Anbefalede studieforløb

Det anbefales at følge det overordnede forløb gennem de seks semestre vist nedenfor.

For eksempler på konkrete forløb, se her.

Naturvidenskabelige grundfag
Teknologiske linjefag
Projekter og almene fag
Valgfrie kurser
1.Semester
01005
Matematik 1
Delt
01017
Diskret matematik
5 point
02101
Indledende Programmering
5 point
02121
Introduktion til softwareteknologi
10 point
2.Semester
01005
Matematik 1
20 point
02105
Algoritmer og datastrukturer 1
5 point
02161
Software Engineering 1
5 point
02402
Introduktion til statistik
5 point
02128
Softwareprojekt
5 point
3.Semester
10020
Fysik 1
Delt
02132
Computersystemer
10 point
02157
Funktionsprogrammering
5 point
02110
Algoritmer og datastrukturer 2
5 point
02148
Introduktion til koordinering af... Introduktion til koordinering af fordelte applikationer
5 point
4.Semester
10020
Fysik 1
10 point
02141
Datalogisk modellering
10 point
02170
Databasesystemer
5 point
02122
Fagprojekt - Bachelor i Softwareteknologi
10 point
5.Semester
26027
Grundlæggende kemi
5 point
27020
Interdisciplinær bioengineering
5 point
02158
Parallelprogrammering
5 point
02159
Operativsystemer
5 point
02561
Computer grafik
5 point
02266
User Experience Engineering
5 point
6.Semester
42610
Ingeniørfagets videnskabsteori
5 point
02247
Oversætterkonstruktion
5 point
02450
Introduktion til machine learning og... Introduktion til machine learning og data mining
5 point
Bachelorprojekt
15 point