Bindende kurser

Hvis en studerende ikke afmelder sig sit første eksamensforsøg i et kursus inden for fristen, er kurset bindende, der er brugt et eksamensforsøg, og kurset er en del af den studerendes studieordning, jf. reglerne for tilmelding- og afmelding til eksamen på DTU Inside/Eksamen/Tilmelding og afmelding. Den studerende skal derfor bestå kurset for at gennemføre uddannelsen.

Se reglerne for hvornår der er brugt et eksamensforsøg på DTU Inside/Eksamen/Bedømmelsesformer og karaktergivning

Se frister for eksamenstilmelding og -afmelding på DTU Inside under Eksamen/Til- og afmeldingsfrister.

 

https://studieinformation.dtu.dk/regler/undervisning/bindende-kurser
22 NOVEMBER 2019