Evaluering af undervisningen

Der afholdes evaluering af undervisningen på alle kurser ved semestrets afslutning via DTU Inside. De studerende udfylder evalueringsskemaerne anonymt. Evalueringerne behandles af institutternes studienævn.

Evaluering af et kursus foregår ved hjælp af to skemaer:

Skema A: Evaluering af kurset generelt samt fritekstforslag (tekstfelter, hvor den studerende i egne ord kan give feedback)
Skema B: Evaluering af den kursusansvarlige/underviserne

Skema A må ses af alle, når det gælder svar på spørgsmålene. En sammenfatning af kursusevalueringerne er offentliggjort på evaluering.dtu.dk.

Skema B og fritekstforslag fra skema A er fortrolige, da de kan indeholde personfølsomme oplysninger. Følgende personer må dog se evalueringerne:

  • Den relevante institutdirektør og ledere med det direkte personaleansvar
  • Alle medlemmer i det relevante studienævn, herunder suppleanter i tilfælde af faste medlemmers fravær
  • Den kursusansvarlige
  • Studieledere, når kurset indgår som et obligatorisk element i den uddannelse, som pågældende er studieleder for. Studielederen kan få adgangen gennem de relevante studienævn.