Specialiseringer på Maskinteknik

De første 3 semestre på Maskinteknik består af obligatoriske kurser. På 4, 6. og 7 semester vælger du kurser, som indgår i den specialisering, du ønsker.

Når du vælger specialisering, er der krav til, hvilke kurser du skal følge.

Konstruktion og design

Dette speciale arbejder du med dimensionering, beregning, produktudvikling og design af tekniske produkter. Det kan f.eks. være brøndudstyr til olieindustrien, gear til cementindustrien, medikotekniske produkter eller apparater.

Energianlæg

Dette speciale arbejder du f.eks. med projektering af kraftværker, indeklimaanlæg eller udvikling af nye kedler til halmfyring eller med dimensionering af vindmøllers hovedkomponenter under hensyntagen til de særlige belastninger, der kommer på grund af variationer i vindhastighed og vindretning. 

Maritim teknik

I dette speciale arbejder du med beregning, projektering og konstruktion af f.eks. skibe, offshoreplatforme, udstyr til skibe og bølgeenergianlæg.

Materialer og fremstilling

I dette speciale fokuserer du på produkters afhængighed af materiale og fremstillingsteknik Det kan tit være i plast til f.eks. medicinal- eller mobiltelefonindustrien. Udfordringer med genbrug af materialer et særligt fokusområde.

Mekatronik og robotteknik

I dette arbejder du med at kombinere mekanik, elektronik og programmering. Det kan f.eks. være i forbindelse med robotter, fabriksudstyr, kunstige lemmer eller konstruktioner, der skal arbejde i rummet.