Studieplan

Naturvidenskabelige grundfag
De obligatoriske naturvidenskabelige grundfag på retningen er:
01005 Matematik 1 20 point Efterår og Forår
01017 Diskret matematik 5 point E2B (tors 8-12)
10020 Fysik 1 10 point E1B (tors 13-17) og F1B (tors 13-17)
26028 Grundlæggende kemi på engelsk 5 point E7 (tirs 18-22)
eller
26027 Grundlæggende kemi 5 point F5A (ons 8-12)
eller
26026 Grundlæggende kemi 5 point August
27020 Interdisciplinær bioengineering 5 point E2A (man 13-17) og F2A (man 13-17)

Der kan vælges frit mellem kurserne 26026, 26027 og 26028.

Teknologiske linjefag
Nedenstående teknologiske linjefag er obligatoriske:
02105 Algoritmer og datastrukturer 1 5 point F2B (tors 8-12)
02132 Computersystemer 10 point E5 (ons 8-17)
02141 Datalogisk modellering 10 point F4 (tirs 13-17, fre 8-12)
02157 Funktionsprogrammering 5 point E4B (fre 8-12)
02161 Software Engineering 1 5 point F2A (man 13-17)

Derudover skal den studerende vælge mindst 10 point blandt følgende valgfrie teknologiske linjefag:

02155 Computerarkitektur 5 point E2A (man 13-17)
02156 Logiske Systemer og Logikprogrammering 5 point E4A (tirs 13-17)
02158 Parallelprogrammering 5 point E1B (tors 13-17)
02159 Operativsystemer 5 point E2B (tors 8-12)

Projekter og almene fag
Alle kurserne i denne fagblok er obligatoriske, og fagblokken indeholder de almene ingeniørfag samt uddannelsens to projekter. Studieleder foreslår, at den studerende gennemfører fagprojektet på sit 4. semester og afslutter uddannelsen med bachelorprojektet på 6. semester.

02101 Indledende Programmering 5 point E3A (tirs 8-12)
02121 Introduktion til softwareteknologi 10 point E4B (fre 8-12) og Januar
02122 Fagprojekt - Bachelor i Softwareteknologi 10 point F5B (ons 13-17) og Juni
42611 Ingeniørfagets videnskabsteori 5 point August og Januar
eller
42610 Ingeniørfagets videnskabsteori 5 point F3A (tirs 8-12)
Bachelorprojekt 15 / 17,5 / 20 point

Valgfrie kurser
I denne fagblok skal den studerende vælge 45 point blandt de civilingeniørkurser, der udbydes af DTU. Den studerende kan vælge at tage de kurser, der ligger inden for rammerne af de anbefalede studieforløb.

Ydermere kan den studerende benytte valgfriheden til at følge kurser inden for videregående matematik, fysik og kemi. Eller vælge mere generelle kurser, fx inden for ledelse og økonomi. Endelig kan den studerende benytte de valgfrie kurser til at ændre uddannelsens fokus, så den studerende kvalificerer sig til kandidatuddannelser, som den oprindelige bacheloruddannelse ikke umiddelbart giver adgang til.

Civilbachelorstuderende må have op til 10 ECTS-point på diplomingeniørniveau som en del af de valgfrie kurser på deres bacheloruddannelse.

Det anbefales kraftigt, at den studerende vælger mindst 5 point fra denne liste af naturvidenskabelige grundfag, som så vil tælle som valgfrie point:

02402 Introduktion til statistik 5 point E3A (tirs 8-12), F4A (tirs 13-17)
eller
02403 Introduktion til matematisk statistik 5 point Juni
02405 Sandsynlighedsregning 5 point E4B (fre 8-12)

Kurser, tidligere årgange

For studerende optaget før september 2021 er 27020 (Interdisciplinær bioengineering) ikke obligatorisk.

For studerende optaget før 2016 er kursus 02157 et valgfrit teknologisk linjefag og kursus 02131 erstatter 02132.

For studerende optaget før september 2019 udbydes kursus 10044 som Naturvidenskabeligt grundfag.