Studieplan for Bæredygtigt Energidesign

Denne studieplan gælder for studerende optaget i 2023 eller senere.

Er du optaget før 2023, er du omfattet at studiplanen for tidligere årgange. Find den i menuen til venstre, eller se Min studieordning.

Bachelorretningen er sammensat af fire fagblokke: Det polytekniske grundlag, retningsspecifikke kurser, projekter samt valgfrie kurser.

Det polytekniske grundlag

 

01001 Matematik 1a (Polyteknisk grundlag) 10 point Efterår
01002 Matematik 1b (polyteknisk grundlag) 10 point Forår
02002 Programmering (Polyteknisk grundlag) 5 point E1B (tors 13-17)
02402 Statistik (Polyteknisk grundlag) 5 point E3A (tirs 8-12), F4A (tirs 13-17)
10060 Fysik (Polyteknisk grundlag) 10 point Forår og Efterår
26020 Kemi (Polyteknisk grundlag) 5 point E1A (man 8-12)
eller
26022 Kemi (Polyteknisk grundlag) 5 point August
eller
26021 Kemi (Polyteknisk grundlag) 5 point F5A (ons 8-12)
27020 Bioengineering (Polyteknisk grundlag) 5 point E2A (man 13-17) og F2A (man 13-17)
42620 Videnskab, Teknologi og Samfund (polyteknisk grundlag) 5 point Januar, Juni
eller
42622 Videnskab, Teknologi og Samfund (polyteknisk grundlag) 5 point August

Retningsspecifikke kurser

De obligatoriske retningsspecifikke kurser er:

42009 Indledende økonomi 5 point E5A (ons 8-12)
46015 Digitale energisamfund 10 point E2B (tors 8-12) og Januar
46020 Designprojekt: Energikonvertering og lagring 5 point F3A (tirs 8-12)
46025 Introduktion til bæredygtige energiteknologier 5 point Juni
46030 Elektriske energisystemer 5 point E2A (man 13-17)
46035 Energistyring med indlejrede systemer 5 point Januar
46040 Introduktion til energianalyse 5 point F5B (ons 13-17)
47201 Anvendt termodynamik 5 point F4B (fre 8-12)

Derudover vælges mindst 10 ECTS point blandt nedenstående retningsspecifikke kurser:

12143 Bioresources 5 point F4B (fre 8-12)
34322 Kommunikationsnetværk til styring og dataopsamling 5 point F4A (tirs 13-17)
34620 Grundlæggende effektelektronik i enerigsystemer 5 point F1B (tors 13-17)
46045 Design og implementering af koordineret styring for distribuerede energisystemer 5 point Juni
47211 Elektrokemisk energilagring og Power2X 5 point E2B (tors 8-12)

Projekter

Fagprojektet i uddannelsen er kursus 46050 Innovative Enerrgiløsninger (10 ECTS), som gennemføres i 5. semester, januar og 6. semester, februar.

Bachelorprojektet gennemføres i slutningen af uddannelsen og er normalt på 15 ECTS.

46050 Innovative energiløsninger 10 point Januar og Forår
Bachelorprojekt 15 / 17,5 / 20

Detaljeret information om kurserne findes ved at trykke på kursusnummeret. Bachelorprojektet er uddybet under under Studieinformation.

Der tages forbehold for evt. ændringer af ovenstående studieplan. 

Valgfrie kurser
I denne fagblok skal den studerende vælge 45 point blandt de civilbachelorkurser, der udbydes af DTU. 

Civilbachelorstuderende må have op til 10 ECTS point på diplomingeniørniveau som en del af de valgfrie kurser på deres bacheloruddannelse. 

Civilbachelorstuderende må vælge kandidatkurser, såfremt de står på nedenstående liste af forhåndsgodkendte kandidatkurser.

Forhåndsgodkendte kandidatkurser

 

02417 Tidsrækkeanalyse 5 point F4B (fre 8-12)
02443 Stokastisk simulation 5 point Juni
28870 Energi og bæredygtighed 5 point E7 (tirs 18-22)
34365 Prototyper for internet of things 5 point E2B (tors 8-12)
42015 Energiøkonomi 5 point E3B (fre 13-17)
42114 Heltalsprogrammering 5 point E4A (tirs 13-17)

Kurser, tidligere årgange