Studieplan for Maskinteknik

Studieplanen gælder for studerende optaget med sommerstart eller for studerende optaget med vinterstart før 2023.

Studerende optaget om vinteren fra 2023 og fremefter er optaget på den digitale uddannelse, hvor studieplanen er tilrettelagt på anden vis. 

Studieplanen for den digitale uddabbelse finder du efter studieplanen for den fysiske version, længere nede i studieordningen.

Fysisk uddannelse

1. semester

01911 Matematisk Analyse og Modellering 5 point Januar
41681 Materialelære 5 point E3A (tirs 8-12)
41787 Produktionsteknologi Fortsættes på 2. sem E5 (ons 8-17) og F5 (ons 8-17), E2B (tors 8-12) og E1B (tors 13-17), F2B (tors 8-12) og F1B (tors 13-17)
62143 Mekanisk produktdokumentation og -analyse 10 point E4A (tirs 13-17) og E4B (fre 8-12)
62675 Mekanik 5 point E2A (man 13-17)

2. semester

01922 Lineær Algebra og Modellering 5 point F5 (ons 8-17)
41533 Dimensionering og styrke 1 5 point F1A (man 8-12)
41787 Produktionsteknologi 10 point E5 (ons 8-17) og F5 (ons 8-17), E2B (tors 8-12) og E1B (tors 13-17), F2B (tors 8-12) og F1B (tors 13-17)
62604 Termodynamik og energiteknik 10 point F3A (tirs 8-12) og Juni
62646 Modellering og Programmering 5 point F4A (tirs 13-17)

3. semester

41534 Dimensionering og styrke 2 5 point E5B (ons 13-17)
62677 Anvendt reguleringsteknik 5 point E2A (man 13-17)
62694 Dynamik 5 point E3A (tirs 8-12)
62696 Produktudvikling 5 point Januar
62775 Anvendt elteknik for Maskin 5 point E1B (tors 13-17)
Tilvalgskursus 5 point 13 ugers

4. semester

41784 Procesteknik 5 point F4B (fre 8-12)
62616 Plastteknologi 5 point F4A (tirs 13-17)
62657 Fluid Mekanik 5 point F5A (ons 8-12)
62798 Geometriske operationer i plan og rum 5 point F1A (man 8-12)
Specialiseringskursus/-kurser 10 point

Der skal vælges 10 point blandt følgende specialiseringskurser:

41651 Øvelseskursus i metallære 5 point Januar og Juni
41789 Grundlæggende 3D-print: Processer og teori 5 point F5A (ons 8-12)
41860 Design af energianlæg 10 point F2B (tors 8-12) og Juni
62683 Maskinkonstruktion 10 point F2B (tors 8-12) og Juni
62800 Introduktion til mekatronik og robotteknik 10 point F2B (tors 8-12) og Juni

62683 Maskinkonstruktion er relevant for specialiseringen i Konstruktionsteknik og design

41860 Design af energianlæg er relevant for specialiseringen i Energiteknik

41789 Grundlæggende 3D-print: Processer og teori + 41651 Øvelseskursus i metallære er relevante for specialiseringen i Materialer og fremstilling

62800 Introduktion til mekatronik og robotteknik er relevant for specialiseringen i Mekatronik

 

De enkelte specialiseringer er beskrevet på www.studieinformation.dtu.dk

5. semester

Ingeniørpraktik 30 point

6. semester

62999 Innovation Pilot 10 point E5A (ons 8-12) og E5B (ons 13-17), F5A (ons 8-12) og F5B (ons 13-17)
eller
62990 Innovation Pilot (summer edition) 10 point
Tilvalgskurser 20 point

7. semester

Diplomingeniørprojekt 20 point
Tilvalgskurser 10 point

Studieplan, den digitale uddannelse

Denne studieplan gælder for studerende optaget på den digitale uddannelse (vinterstart fra 2023 og fremefter).

