Gæstestuderende

 

Diplomingeniør-, bachelor- eller kandidatstuderende fra en anden videregående uddannelsesinstitution 
Studerende kan følge kurser som gæstestuderende på DTU, hvis de er indskrevet som fuldtidsstuderende på en anden videregående uddannelse. For at blive indskrevet som gæstestuderende skal ens nuværende uddannelsesinstitution forhåndsgodkende, at man kan få DTU-kurserne meritoverført til sin nuværende uddannelse.

For gæstestuderende fra andre danske universiteter gælder, at DTU skal have forhåndsgodkendelsen senest 14 dage efter semesterstart.

DTU’s kursusudbud fremgår af hjemmesiden www.kurser.dtu.dk.

Der gælder følgende specielle regler for gæstestuderende:

Adgangskrav
Som gæstestuderende skal man opfylde de almindelige adgangskrav til ingeniøruddannelserne. Hvis man som dansk gæstestuderende ikke opfylder adgangskravene, skal underviser på det pågældende kursus beslutte, om den gæstestuderende alligevel kan få lov til at tage kurset.

Hvis man har en udenlandsk eksamen, er det ikke et krav, at man har bestået danskprøven for at blive optaget. Det er i stedet op til én selv at vurdere, om man har de fornødne dansk-/engelskkundskaber til at kunne følge undervisningen. Underviseren kan dog bortvise en fra undervisningen, hvis den studerende forstyrrer undervisningen pga. manglende sproglige eller faglige kundskaber.

Tilmelding til kurser
Studerende ved en anden dansk uddannelsesinstitution tilmelder sig digitalt som gæstestuderende via DTU's hjemmeside. Her fremgår også tilmeldingsfrister.

Internationale udvekslingsstuderende tilmelder sig kurser efter samme frister som DTU’s ordinære studerende. Udenlandske gæstestuderende optages kun gennem udvekslingsaftaler. De udenlandske gæstestuderende tilmelder sig kurser via Studieplanlæggeren.

Pris
Deltagelse i kurser og eksamen er gratis for gæstestuderende.

Kurser
De fleste kurser er åbne for gæstestuderende. De studerede kan tilmelde sig alle kurser via DTU's kursusbase. Læreanstalternes Fælles Kurser følger en særlig tilmeldingsprocedure.

Lodtrækning
I en evt. lodtrækning om pladserne på et kursus med deltagerbegrænsning vil de rettidigt tilmeldte fuldtidsstuderende få plads før gæstestuderende.

Eksamen
Studerende kan kun deltage i en eksamen, hvis de er tilmeldt den forudgående undervisning. Undervisningstilmeldingerne bliver overført som eksamenstilmeldinger ca. 14 dage inden, tilmeldingsfristen til eksamen udløber. Hvis den studerende dumper en eksamen, har den studerende samme rettigheder til reeksamen som fuldtidsstuderende (se DTU Inside under ’Eksamen’). Tilmelding til reeksamen kan ske ved at kontakte Studieadministrationen i følgende perioder:

  • Vintereksamen: 15. oktober - 1. november
  • Sommereksamen: 1. april - 15. april