Studieplan for Arktisk Byggeri og Infrastruktur

1. semester
12821 Forundersøgelser 12.5 point Efterår
12832 Ingeniør i Grønland 5 point Efterår
41871 Bolig & Bygning 1 10 point Efterår
62664 Matematik i Fysikken 10 point Januar og Forår

2. semester
12836 Forsyning & Miljøteknik 7.5 point Forår
41872 Bolig & Bygning 2 12.5 point Forår
41876 Byggeriets praksis og administration i Grønland 5 point Forår
62664 Matematik i Fysikken 10 point Januar og Forår

3. semester

12831 Anlæg 10 point Efterår
41873 Bolig & Bygning 3 5 point Efterår
41874 Plan og udvikling 7.5 point Efterår
62054 Entreprenørskab i Grønland 5 point August

4. semester

Nedenstående to kurser er obligatoriske for alle

01920 Basismat 2 - Videregående matematik for diplomingeniører 5 point E4B (fre 8-12), E5B (ons 13-17), E2B (tors 8-12), F1A (man 8-12), F4B (fre 8-12), F5B (ons 13-17)
62269 Bygnings- og Infrastrukturprojekt 1 10 point E2A (man 13-17) og Januar, F2A (man 13-17) og Juni

Afhængigt af forventet specialisering tages derudover nedenstående kurser

Specialisering i BYGGERI

41236 Bygningsmekanik 5 point E2B (tors 8-12), F2B (tors 8-12)
62261 Bygningsinstallationer 5 point F1A (man 8-12)
62273 Stålkonstruktioner og Udførelse 5 point F5A (ons 8-12)

Specialisering i ENERGI & INDEKLIMA

41236 Bygningsmekanik 5 point E2B (tors 8-12), F2B (tors 8-12)
62261 Bygningsinstallationer 5 point F1A (man 8-12)
62267 SMART energiforsyning 5 point E1B (tors 13-17), F1B (tors 13-17)

Specialisering i  ANLÆG

12411 Styrke og stivhed af jord - Geoteknik Grundkursus 5 point F1B (tors 13-17)
41236 Bygningsmekanik 5 point E2B (tors 8-12), F2B (tors 8-12)
62273 Stålkonstruktioner og Udførelse 5 point F5A (ons 8-12)

Specialisering i PLANLÆGNING & INFRASTRUKTUR

62265 Trafik og veje i byområder 5 point E1A (man 8-12), F1A (man 8-12)
62267 SMART energiforsyning 5 point E1B (tors 13-17), F1B (tors 13-17)
62640 Godstransport og logistik 5 point F5B (ons 13-17)

Specialisering i MILJØ

26171 Almen kemi 5 point E4A (tirs 13-17)
eller
26000 Almen kemi 5 point E4B (fre 8-12) og F5B (ons 13-17)
62261 Bygningsinstallationer 5 point F1A (man 8-12)
62267 SMART energiforsyning 5 point E1B (tors 13-17), F1B (tors 13-17)

5. semester

Nedenstående 2 kurser er obligatoriske for alle

62270 Byggeprocesstyring 5 point E4A (tirs 13-17), F4A (tirs 13-17)
62279 Bygnings- og Infrastrukturprojekt 2 10 point E4B (fre 8-12) og Januar, F4B (fre 8-12) og Juni

Desuden tages nedenstående kurser afhængigt af specialisering:

Specialicering i BYGGERI:

62263 Betonkonstruktioner 5 point E3B (fre 13-17)

Derudover skal der vælges 10 ECTS blandt nedenstående.

41451 Ventilation og indeklima 5 point F5B (ons 13-17), E5B (ons 13-17)
62271 Bygningsenergi & varmeanlæg 5 point E1A (man 8-12)
62297 Trækonstruktioner og udførelse 10 point E1 (man 8-12, tors 13-17)

Specialisering i ENERGI & INDEKLIMA

41451 Ventilation og indeklima 5 point F5B (ons 13-17), E5B (ons 13-17)
62263 Betonkonstruktioner 5 point E3B (fre 13-17)
62271 Bygningsenergi & varmeanlæg 5 point E1A (man 8-12)

Specialisering i ANLÆG

12552 Geoteknik og anlægskonstruktioner 5 point E1A (man 8-12), F1A (man 8-12)
62263 Betonkonstruktioner 5 point E3B (fre 13-17)
62276 Vej- og baneprojektering 5 point E1B (tors 13-17), F1B (tors 13-17)

