Bachelorprojekt

På denne side finder du en række informationer om bachelorprojektet.

Bachelorprojekt er typisk på 15 ECTS og kan påbegyndes efter bestået fagprojekt (31715 i Jeres tilfælde), dvs. fra uge 5 i 6. semester og når man opnået 120 ECTS.

Det kan dog accepteres at starte i første semesteruge parallelt med projektdelen af 31715.

Hovedreglen er at ethvert kursus, som følges sideløbende med bachelorprojektet udløser 3 ugers forlængelse af projektet.

Dette giver følgende muligheder:

BachelorprojektMuligheder

Projektet kan udføres af 1 - 4 studerende, 2 anbefales som minimum.

Hvilket projekt?

Der er flere måder at finde et passende projekt på:

  1. Tag kontakt til en underviser, du har haft, som arbejder med noget, som interesserer dig.
  2. Se i projektbanken https://projektbank.dtu.dk/da-dk/Sider/default.aspx. Selvom der ikke altid er udbudt passende bachelorprojekter, kan det give inspiration til at finde et godt fagområde/mulig vejleder.
  3. Tag udgangspunkt i 31715 og det projekt, som du enten selv eller nogle andre har arbejdet med. Der vil være nogle, som videreføres i et bachelorprojekt.
  4. Se på de ekstra udbudte projekter fra Elektro/CEE, som studielederen uploader.

I er ikke begrænset til at lave projekt på DTU Elektro. Man kan også have vejledere fra 2 forskellige institutter.

Det er ikke et krav at projektet udføres i samarbejde med en virksomhed, men det er ofte er god mulighed, som kan anbefales at undersøge.