Studieplan

Naturvidenskabelige grundfag

De naturvidenskabelige grundfag er de grundlæggende kurser, den studerende behøver som basis for de mere specialiserede kurser. De 40 obligatoriske ECTS-point på retningen er 20 point matematik, 10 point fysik, 5 point biologi og 5 point kemi:

01005 Matematik 1 20 point Efterår og Forår
10022 Fysik 1 10 point E1A (man 8-12) og F1A (man 8-12)
eller
10020 Fysik 1 10 point E1B (tors 13-17) og F1B (tors 13-17)
26050 Kemi for Life Science 5 point E4A (tirs 13-17)
27020 Interdisciplinær bioengineering 5 point E2A (man 13-17) og F2A (man 13-17)

Den studerende skal kun vælge et fysikkursus. Hvis den studerende vælger 26202 Fysisk kemi for biovidenskaberne som naturvidenskabeligt fag, bør denne vælge 10020 versionen af Fysik 1, da den studerende ellers vil gentage termodynamikken. Kurset 26050 Indledende kemi for biovidenskaberne er et obligatorisk fag på 1. semester.

For at opnå mindst 45 point i gruppen Naturvidenskabelige grundfag skal den studerende endvidere vælge mindst 5 point blandt disse naturvidenskabelige kurser: 

01035 Matematik 2 5 point E2B (tors 8-12), F2B (tors 8-12)
eller
01037 Matematik 2 (sommeruniversitet) 5 point August
eller
01034 Matematik 2 5 point E1A (man 8-12)
02402 Introduktion til statistik 5 point E3A (tirs 8-12), F4A (tirs 13-17)
eller
02403 Introduktion til matematisk statistik 5 point Juni
26211 Biofysik og biofysisk kemi 5 point F4B (fre 8-12)
26400 Organisk kemi 1 5 point F5A (ons 8-12)
27002 Life Science 5 point E1B (tors 13-17)
eller
27008 Life Science 5 point F7 (tirs 18-22)

Den studerende kan vælge mellem 02402 Introduktion til statistik og 02403 Introduktion til matematisk statistik, hvor 02403 er en mere matematisk orienteret version. Det er ikke muligt at tage både 02402 og 02403. Videre kan kun ét af biovidenskabs-kurserne 27002 og 27008 vælges. Derudover kan kun en version af matematik 2 vælges.

Teknologiske linjefag

De teknologiske linjefag giver tilsammen den viden, der er grundlæggende for at arbejde med miljøspørgsmål som ingeniør. De fag den studerende vælger, bør afspejle dennes interesser inden for miljøområdet.

Obligatorisk teknologisk linjefag:

12102 Miljøtekniske processer 10 point E5 (ons 8-17)

Blandt følgende teknologiske linjefag skal der vælges mindst 35 ECTS:
12003 Miljøteknisk Laboratorie- og Feltkursus 5 point Juni
12134 Miljøteknisk Mikrobiologi 5 point E2A (man 13-17)
12139 Resource Engineering 5 point E2B (tors 8-12)
12202 Miljø og bæredygtighed 5 point E3A (tirs 8-12)
12205 Klimaændringer – effekter, imødegåelse og tilpasning 5 point F4A (tirs 13-17)
12320 Hydrologi 10 point F2 (man 13-17, tors 8-12)
12410 Ingeniørgeologisk grundkursus 5 point E3B (fre 13-17)
12740 Bæredygtighed i ingeniørløsninger 5 point Juni
25105 Økologi 5 point F3A (tirs 8-12)
41102 Strømningsmekanik 1 5 point E4A (tirs 13-17)

Projekter og almene fag 

Alle kurserne i denne fagblok er obligatoriske, og den indeholder de almene ingeniørfag samt uddannelsens to projekter. Den studerende gennemfører fagprojektet på dit 4. semester og afslutter uddannelsen med bachelorprojektet (15-20 point) på 6. semester.

02632 Introduktion til programmering og databehandling 5 point August
eller
02633 Introduktion til programmering og databehandling 5 point Januar, Juni
eller
02631 Introduktion til programmering og databehandling 5 point E1B (tors 13-17), F7 (tirs 18-22)
12000 Vand og miljømanagement 10 point E5 (ons 8-17) og Januar
12203 Miljøfagprojekt 10 point F5B (ons 13-17) og Juni
42611 Ingeniørfagets videnskabsteori 5 point August og Januar
eller
42610 Ingeniørfagets videnskabsteori 5 point F3A (tirs 8-12)
- Bachelorprojekt 15 / 17,5 / 20 point

Kursus 12000 er det almene "ingeniørarbejde". Den studerende skal kun vælge et af programmeringskurserne 02631, 02632 og 02633, og et af kurserne 42610 og 42611. PYTHON er en anbefalet forudsætning for videre deltagelse i 12320 Hydrologi.

Valgfrie kurser
I denne fagblok skal den studerende vælge 45 point blandt de civilingeniørkurser, der udbydes af DTU. Den studerende kan vælge at tage de kurser, der ligger inden for rammerne af de anbefalede studieforløb. Ydermere kan den studerende benytte valgfriheden til at følge kurser inden for videregående matematik, fysik og kemi. Eller vælge mere generelle kurser, fx inden for ledelse og økonomi. Endelig kan den studerende benytte de valgfrie kurser til at ændre uddannelsens fokus, så den studerende kvalificerer sig til kandidatuddannelser, som den oprindelige bacheloruddannelse ikke umiddelbart giver adgang til.

Civilbachelorstuderende må have op til 10 ECTS-point på diplomingeniørniveau som en del af de valgfrie kurser på deres bacheloruddannelse.

Kurser, tidligere årgange

For studerende optager før 2021 er kurset 27020 Interdisciplinær bioengineering ikke et obligatorisk naturvidenskabeligt grundfag.

For studerende optaget før september 2022 gælder:

Følgende kan også tælle blandt de semiobligatoriske naturvidenskabelige grundfag.

26202 Fysisk kemi for biovidenskaberne 5 point F4B (fre 8-12)

Følgende kan også tælle som teknologiske linjefag: 

11462 Ingeniørgeologisk grundkursus 5 point F3B (fre 13-17)
42340 Bæredygtighed i ingeniørløsninger 5 point Juni