1. semester

01910 Basismat 1 - Indledende matematik for diplomingeniører - Digital Twin 5 point Udenfor skema-struktur
41861 Produktionsteknologi 1 7.5 point Udenfor skema-struktur
62801 Semesterprojekt 1: Vindmølle-teknologi 10 point Udenfor skema-struktur
62805 Mekanisk design 1 7.5 point Udenfor skema-struktur

2. semester

01915 BasisMat 2 - Videregående matematik for diplomingeniører - Digital Twin 5 point Udenfor skema-struktur
41862 Produktionsteknologi 2 5 point Udenfor skema-struktur
62802 Semesterprojekt 2: bæredygtig produktudvikling 10 point Efterår
62806 Mekanisk Design 2 10 point Udenfor skema-struktur

3. semester

 

34601 Elektriske kredsløb 2 5 point F4A (tirs 13-17)
34620 Grundlæggende effektelektronik i energisystemer 5 point F1B (tors 13-17)
41863 Mekanisk dimensionering 5 point F2B (tors 8-12)
62803 Semesterprojekt 3: Fremtidens energiteknologi 10 point Udenfor skema-struktur
62807 Fluid Mekanik 5 point F3A (tirs 8-12)

4. semester

Semesteret er under udarbejdelse

5. semester

Semesteret er under udarbejdelse

6. semester

Ingeniørpraktik 30 point

7. semester

Semesteret er under udarbejdelse

Diplomingeniørprojekt 20 point
Tilvalgskurser 10 point

Tilvalgskurser

Tilvalgskurserne udgør i alt 35 ECTS-point.

Ønskes der en specialisering skal der - udover specialiseringskurserne på 4. semester - vælges min 20 ECTS-point specialiseringskurser og op til 15 ECTS-point frie tilvalgsfag.

De 20 ECTS specialiseringskurser skal vælges ud fra nedenstående lister for de fire specialiseringer:

  • Konstruktion og design
  • Energianlæg
  • Materialer & fremstilling
  • Mekatronik & robotteknik.

Studerende optaget før september 2024 kan også følge specialiseringen

  • Maritim teknik

Specialiseringerne er beskrevet på www.studieinformation.dtu.dk 

De 15 ECTS frie tilvalgskurser kan vælges på tværs af specialiseringerne eller blandt de øvrige forhåndsgodkendte kurser. Yderligere kan tilvalgskurserne vælges blandt DTU's kurser, specialkurser og kurser ved andre danske og udenlandske uddannelsesinstitutioner. Dette kræver dog forhåndsgodkendelse af studielederen. Forhåndsgodkendelsen beror på relevans for maskinteknik, overlap med obligatoriske kurser og den studerendes faglige forudsætninger. Specialkurser må maksimalt tilsammen udgøre 10 ECTS-point. 

Allerede forhåndsgodkendte kurser

Nedenstående kurser er allerede forhåndsgodkendt. Der er to lister: en med kurser på bachelor- og diplomingeniørniveau og en med kurser på kandidatniveau. Kurser på kandidatniveau er hovedsageligt henvendt til studerende, som i tillæg til studieplanens professionsrettede kurser søger teoretiske udfordringer på højt niveau.

