Bindende kurser

Hvis en studerende ikke afmelder sig sit første eksamensforsøg i et kursus inden for eksamensafmeldingsfristen, er kurset bindende, der er brugt et eksamensforsøg, og kurset er en del af den studerendes studieordning, jf. reglerne for til- og afmelding til eksamen på DTU Inside under 'Studieregler'/'Eksamen'/'Tilmelding og afmelding'. Den studerende skal derfor bestå kurset for at gennemføre sin uddannelse.

Ved dokumenteret sygdom ved eksamen og den efterfølgende registrering ’syg’ er den studerende fortsat bundet af kurset.

På DTU Inside under ’Studieregler'/'Dispensation, orlov og barsel’/'Dispensation' kan der læses om muligheden for at søge om annullering af en eksamenstilmelding, hvis man ikke har deltaget i eksamen, samt om de meget begrænsede muligheder for at opnå dispensation til at blive løst fra et bindende kursus.

Se frister for eksamenstilmelding og -afmelding på DTU Inside under Studieregler'/'Eksamen'/'Til- og afmeldingsfrister'.

Se reglerne for, hvornår der er brugt et eksamensforsøg på DTU Inside under 'Studieregler'/'Eksamen'/'Bedømmelsesformer og karaktergivning'. 

Der gælder særlige regler for specialkurser. Læs mere på DTU Inside under ’Studieregler’/’Undervisning’/’Specialkurser’.

Studerende kan ikke få forhåndsgodkendt eller meritoverført kurser, som skal erstatte et eller flere kurser, den studerende er bundet af. Denne regel kan studieleder ikke dispensere fra.

Kurser der ikke udbydes længere
Udbydes et kursus ikke længere, vil en studerende, som har brugt eksamensforsøg i kurset, men ikke bestået det, automatisk blive løst fra kurset ved at kontakte Studieadministrationen via denne kontaktformular, eller for eksterne interessenter ved at skrive til studadm@adm.dtu.dk. Det gælder uanset, hvor mange eksamensforsøg den studerende har brugt i kurset, og om der fortsat udbydes reeksamen i kurset. Brugte eksamensforsøg overføres ikke til nye kurser, medmindre den studerende som erstatning for det ophørte kursus vælger et kursus, som har pointspærring med det tidligere kursus. 

Den studerende skal fortsat være opmærksom på at overholde den studieplan, som fremgår af den studerendes studieordning. Hvis det ikke fremgår af studieordningen, hvilket kursus den studerende skal tage som erstatning for et udgået obligatorisk kursus, skal der rettes henvendelse til studieleder.