi 5 point E5A (ons 8-12)
22476 Elektromagnetisme for sundhedsteknologi 10 point F1 (man 8-12, tors 13-17)
41501 Styrkelære 1 5 point F2A (man 13-17)
41680 Introduktion til avancerede materialer 5 point F2B (tors 8-12)
KU004 Kliniske metoder i diagnostik og behandling 5 point F1A (man 8-12)
KU005 Modellering af fysiologiske systemer 5 point E2A (man 13-17)
KU006 Introduktion til klinisk praksis på hospital 5 point Juni
KU010 Bevægeapparatets Biomekanik 7.5 point E5A (ons 8-12)
KU011 Celle- og Vævsbiologi 10 point E5A (ons 8-12) og E5B (ons 13-17) og E3B (fre 13-17)

Projekter

Medicin og Teknologis fagprojekt udgøres af kursus 22437.

Bachelorprojektet kan først påbegyndes, når den studerende har opnået 120 ECTS og bestået 22437 og 22438.

22437 Rapid prototyping af AC sensorsystemer med Arduino teknologi 10 point E4 (tirs 13-17, fre 8-12)
Bachelorprojekt 15 / 17,5 / 20

Valgfrie kurser
I denne fagblok skal den studerende vælge 45 point blandt de civilbachelorkurser, der udbydes af DTU. Den studerende kan vælge at tage de kurser, der ligger inden for rammerne af de anbefalede studieforløb. Ydermere kan den studerende benytte valgfriheden til at følge kurser inden for videregående matematik, fysik og kemi. Eller vælge mere generelle kurser, fx inden for ledelse og økonomi. Endelig kan den studerende benytte de valgfrie kurser til at ændre uddannelsens fokus, så den studerende kvalificerer sig til kandidatuddannelser, som den oprindelige bacheloruddannelse ikke umiddelbart giver adgang til.

Civilbachelorstuderende må have op til 10 ECTS point på diplomingeniørniveau som en del af de valgfrie kurser på deres bacheloruddannelse. 

Civilbachelorstuderende må vælge kandidatkurser, såfremt de står på nedenstående liste af forhåndsgodkendte kandidatkurser.

Forhåndsgodkendte kandidatkurser

 

02393 Programmering i C++ 5 point E7 (tirs 18-22)
34840 Grundkursus i akustik og støj 5 point E3A (tirs 8-12)

Kurser, tidligere årgange