Samlet liste af forhåndsgodkendte tilvalgskurser

01035 Matematik 2 5 point E2B (tors 8-12), F2B (tors 8-12)
01037 Matematik 2 (sommeruniversitet) 5 point August
02413 Statistisk kvalitetskontrol 5 point E1B (tors 13-17)
02450 Introduktion til machine learning og data mining 5 point F4A (tirs 13-17), E4A (tirs 13-17)
02601 Introduktion til numeriske algoritmer 5 point F1B (tors 13-17), E4B (fre 8-12)
23953 Anvendt statistisk proceskontrol og kvalitetsstyring 5 point E2B (tors 8-12)
25208 Løsninger for Bæredygtighed 5 point Juni
41028 Design af mekatroniske systemer 1 5 point F4B (fre 8-12)
41029 Design af mekatroniske systemer 2 5 point Juni
41341 Økobil 10 point F5B (ons 13-17) og E5B (ons 13-17)
41342 Økobil 10 point E5B (ons 13-17) og F5B (ons 13-17)
41511 Maskinelementer - Grundlæggende 5 point F2A (man 13-17)
41619 Introduktion til produktion 5 point E4A (tirs 13-17)
41651 Øvelseskursus i metallære 5 point Januar og Juni
41689 Korrosion og materialer under krævende forhold 5 point F4B (fre 8-12)
41789 Grundlæggende 3D-print: Processer og teori 5 point F5A (ons 8-12)
41814 Varmetransmission 5 point E4A (tirs 13-17)
41815 Introduktion til Finite Element Analyse 10 point E1B (tors 13-17) og Januar
42101 Introduktion til operationsanalyse 5 point E2A (man 13-17)
46000 Introduktion til vindenergi 5 point F3A (tirs 8-12)
62074 Projektledelse - Værktøjer og praktisk ledelse 5 point F5A (ons 8-12), F4B (fre 8-12), E5A (ons 8-12), E4B (fre 8-12)
62104 Automation i Produktionen 5 point E4A (tirs 13-17)
62112 Industri 4.0 i praksis 5 point E5B (ons 13-17) og F3A (tirs 8-12)
62198 Økonomi for ingeniører 5 point E1B (tors 13-17) og F1B (tors 13-17)
62614 Advanced Engineering Dynamics 5 point E3B (fre 13-17)
62629 Varmetransmission 5 point F2B (tors 8-12)
62643 Svingningslære 5 point E5A (ons 8-12)
63852 Projektledelse 5 point August og Januar

Samlet oversigt over forhåndsgodkendte tilvalgskurser på kandidatniveau

41343 Brændstoffer og emissioner fra aktuel og fremtidig transport 5 point Juni
41658 Metoder for eksperimentel materialekarakterisering 5 point F2A (man 13-17)
41661 Metallære 5 point E1A (man 8-12)
41669 Avanceret overfladeteknologi 5 point F3A (tirs 8-12)
41733 Metallurgi, design og fremstilling af støbte komponenter 5 point E3A (tirs 8-12)
41737 Plastdesign 5 point F1A (man 8-12)
41743 Mikro produkt design, udvikling og produktion 5 point Januar

Studieplan for tidligere årgange

Specialiseringskurser

Følgende kurser er udgået, men kan også tælle med inden for den enkelte specialisering, hvis den studerende har bestået dem på et givet tidspunkt

Konstruktion og design

41617 Videregående CAD 5 point E2A (man 13-17)
41682 Korrosion og materialevalg 5 point F5A (ons 8-12)
41809 Anvendt Finite Element Analyse 5 point E1B (tors 13-17)
41812 Introduktion til Finite Element Analyse 10 point E1B (tors 13-17) og Januar
41819 Finite element modellering af gitter- og ramme-konstruktioner 5 point E1B (tors 13-17)
62615 International Engineering Project 5 point August
62620 Bæredygtig anvendelse af materialer 5 point F3B (fre 13-17)
62626 Computer Aided Design CAD2 5 point Efterår
62662 Industrial Design 5 point E4A (tirs 13-17)

Energianlæg

41344 Forbrændingsmotorer - grundlæggende teori 5 point E2A (man 13-17)
41409 Introduktion til køle- og varmepumpeteknik, teori og praksis 5 point Januar
41422 Videregående energiteknik 5 point E3A (tirs 8-12)
41819 Finite element modellering af gitter- og ramme-konstruktioner 5 point E1B (tors 13-17)
62620 Bæredygtig anvendelse af materialer 5 point F3B (fre 13-17)
62633 Biomassekedlen og dens delsystemer 5 point F2B (tors 8-12)
62635 Design af rørsystemer og pumper 5 point

Maritim Teknik

Kun studerende optaget før september 2024 kan følge denne specialisering

11319 Svejsning 5 point Januar
41107 Marin- og havteknik 5 point F1B (tors 13-17)
41682 Korrosion og materialevalg 5 point F5A (ons 8-12)
41809 Anvendt Finite Element Analyse 5 point E1B (tors 13-17)
41819 Finite element modellering af gitter- og ramme-konstruktioner 5 point E1B (tors 13-17)
62626 Computer Aided Design CAD2 5 point Efterår

