Projekter

I slutningen af dit bachelorstudie skal du lave dit bachelorprojekt. DTU udbyder projekter med og uden samarbejde med virksomheder, men du kan også selv finde en samarbejdspartner eller lave bachelorprojektet ved et udenlandsk universitet så længe du også har en vejleder fra DTU og fremlægger projektet på DTU.

Dit bachelorprojekt

Projektet som er et afsluttende projekt skal vise, at du selvstændigt kan gennemføre en ingeniørteknisk opgave inden for miljøområdet. Det er på 15 eller 20 ECTS og du kan lave det alene eller sammen med en medstuderende. Du skal tilrettelægge og udføre arbejdet i felten, laboratoriet, ved modellering eller på anden måde, vurdere løsningen og beskrive det skriftligt og mundtligt.

Projektforløb

Du skal lave dit bachelorprojekt på 6. semester, og det udføres i parallelforløb med 10-15 ECTS af kurser. Projektforløbet er maks. 5 måneder med en arbejdsbyrde svarende til 420 eller 560 timers arbejde per studerende (15 eller 20 ECTS). I løbet af den første måned skal du aflevere en projektplan med målsætning til din vejleder, og du skal også forholde dig til de overordnede læringsmål, der fremgår af Studieordningen. Hvis du skal lave felt- og laboratoriearbejde, skal du først lave en arbejdspladsvurdering (APV), som vores laboratoriechef skal godkende før du må gå i gang med det praktiske.

Oversigt over udbudte projekter

Find projekter i DTU's Praktik- og Projektbank

Samarbejde med eksterne partnere

Hvis du selv har kontakt til en virksomhed, myndighed eller anden ekstern partner er der også en mulighed at lave projekt i samarbejde med dem. Det kræves dog at du også har en DTU vejleder. Er du i tvivl kan du altid spørge studielederen om råd.

Spørg en forsker

Måske har nogen fortalt om den spændende forskning, de er i gang med? Eller har du spottet en nervepirrende poster på gangen og tænkt - det lyder fedt! Så spørg pågældende om de er i gang med noget lignende, du kan bruge i et projekt.