Udmeldelse fra studiet

Studerende, som ønsker at melde sig ud af DTU, skal udfylde DTU’s udmeldelsesblanket. Blanketten  ligger på DTU Inside under ’Struktur og regler’/’Udmeldelse fra studiet’. Den udfyldte blanket skal sendes fra studentermailen til studadm@adm.dtu.dk.

En udmeldelse kan ikke annulleres.

Man må ikke være indskrevet ved mere end en heltidsuddannelse ad gangen.

Der er mange ting, man som studerende skal være opmærksom på, hvis man ønsker at udmelde sig fra sit studie. Derfor anbefaler DTU altid, at den studerende tager kontakt til Studievejledningen,inden den studerende udmelder sig fra studiet.

https://studieinformation.dtu.dk/regler/orlov-studieskift-gaestestuderende/udmeldelse-fra-studiet
22 NOVEMBER 2019