Materialer og fremstilling

11319 Svejsning 5 point Januar
23951 Anvendt statistisk proceskontrol og kvalitetsstyring 5 point E2B (tors 8-12)
41655 Avanceret overfladeteknologi 5 point F3A (tirs 8-12)
41682 Korrosion og materialevalg 5 point F5A (ons 8-12)
41706 Øvelseskursus i processimulering 5 point Januar
41736 Plastprocesser 7.5 point E3B (fre 13-17)
41738 Eksperimentel plastteknologi 5 point Juni
62111 Industri 4.0 i praksis 5 point E3A (tirs 8-12) og F3A (tirs 8-12)
62620 Bæredygtig anvendelse af materialer 5 point F3B (fre 13-17)

Mekatronik og robotteknik

31383 Robotteknik 5 point E4A (tirs 13-17)
62148 Opbygning af robotinstallationer for automation 5 point E2B (tors 8-12)
62606 Mekatronik, anvendt diskret reguleringsteknik 10 point
62607 Anvendt industrirobot teknik 5 point E1B (tors 13-17)
62608 Maskinanlæg og anvendt multivariabel kontrol 5 point
62609 Mekatronik, sensorer og aktuatorer 5 point
62615 International Engineering Project 5 point August
62635 Design af rørsystemer og pumper 5 point

Øvrige tilvalgskurser

Følgende kurser er udgået, men kan også tælle med inden for de 15 points frie tilvalgskurser, hvis den studerende har bestået dem på et givet tidspunkt

 

42429 Projektledelse 5 point August
42430 Projektledelse 5 point Januar
62132 Tekniske projekter og projektledelse 5 point E1B (tors 13-17)
62147 Individuelt Projekt i Engineering 5 point E3B (fre 13-17)
62149 Vedrvarende energikilder 5 point F1B (tors 13-17)
62615 International Engineering Project 5 point August
62618 Økonomi for ingeniører 5 point E4B (fre 8-12)
62625 Industri 4.0 - Produkt opmåling og visualisering 5 point
62634 Tekniske projekter A-Z 5 point E1B (tors 13-17)
62796 Numerisk analyse for diplomingeniører 5 point E1B (tors 13-17) og F1B (tors 13-17)

For studerende optaget om efteråret før 1. september 2021 gælder følgende:

 

3. semester:

41534 Dimensionering og styrke 2 5 point E5B (ons 13-17)
62694 Dynamik 5 point E3A (tirs 8-12)
62699 Produktudvikling 10 point E2B (tors 8-12) og Januar
62770 Anvendt elteknik for Maskin 5 point E1B (tors 13-17)
62904 Anvendt reguleringsteknik 5 point E2A (man 13-17), F2A (man 13-17)

Tilvalgskurser:

Specialiseringen Energianlæg

 

41346 Forbrændingsmotorer - Eksperimentelle metoder og databehandling 5 point F4A (tirs 13-17)

For studerende optaget før 1. september 2022 gælder følgende:

 

2. semester:

Kursus 41787 gælder for studerende med sommerstart.  

Kursus 41788 gælder for studerende med vinterstart. 

01920 BasisMat 2 - Videregående matematik for diplomingeniører 5 point E5B (ons 13-17)
41533 Dimensionering og styrke 1 5 point F1A (man 8-12)
41787 Produktionsteknologi 10 point E5 (ons 8-17) og F5 (ons 8-17), E2B (tors 8-12) og E1B (tors 13-17), F2B (tors 8-12) og F1B (tors 13-17)
eller
41788 Produktionsteknologi 10 point F5 (ons 8-17) og E5 (ons 8-17), F2B (tors 8-12) og F1B (tors 13-17), E2B (tors 8-12) og E1B (tors 13-17)
62603 Termodynamik med projekt 10 point F3A (tirs 8-12) og Juni, E3A (tirs 8-12) og Januar
62646 Modellering og Programmering 5 point F4A (tirs 13-17)

4. semester:

Bemærk: Specialiseringskurserne på Maskinteknik udbydes ikke i efteråret, men udelukkende i foråret.

