Anbefalede studieforløb

Til inspiration og støtte foreligger der fem anbefalede studieforløb for bacheloruddannelsen i Miljøteknologi.

1. semester er ens for alle, der er mulighed for lidt variation på 2. semester, hvorefter valgfriheden bliver større, særligt på 5. semester, hvor studerende anbefales at tage på et udlandsophold. Det er ikke obligatorisk at følge et studieforløb, ligesom det ikke er obligatorisk at tage på udlandsophold.

Man har mulighed for at vælge andre kurser eller at flytte de viste kurser til et andet semester. Vær dog opmærksom på at opfylde de faglige forudsætninger (kurser) for de enkelte kurser og husk, at de fleste kurser kun udbydes én gang årligt. Vær opmærksom på, at der løbende kan ske ændringer i kursusudbud eller skemaplacering. Et 5. (eller eventuelt 6.) semester med udlandsophold er anbefalet, men ikke obligatorisk.

 

Fokus på naturlige, genanvendelige ressourcer og udvikling af bæredygtige systemer på vej mod cirkulær økønomi 
Fokus på miljø og ressourcer, værktøjer for deres vurdering og bæredygtige løsninger 
Fokus på klimatilpasning, vandsystemer i byer og vandrensningsteknologier
Fokus på vandressourcer, hydrologi, vandkvalitet og modellering af relevante processer 
Fokus på forurening med miljøfremmede stoffer, nanopartikler og mikroplast i miljøet, samt deres skæbne og effekter på natur og sundhed