Specialisering i PLANLÆGNING & INFRASTRUKTUR

12202 Miljø og bæredygtighed 5 point E3A (tirs 8-12)
62118 Organisation og Ledelse 5 point E1B (tors 13-17) og E2B (tors 8-12), F1B (tors 13-17)
eller
62277 Vand og klimatilpasning 5 point E2B (tors 8-12), F2B (tors 8-12)
62276 Vej- og baneprojektering 5 point E1B (tors 13-17), F1B (tors 13-17)

Specialisering i MILJØ

12202 Miljø og bæredygtighed 5 point E3A (tirs 8-12)
62268 Jord- og Grundvandsforurening 5 point E5A (ons 8-12), F5A (ons 8-12)
62277 Vand og klimatilpasning 5 point E2B (tors 8-12), F2B (tors 8-12)

6. semester
PRAKTIK Arktisk Ingeniørpraktik 30 point

7. semester

62999 Innovation Pilot 10 point E5A (ons 8-12) og E5B (ons 13-17), F5A (ons 8-12) og F5B (ons 13-17)
eller
62990 Innovation Pilot (summer edition) 10 point
TILVALG Tilvalgskurser 20 point

7. semester kan tages i udlandet. For studerende der vælger specialiseringen ANLÆG, kan det dog være fordelagtigt at ombytte 6. og 7. semester, således at man tager et semester i udlandet inden praktikken.

8. semester
PROJEKT Arktisk Diplomingeniørprojekt 20 point
TILVALG Tilvalgskurser 10 point

Tilvalgskurser

Tilvalgskurser kan vælges blandt det samlede udbud af DTU's kurser, specialkurser og kurser ved andre danske og udenlandske uddannelsesinstitutioner. Specialkurser må maksimalt tilsammen udgøre 10 ECTS-point.

Alle valgte kurser skal forhåndsgodkendes af studielederen med hensyn til relevans for Arktisk Byggeri og Infrastruktur, den valgte specialisering og overlap med obligatoriske kurser.

Allerede forhåndsgodkendte kurser

Nedenstående kurser er allerede forhåndsgodkendt. Studerende skal dog være opmærksomme på, at listen kan omfatte kurser på kandidatniveau. På grund af disse kursers faglige niveau er de hovedsageligt henvendt til studerende, som i tillæg til studieplanens professionsrettede kurser søger teoretiske udfordringer på højt niveau.

For alle specialiseringer - dog max 15 ECTS-point blandt følgende:

02633 Introduktion til programmering og databehandling 5 point Januar, Juni
eller
02632 Introduktion til programmering og databehandling 5 point August
eller
02631 Introduktion til programmering og databehandling 5 point E1B (tors 13-17), F7 (tirs 18-22)
38101 Virksomhedsstart 5 point E2A (man 13-17)
42430 Projektledelse 5 point Januar
eller
62074 Projektledelse - Værktøjer og praktisk ledelse 5 point F5A (ons 8-12), F4B (fre 8-12), E5A (ons 8-12), E4B (fre 8-12)
eller
42429 Projektledelse 5 point August
62000 Erhvervsøkonomi 5 point E4A (tirs 13-17)
62103 Regnskabsanalyse og økonomistyring 5 point E1A (man 8-12), F1A (man 8-12)
62118 Organisation og Ledelse 5 point E1B (tors 13-17) og E2B (tors 8-12), F1B (tors 13-17)
eller
42421 Ledelse og organisation 5 point E2A (man 13-17)
62134 Strategisk Analyse og udvikling 5 point F2B (tors 8-12) og E2B (tors 8-12)
62139 Videregående økonomistyring 5 point F4A (tirs 13-17)
62198 Økonomi for ingeniører 5 point E4B (fre 8-12) og F4B (fre 8-12)

For specialisering i BYGGERI:

12601 Termisk bygningsfysik 5 point F1B (tors 13-17)
12603 Materialefysik for bygningsingeniører 5 point F5A (ons 8-12)
12604 Byggematerialer - anvendelse og forsøg 5 point Juni
12605 Bæredygtighed og livscyklusvurdering i det byggede miljø 5 point E5B (ons 13-17)
12612 Betonteknologi 5 point E5A (ons 8-12)
34840 Grundkursus i akustik og støj 5 point E3A (tirs 8-12)
41812 Introduktion til Finite Element Analyse 10 point E1B (tors 13-17) og Januar
41881 Bæredygtigt byggeri i ekstreme miljøer 15 point Forår
41912 Bygnings Informations Modellering (BIM) 5 point F3A (tirs 8-12)
41918 Optimering, ressourcer og miljø 5 point F5A (ons 8-12)
41931 Brandsikkerhed i bygninger 5 point E4A (tirs 13-17)
41933 Konstruktionsbrandteknik 5 point E2B (tors 8-12)
41955 Bærende konstruktioner 3: Ramme- og pladekonstruktioner 5 point E5A (ons 8-12)
41963 Videregående betonstyrkelære 5 point E4B (fre 8-12)
62259 Bygningsmekanik 2 5 point E2B (tors 8-12)
62282 Bygningsfornyelse med fokus på konstruktioner 10 point E4 (tirs 13-17, fre 8-12)
62297 Trækonstruktioner og udførelse 10 point E1 (man 8-12, tors 13-17)
62362 Etagebyggeri af beton 10 point F4 (tirs 13-17, fre 8-12)
12613 Betonkonstruktioners holdbarhed og reparationsmetoder 5 point