41784 Procesteknik 5 point F4B (fre 8-12)
62616 Plastteknologi 5 point F4A (tirs 13-17)
62657 Fluid Mekanik 5 point F5A (ons 8-12)
62799 Geometriske operationer i plan og rum 5 point E1A (man 8-12), F1A (man 8-12)

4. semester efterår

62696 Produktudvikling 5 point Januar
Tilvalgskursus 5 point 13 ugers

4. semester forår

Et af følgende specialiseringskurser på 10 ECTS-point skal vælges i forårssemestret (sammenhæng 13- med 3-ugersperiode). Bemærk, at ved specialiseringen Maritim teknik skal vælges to 5 ECTS-point kurser, hvoraf et kursus (41201) kun udbydes i efterårssemestret.

Specialiseringer:

Konstruktionsteknik og design: 62683 Maskinkonstruktion

Energiteknik: 42860 Design af energianlæg

Maritim teknik: 41201 Introduktion til skibe og andre flydende konstruktioner & 41270 Grøn Skibsfart

Materialer og fremstilling: 62695 Materialer og fremstilling + Øvelseskursus i metallære 41651

Mekatronik: 62800 Introduktion til mekatronik og robotteknik.

41201 Introduktion til skibe og andre flydende konstruktioner 5 point E5A (ons 8-12)
41270 Grøn Skibsfart 5 point Juni
41651 Øvelseskursus i metallære 5 point Januar og Juni
41860 Design af energianlæg 10 point F2B (tors 8-12) og Juni
62683 Maskinkonstruktion 10 point F2B (tors 8-12) og Juni
62695 Materiale og fremstilling 5 point F2B (tors 8-12)
62800 Introduktion til mekatronik og robotteknik 10 point F2B (tors 8-12) og Juni

For studerende optaget før september 2023 gælder

Følgende kurser kan også tælle som tilvalgskurser

41107 Marin- og havteknik 5 point F1B (tors 13-17)
41809 Anvendt Finite Element Analyse 5 point E1B (tors 13-17)
42429 Projektledelse 5 point August
42430 Projektledelse 5 point Januar
62573 Programmering af intelligente køretøjer og mobile applikationer 5 point F3B (fre 13-17)
62609 Mekatronik, sensorer og aktuatorer 5 point
62614 Advanced Engineering Dynamics 5 point E3B (fre 13-17)
62620 Bæredygtig anvendelse af materialer 5 point F3B (fre 13-17)
62635 Design af rørsystemer og pumper 5 point

For studerende optage før september 2024 gælder

1. Semester

01901 BasisMat 1 - Indledende matematik for diplomingeniører 5 point E1A (man 8-12), E3A (tirs 8-12), E1B (tors 13-17), E4B (fre 8-12), F3A (tirs 8-12), F4B (fre 8-12)
41681 Materialelære 5 point E3A (tirs 8-12)
41787 Produktionsteknologi 10 point E5 (ons 8-17) og F5 (ons 8-17), E2B (tors 8-12) og E1B (tors 13-17), F2B (tors 8-12) og F1B (tors 13-17)
62145 Produkters dokumentation 5 point E4A (tirs 13-17)
62146 Mekanisk produktanalyse 5 point Januar
62675 Mekanik 5 point E2A (man 13-17)

2. semester

Den studerende kan erstatte 01922 Lineær algebra og modellering med 01920 BasisMat 2

3. semester

62775 Anvendt elteknik for Maskin erstatter 62770 Anvendt elteknik for Maskin

Maritim teknik
Specialiseringen kan kun vælges for studerende optaget før september 2024

41263 Eksperimentel og numerisk bestemmelse af skibsmodstand og fremdrivning 5 point August
41270 Grøn Skibsfart 5 point Juni
41271 Skibsprojektering 10 point F2 (man 13-17, tors 8-12)
41280 Medsejlads 5 point Juli og August
41347 Forbrændingsmotorer - teori for anvendelse af konventionelle og bæredygtige brændstoffer 5 point E2A (man 13-17)
41689 Korrosion og materialer under krævende forhold 5 point F4B (fre 8-12)
62614 Advanced Engineering Dynamics 5 point E3B (fre 13-17)

41343 Brændstoffer og emissioner fra aktuel og fremtidig transport 5 point Juni