Udmeldelse fra studiet

Studerende, som ønsker at melde sig ud af DTU, skal udfylde DTU’s udmeldelsesblanket. Blanketten findes på DTU Inside under ’Studieregler’/’Udmeldelse fra studiet’ (kræver log-in). Den udfyldte blanket skal sendes fra studentermailen til studadm@adm.dtu.dk.

En udmeldelse kan ikke annulleres.

Man må ikke være indskrevet ved mere end en heltidsuddannelse ad gangen. Hvis den studerende optages på en anden heltidsuddannelse uden for DTU, skal vedkommende selv aktivt udmelde sig fra DTU. Dette sker ikke automatisk.

Hvis den studerende overvejer at søge om optagelse på DTU på en senere tidspunkt, kan der læses mere om reglerne for genoptagelse på DTU Inside under ’Studieregler’/Genoptagelse.

Det er muligt for studerende midlertidigt at afbryde deres studie ved at søge orlov, hvis det begrundes i særlige dokumenterede omstændigheder. Læs mere om orlov på DTU Inside under ’Studieregler’/’Orlov’.

Hvis den studerende er nyoptaget på DTU og ønsker at melde sig ud af uddannelsen i første semester inden den 30. september (sommerstart) eller den 28. februar (vinterstart), sker udmeldelse ved at kontakte optagelseskontoret:

Hvis den studerende har spørgsmål eller brug for vejledning inden udmeldelse kan studievejledningen kontaktes.