For specialisering i ENERGI & INDEKLIMA:

12350 Introduktion til indeklima 5 point E5B (ons 13-17)
12360 Indeklima 10 point F5 (ons 8-17)
12361 Ventilation og klimateknik 10 point E1 (man 8-12, tors 13-17)
12362 Dagslys og Belysning 5 point E3B (fre 13-17)
12363 Simulering af indeklima og energiforbrug med IDA ICE 5 point August
12601 Termisk bygningsfysik 5 point F1B (tors 13-17)
12603 Materialefysik for bygningsingeniører 5 point F5A (ons 8-12)
12605 Bæredygtighed og livscyklusvurdering i det byggede miljø 5 point E5B (ons 13-17)
34552 Solcellesystemer 5 point F2B (tors 8-12)
34840 Grundkursus i akustik og støj 5 point E3A (tirs 8-12)
41462 Bygningssimulering 5 point E5A (ons 8-12)
41464 Solvarmeanlæg 10 point F3 (tirs 8-12, fre 13-17)
41466 Bæredygtig opvarmning og køling af bygninger 5 point F4A (tirs 13-17)
41467 Udvikling af solenergianlæg 5 point E4A (tirs 13-17)
41468 Bæredygtig fjernvarme 5 point F1A (man 8-12)
41881 Bæredygtigt byggeri i ekstreme miljøer 15 point Forår
41912 Bygnings Informations Modellering (BIM) 5 point F3A (tirs 8-12)
41917 Bæredygtigt bygningsdesign - holistisk energirenovering 10 point F1A (man 8-12) og Juni
41918 Optimering, ressourcer og miljø 5 point F5A (ons 8-12)
46000 Introduktion til vindenergi 5 point F3A (tirs 8-12)
62281 Bygningsfornyelse med fokus på energi og mekaniske installationer 10 point E4 (tirs 13-17, fre 8-12)
62369 Videregående bygningsinstallationer 10 point F3 (tirs 8-12, fre 13-17)
62635 Design af rørsystemer og pumper 5 point

For specialisering i ANLÆG:

12415 Grundkursus i vejbelægningsteknik 5 point August
12420 Videregående ingeniørgeologi: Jord og porrøse bjergarter 5 point E5B (ons 13-17)
12421 Videregående jordmekanik - styrke og stivhed af jord 5 point E2B (tors 8-12)
12422 Videregående geoteknik - konstruktion 5 point F4A (tirs 13-17)
12430 Mineralske råstoffer 5 point E4B (fre 8-12)
12431 Bjergartsfysik og bjergartsmekanik 5 point E1A (man 8-12)
12432 Avanceret bjergartsmekanik og tunneller 5 point Januar
12440 Undergrundens energikilder 5 point E4A (tirs 13-17)
12442 Borehulsgeofysik 5 point F5A (ons 8-12)
12451 Vejbelægningsmekanik 5 point E1B (tors 13-17)
12603 Materialefysik for bygningsingeniører 5 point F5A (ons 8-12)
12605 Bæredygtighed og livscyklusvurdering i det byggede miljø 5 point E5B (ons 13-17)
12854 Infrastrukturanlæg i Arktis 15 point Forår
30530 Introduktion til GIS 5 point F4A (tirs 13-17) og E7 (tirs 18-22)
41102 Strømningsmekanik 1 5 point E4A (tirs 13-17)
41112 Strømningsmekanik - teknisk kursus 5 point Januar
41312 Fluid Mekanik 5 point E3A (tirs 8-12), F3A (tirs 8-12)
41812 Introduktion til Finite Element Analyse 10 point E1B (tors 13-17) og Januar
41911 BIM og visuel kommunikation 5 point E5A (ons 8-12)
42973 Planlægning og modellering af infrastruktur 5 point E4B (fre 8-12)
62259 Bygningsmekanik 2 5 point E2B (tors 8-12)
62383 Byggegruber og havnebygning 10 point F2 (man 13-17, tors 8-12)

For specialisering i MILJØ:

