Bachelor i Bæredygtigt Energidesign

Studieordning


Studieordningen er den officielle beskrivelse af uddannelsen. Her kan du bl.a. læse om adgangskrav, læringsmål, kompetenceprofil, opbygning, struktur og varighed.

Anbefalede studieforløb


Læs om de anbefalede studieforløb, og find inspiration til valgfri kurser.

Studieplan


Opbygning og kurser.

Semesteroversigt


Overblik over hele studiet med alle kurser fordelt på de enkelte semestre.

Bachelorprojekt


Hjælp til dig, der skal skrive bachelorprojekt.

Kandidatuddannelser


Hvilken kandidat skal jeg vælge? Se de mest oplagte uddannelser, og hvilke krav der stilles for at komme ind.

Kompetenceprofil


Generelle og retningsspecifikke mål for læringsudbytte.

Studieleder

Joachim Holbøll
Professor, Studieleder
DTU Wind
45 25 35 15