Frist for undervisningsmateriale og pensumlister

Oplysning om pensum til den første undervisningsgang og rammesætning af kurset (fx arbejdsform, forventning til mødetidspunkter, forberedelse til de første gange, afleveringsfrister) skal være tilgængelig for de studerende på kurset senest en uge inden kursusstart.

Oplysning om materiale, der indgår i eksamenspensum, skal foreligge på DTU Learn/DTU Inside senest tre uger inden undervisningsperiodens afslutning sammen med pensumbeskrivelse eller anden læsevejledning.