12102 Miljøtekniske processer 10 point E5 (ons 8-17)
eller
12111 Miljøtekniske processer for kandidater 5 point E5 (ons 8-17)
12109 Fysisk-kemiske vandbehandlingsteknologier 5 point E1B (tors 13-17)
12110 Wastewater Engineering: Treatment and Resource Recovery 5 point F5A (ons 8-12)
12121 Vandforsyning 10 point F2 (man 13-17, tors 8-12)
12130 Affaldssystemer og affaldsteknologi 10 point E4 (tirs 13-17, fre 8-12)
12132 LCA-modellering af affaldssystemer 5 point Januar
12139 Resource Engineering 5 point E2B (tors 8-12)
12205 Klimaændringer – effekter, imødegåelse og tilpasning 5 point F4A (tirs 13-17)
12210 Miljøteknik i lav- og mellem-indkomstlande 5 point Januar
12237 Kemikalier i miljøet 10 point F1 (man 8-12, tors 13-17)
12240 Miljømanagement, innovation og etik 5 point Januar
12320 Hydrologi 10 point F2 (man 13-17, tors 8-12)
12330 Forurenede grunde 10 point F3 (tirs 8-12, fre 13-17)
12331 Feltundersøgelser af forurenede grunde 5 point Juni
12605 Bæredygtighed og livscyklusvurdering i det byggede miljø 5 point E5B (ons 13-17)
12859 Miljøteknologi i Arktis 5 point Forår
25105 Økologi 5 point F3A (tirs 8-12)
25301 Introduktion til akvatiske økosystemer, antropogene trusler og bæredygtige løsninger 5 point E4A (tirs 13-17)
30530 Introduktion til GIS 5 point F4A (tirs 13-17) og E7 (tirs 18-22)
30857 Ekstremt klima og fysiske naturforhold 5 point Forår
41102 Strømningsmekanik 1 5 point E4A (tirs 13-17)
41112 Strømningsmekanik - teknisk kursus 5 point Januar
41312 Fluid Mekanik 5 point E3A (tirs 8-12), F3A (tirs 8-12)
41918 Optimering, ressourcer og miljø 5 point F5A (ons 8-12)
42251 Bæredygtighedsindikatorer og bæredygtig byudvikling 5 point E2A (man 13-17)
62202 Life Cycle Assessment 5 point E3A (tirs 8-12)
62280 Det naturlige afløbssystem og vandforsyning 10 point F4 (tirs 13-17, fre 8-12)
62635 Design af rørsystemer og pumper 5 point

For specialisering i PLANLÆGNING & INFRASTRUKTUR:

12121 Vandforsyning 10 point F2 (man 13-17, tors 8-12)
12130 Affaldssystemer og affaldsteknologi 10 point E4 (tirs 13-17, fre 8-12)
12210 Miljøteknik i lav- og mellem-indkomstlande 5 point Januar
12240 Miljømanagement, innovation og etik 5 point Januar
12605 Bæredygtighed og livscyklusvurdering i det byggede miljø 5 point E5B (ons 13-17)
12854 Infrastrukturanlæg i Arktis 15 point Forår
12859 Miljøteknologi i Arktis 5 point Forår
30530 Introduktion til GIS 5 point F4A (tirs 13-17) og E7 (tirs 18-22)
30857 Ekstremt klima og fysiske naturforhold 5 point Forår
41912 Bygnings Informations Modellering (BIM) 5 point F3A (tirs 8-12)
41918 Optimering, ressourcer og miljø 5 point F5A (ons 8-12)
42101 Introduktion til operationsanalyse 5 point E2A (man 13-17), F2A (man 13-17)
42251 Bæredygtighedsindikatorer og bæredygtig byudvikling 5 point E2A (man 13-17)
42283 Smarte byer 5 point Januar
42381 Bæredygtig godstransport og transportlogistik 5 point F5B (ons 13-17)
42973 Planlægning og modellering af infrastruktur 5 point E4B (fre 8-12)
62202 Life Cycle Assessment 5 point E3A (tirs 8-12)
62221 Erhvervs- og samfundsøkonomi 5 point E4A (tirs 13-17)
62324 Grundkursus i Byplanlægning 5 point Juni

3. eller 4. semester på AAU's uddannelse i BY-, ENERGI- OG MILJØ­PLANLÆGNING er forhåndsgodkendt for specialisering i PLANLÆGNING & INFRASTRUKTUR::

Kursusdeltagelse på AAU kræver forhåndsmerit og endelig merit efter eksamen. Dette gøres via www.merit.dtu.dkTilmelding til kurser på AAU sker som gæstestuderende via universitets hjemmeside.