Kompetenceprofil for Softwareteknologi

Denne kompetenceprofil gælder for studerende optaget i 2023 eller senere.

Er du optaget før 2023, er du omfattet at kompetenceprofilen for tidligere årgange. Find den i menuen til venstre, eller se Min studieordning.

En bachelor i teknisk videnskab fra DTU 

1. kan kombinere forskningsbaseret og praktisk viden til at finde egnede teknologiske løsninger og se dem i en samfundsmæssig, bæredygtig og etisk kontekst

2. har viden om matematik, statistik og programmering og kan anvende dette til fagspecifik opgaveløsning

3. har viden om centrale naturvidenskabelige emner inden for fysik, kemi og bioteknologi, kan anvende dette til opgaveløsning og har kendskab til den naturvidenskabelige metode

4. har eksperimentelle og digitale kompetencer og kan opstille simple modeller samt opsamle, analysere og fortolke data

5. er i stand til selvstændigt at tilegne sig ny viden, kan anvende fagrelevante informationskilder, herunder på engelsk, og kan forholde sig kritisk hertil

6. kan formidle og målrette ingeniørfaglige information, teorier og resultater til fagfæller og ikke-specialister

7. kan ud fra en faglig tilgang analysere problemstillinger og løsninger på egen hånd såvel som i samarbejde med andre

Retningsspecifikke mål for læringsudbytte

En bachelor i Softwareteknologi

 • kan udvikle mindre, selvstændige programmer samt programkomponenter til brug i større systemer under brug af imperative og objektorienterede programmeringssprog
 • kan anvende deklarative programmerings-paradigmer til relevante problemstillinger
 • kan benytte viden om konkrete kompleksitetsmål og grundlæggende datastrukturer til valg og realisering af effektive algoritmer
 • har viden om relationsdatabaser, forespørgselssprog og disses matematiske grundlag
 • kan anvende gængse programværktøjer til behandling af syntaktiske strukturer
 • kan opbygge grafiske brugergrænseflader og har kendskab til basale principper for brugbarhed af disse
 • har forståelse for faser og roller i softwareudvikling
 • har erfaring med at gennemføre softwareudviklingsprojekter under brug af typiske udviklingsmiljøer og dokumentere det færdige produkts bestanddele på passende abstraktionsniveauer
 • har et grundlæggende kendskab til den software- og hardwaremæssige opbygning af computersystemer (herunder digitale systemer, maskinarkitektur, netværk, operativsystemer, programmeringsplatforme og oversættere) og er bevidst om et effektivt samspil mellem systemets komponenter
 • har viden om implementering af ønsket funktionalitet gennem kombination af software og specialiseret hardware, typisk i forbindelse med indlejrede systemer
 • kan identificere klassiske problemstillinger relateret til brug af parallelle systemkomponenter samt benytte typiske teknikker til løsning af disse
 • har en grundlæggede viden om internet-protokoller samt erfaring med brug af forskellige teknologier til realisering af client-server baserede distribuerede systemer
 • har viden om basale, teoretiske, datalogiske begrebsdannelser (såsom formelle sprog, automater, grammatikker og semantik) samt anvendelser af disse
 • kan benytte såvel formelle som uformelle sprog til modellering af strukturelle og dynamiske aspekter af systemer på forskellige abstraktionsniveauer.