Bindende kurser

Hvis en studerende ikke afmelder sig sit første eksamensforsøg i et kursus inden for eksamensafmeldingsfristen, er kurset bindende, der er brugt et eksamensforsøg, og kurset er blevet en del af den studerendes studieordning, jf. reglerne for til- og afmelding til eksamen på DTU Inside under 'Studieregler'/'Eksamen'/'Tilmelding og afmelding'. Den studerende skal derfor bestå kurset for at gennemføre sin uddannelse.

Ved dokumenteret sygdom ved eksamen og den efterfølgende registrering ’syg’ er den studerende fortsat bundet af kurset.

På DTU Inside under ’Studieregler'/'Dispensation, orlov og barsel’/'Dispensation' kan der læses om muligheden for at søge om annullering af en eksamenstilmelding, hvis man ikke har deltaget i eksamen, samt om reglerne for at søge om at blive løst fra et bindende kursus.

Se frister for eksamenstilmelding og -afmelding på DTU Inside under Studieregler'/'Eksamen'/'Til- og afmeldingsfrister'.

Se reglerne for, hvornår der er brugt et eksamensforsøg på DTU Inside under 'Studieregler'/'Eksamen'/'Bedømmelsesformer og karaktergivning'. 

Der gælder særlige regler for specialkurser. Læs mere på DTU Inside under ’Studieregler’/’Undervisning’/’Specialkurser’.

Studerende kan ikke få forhåndsgodkendt eller meritoverført kurser, som skal erstatte et eller flere kurser, den studerende er bundet af. Denne regel kan studieleder ikke dispensere fra.

For både diplomingeniør- og bachelorstuderende indskrevet på studieordninger gældende før september 2023 gælder, at er man bundet af et ikke-bestået kandidatkursus, kan man anmode om at blive løst fra kurset ved at skrive til studiedispensation@adm.dtu.dk via sin studentermail med en begrundelse samt angivelse af, hvilket andet kursus, man ønsker at tage i stedet for. Den studerende skal selv tilmelde sig det nye kursus. 

Kurser der ikke udbydes længere
Udbydes et kursus ikke længere, kan en studerende, som har brugt eksamensforsøg i kurset, men ikke bestået det, blive løst fra kurset ved at kontakte Studieadministrationen via studentermail til studadm@adm.dtu.dk. Det gælder uanset, hvor mange eksamensforsøg den studerende har brugt i kurset, og om der fortsat udbydes reeksamen i kurset. Brugte eksamensforsøg overføres ikke til et nyt kursus, medmindre det ophørte kursus er identisk med det nye kursus, den studerende tilmelder sig. Læs om pointspærring på DTU Inside under 'Studieregler'/'Undervisning'/'Om kursusbeskrivelser'.

Den studerende skal fortsat være opmærksom på at overholde den studieplan, som fremgår af den studerendes studieordning. Hvis det udgående kursus er obligatorisk i studieplanen, vil den studerende være bundet af det kursus, som erstatter det udgående kursus, og eksamensforsøg følger med, hvis kurserne er identiske, jf. ovenfor. Hvis det ikke fremgår af studieordningen, hvilket kursus den studerende skal tage som erstatning for et udgået obligatorisk kursus, skal der rettes henvendelse til studieleder.

Ovenstående omfatter også kurser, som får nyt kursusnummer, men som reelt udbydes igen blot med et nyt kursusnummer. 

Læs om muligheden for at blive løst fra et bindende kursus, hvis kurset aflyses, på DTU Inside under 'Studieregler'/'Undervisning'/'Tilmelding til kurser'.