Censorer og fortrolighed

Det fremgår af kursusbeskrivelsen, om et kursus bedømmes ved ekstern censur eller ved intern bedømmelse. Der anvendes altid ekstern censur ved bedømmelse af afsluttende projekter.

Alle eksterne censorer, der anvendes på DTU, skal være beskikket i Ingeniøruddannelsernes landsdækkende censorkorps.

Censorernes virke er omfattet af forvaltningsloven, herunder reglerne om inhabilitet og tavshedspligt. Se reglerne om tavshedspligt i forvaltningslovens kapitel 8.

Undervisere kan finde megen relevant information om anvendelse af censorer på DTU Inside under 'Undervisningsadministration'/'Procedurer'/'Censur - procedurebeskrivelse'.

Projekter, der helt eller delvis gennemføres i private virksomheder, kan. behandles som fortrolige af hensyn til oplysninger om virksomhedshemmeligheder, knowhow og lign, og den mundtlige fremlæggelse kan lukkes for offentligheden. Find information om mundtlige eksamener på DTU Inside under 'Studieregler'/'Eksamen'/'Eksamensformer'. Det kan aftales, at rapporten ikke må gøres offentligt tilgængelig.