Specialiseringer på Arktisk Byggeri og Infrastruktur

Som arktisk ingeniør kan du vælge en af følgende fem specialiseringer, hvor bæredygtighed er et gennemgående tema:

 • Byggeri
 • Energi & indeklima
 • Anlæg
 • Miljø
 • Planlægning og infrastruktur

Byggeri

Specialisering med fokus på bygningsdesign og bærende konstruktioner.

I Grønland og andre arktiske egne er der stort behov for både boligrenovering og nye boliger såvel i de større byer som i bygderne. Som arktisk ingeniør med specialisering i byggeri har du derfor særdeles gode jobmuligheder hos fx byggefirmaer og de rådgivende ingeniører. Som arktisk ingeniør med denne specialisering vil du typisk arbejde med:

 • Projektering og opførelse af bygninger tilpasset arktisk klima
 • Dimensionering af bærende konstruktioner i træ, stål og beton

Energi & indeklima

Specialisering med fokus på installationer, bygningsenergi og VVS.

I Grønland har der de seneste år vist sig store problemer med skimmelsvamp som følge af dårligt indeklima. Der er derfor stort behov for at renovere bygninger, så de får et bedre indeklima – og bygge nyt på en måde så problemerne ikke opstår. Som arktisk ingeniør giver specialviden indenfor energi og indeklima gode jobmuligheder hos fx byggefirmaer og rådgivende ingeniører, hvor du typisk vil arbejde med:

 • Projektering og opførelse af bygninger tilpasset arktisk klima
 • Dimensionering af installationer til vand, varme og ventilation

Anlæg

Specialisering med fokus på fjeld, permafrost og råstoffer.

I forbindelse med råstofudvinding, vækst i byerne og modernisering af infrastrukturen skal der bygges f.eks. vandkraftværker, havne, veje og landingsbaner. Som arktisk ingeniør med specialviden inden for anlæg har du derfor gode jobmuligheder hos fx entreprenørerne, forsyningsselskaberne eller råstofselskaber, hvor du typisk vil arbejde med:

 • Vejanlæg på fjeld og permafrost
 • Anlæg af havne, vandkraftværker og miner

Planlægning & infrastruktur

Specialisering med fokus på byplaner, lokal- og landsplanlægning.

I Grønland og andre arktiske egne bor befolkningen typisk spredt over store områder med besværlige trafikforbindelser. Det er derfor nødvendigt med en langsigtet planlægning for at sikre bæredygtige by- og bygdemiljøer i fremtiden, og der er et stort uopfyldt behov for ingeniører med kompetence hertil. Som arktisk ingeniør med specialviden inden for planlægning og infrastruktur har du derfor gode jobmuligheder hos såvel offentlige myndigheder som private rådgivere, og arbejdet vil typisk inkludere:

 • Lokalplaner, byplaner, kommuneplaner samt regions- og landsplanlægning
 • Infrastrukturudvikling i tyndt befolkede områder med isolerede samfund

Miljø

Specialisering med fokus på vand, spildevand, affaldshåndtering og miljøundersøgelser

I Grønland og andre egne af Arktis opstå miljøproblemer, bl.a. fordi befolkningen koncentreres i byer. Råstofudvinding kan også medføre belastning af miljøet. Det kræver specialviden at arbejde med miljøsikring i arktiske egne, og der er et stort uopfyldt behov for ingeniører med denne kompetence. Som Arktisk Ingeniør med specialviden indenfor i Miljø har du derfor gode jobmuligheder hos fx de rådgivende ingeniører, råstofselskaber og offentlige myndigheder, hvor du typisk vil arbejde med:

 • Vandindvinding og vandkvalitetsanalyse samt spildevands- og affaldshåndtering
 • Livscyklusanalyser og miljøvurderinger (VVM/EIA) ved råstofudvinding og andre storskalaprojekter i den sårbare natur.

Læs mere om kurserne på de enkelte specialiseringer i studieplanen for Arktisk Byggeri og Infrastruktur.

Har du spørgsmål til specialiseringerne?

Du kan få mere at vide om de enkelte specialiseringer inden for Arktisk Byggeri og Infrastruktur hos disse koordinatorer:

BYGGERI: lektor Tove Lading
ENERGI & INDEKLIMA: adjunkt Martin Kotol
MILJØ: lektor Pernille Erland Jensen
ANLÆG: lektor Thomas Ingeman-Nielsen
PLANLÆGNING & INFRASTRUKTUR: lektor Kåre Hendriksen