Regler for eksamen

Regler for eksamen

Hvert kursus og projekt afsluttes med en eksamen. Formålet med eksamen er at bedømme, i hvilken grad den studerende opfylder de læringsmål, der er fastsat for kurset eller projektet. Eksamen skal afspejle kursets overordnede kursusmål, læringsmål og indhold. 

Eksamensform- og bedømmelsesform, eksamensplacering mv. findes i kursusbeskrivelserne i DTU Kursusbasen.

https://studieinformation.dtu.dk/regler/eksamen/regler-for-eksamen
22 NOVEMBER 2019