Evaluering af undervisningen

Der afholdes evaluering af undervisningen på alle kurser ved semestrets afslutning via DTU Inside. De studerende udfylder evalueringsskemaerne anonymt. Evalueringerne behandles af institutternes studienævn.

Evaluering af et kursus foregår ved hjælp af tre skemaer:

Skema A: Evaluering af kurset generelt
Skema B: Evaluering af den kursusansvarlige/underviserne
Skema C: Fritekstforslag (tekstfelter, hvor den studerende i egne ord kan give feedback)

Skema A må ses af alle. En sammenfatning af kursusevalueringerne er offentliggjort på evaluering.dtu.dk.

Skema B og C er fortrolige, da de kan indeholde personfølsomme oplysninger. Følgende personer må dog se evalueringerne:

  • Den relevante institutdirektør og ledere med det direkte personaleansvar

  • Alle medlemmer i det relevante studienævn

  • Den kursusansvarlige

  • Studieledere, når kurset indgår som et obligatorisk element i den uddannelse, som pågældende er studieleder for.

https://studieinformation.dtu.dk/regler/undervisning/evaluering-af-undervisningen
22 NOVEMBER 2019