Studieplan

Bachelorretningen er sammensat af fire fagblokke: naturvidenskabelige grundfag, teknologiske linjefag, projekter og almene fag samt valgfrie kurser.

Naturvidenskabelige grundfag

De obligatoriske naturvidenskabelige fag på bachelorretningen Bæredygtigt energidesign er:

01005 Matematik 1 20 point Efterår og Forår
02631 Introduktion til programmering og databehandling 5 point E1B (tors 13-17), F7 (tirs 18-22)
eller
02632 Introduktion til programmering og databehandling 5 point August
eller
02101 Indledende Programmering 5 point E3A (tirs 8-12)
10020 Fysik 1 10 point E1B (tors 13-17) og F1B (tors 13-17)
26000 Almen kemi 5 point E4B (fre 8-12) og F5B (ons 13-17)
27020 Interdisciplinær bioengineering 5 point E2A (man 13-17) og F2A (man 13-17)

Teknologiske linjefag

De obligatoriske teknologiske linjefag er:

34721 Reguleringsteknik 1 5 point E5B (ons 13-17) og F5B (ons 13-17)
42009 Indledende økonomi 5 point E5A (ons 8-12)
46025 Energiteknologier - fra ide til realisering 5 point Juni
46030 Elektriske energisystemer 5 point E1A (man 8-12)
46035 Energistyring med indlejrede systemer 5 point Januar
46040 Introduktion til energianalyse 5 point F5B (ons 13-17)
47201 Anvendt termodynamik 5 point F4B (fre 8-12)

Derudover vælges mindst 10 ECTS point blandt nedenstående teknologiske linjefag:

12143 Bioresources 5 point F3B (fre 13-17)
34322 Kommunikationsnetværk til styring og dataopsamling 5 point F4A (tirs 13-17)
34620 Grundlæggende effektelektronik i enerigsystemer 5 point F1B (tors 13-17)
46045 Design og implementering af koordineret styring for distribuerede energisystemer 5 point Juni
47211 Elektrokemisk energilagring og Power2X 5 point E2B (tors 8-12)

Projekter og almene fag

De obligatoriske projekter og almene fag er:

42610 Ingeniørfagets videnskabsteori 5 point F3A (tirs 8-12)
eller
42611 Ingeniørfagets videnskabsteori 5 point August og Januar
46015 Digitale energisamfund 10 point E4B (fre 8-12) og Januar
46020 Designprojekt: Energikonvertering og lagring 5 point F3A (tirs 8-12)
46050 Innovative energiløsninger 10 point Januar og Forår
1) Bachelorprojekt 15 / 17,5 / 20 point

Detaljeret information om kurserne findes ved at trykke på kursusnummeret. Bachelorprojektet er uddybet under under Studieinformation.

Der tages forbehold for evt. ændringer af ovenstående studieplan. 

Valgfrie kurser
I denne fagblok skal den studerende vælge 45 point blandt de civilingeniørkurser, der udbydes af DTU.

Afhængig af ens valg af kurser kan man enten bevare uddannelsens forholdsvis brede profil eller følge en af tre specialiseringer med en række underlagte profiler.

  • Digitale energiløsninger
  • Moderne energiteknologier
  • Energiressourcer og systemer

Under hver af disse specialiseringer findes en række profiler med 4 - 5 specifikke kurser. Der er dog kun tale om anbefalinger, de kan enten vælges som helhed eller bruges til inspiration. Der er mulighed for at definere andre profiler med udgangspunkt i de udbudte teknologiske linjefag og passende tilvalg af valgfri kurser.

Specialiseringerne og profilerne er nærmere beskrevet i Studieinformation under 'Anbefalede studieforløb',

Det anbefales kraftigt at alle studerende vælger matematik 2 og statistik som del af den valgfri blok:

01035 Matematik 2 5 point E2B (tors 8-12), F2B (tors 8-12)
eller
01037 Matematik 2 (sommeruniversitet) 5 point August
eller
01034 Matematik 2 5 point E1A (man 8-12)
02402 Introduktion til statistik 5 point E3A (tirs 8-12), F4A (tirs 13-17)

Også et kursus i projektledelse anbefales.

Endelig kan den studerende benytte de valgfrie kurser til at tilpasse uddannelsens fokus, så den studerende kvalificerer sig til kandidatuddannelser, som den oprindelige bacheloruddannelse ikke umiddelbart giver adgang til. En oversigt over de mest oplagte kandidatuddannelser og forudsætningsfagene findes i Studieinformation under 'Kandidatuddannelser'

Der findes også relevante diplomkurser, som kan vælges under denne fagblok. Civilbachelorstuderende må have op til 10 ECTS point på diplomingeniørniveau som en del af de valgfrie kurser på deres bacheloruddannelse.

Kurser, tidligere årgange

Nye kursusnumre

I 2022 fik alle 31xxx kurser nye numre, som vist i oversigten nedenfor:

tidligere 31711nu 46015Digitale energisamfund
tidligere 31713nu 46020Designprojekt: Energikonvertering og lagring
tidligere 31776nu 46025Energiteknologier (også tidligere 31736)
tidligere 31735nu 46030Elektriske energisystemer
tidligere 31728nu 46035Energistyring med indlejrede systemer
tidligere 31762nu 46040Introduction to energy analytics
tidligere 31725nu 46045Design og implementering af koordineret styring af distribuerede energisystemer
tidligere 31715nu 46050Innovative energiløsninger

 

Naturvidenskabelige grundfag

For studerende optaget før september 2022 gælder nedenstående som Naturvidenskabeligt grundfag:

02402 Introduktion til statistik 5 point E3A (tirs 8-12), F4A (tirs 13-17)

Teknologiske linjefag

For studerende optaget før september 2022 gælder nedenstående som Teknologiske linjefag:

31351 Grundlæggende effektelektronik 5 point F1B (tors 13-17)

For studerende optaget før september 2021 gælder nedenstående som Teknologiske linjefag:

02450 Introduktion til machine learning og data mining 5 point F4A (tirs 13-17), E4A (tirs 13-17)
42005 Mikro- og makroøkonomi 5 point E5A (ons 8-12)

For studerende optaget før september 2020 gælder nedenstående som Teknologiske linjefag:

25105 Økologi 5 point F3A (tirs 8-12)

For studerende optaget før september 2019 gælder nedenstående som Teknologiske linjefag:

34313 Introduktion til datanet 5 point E4B (fre 8-12)

Projekter og almene fag