Regler for eksamen

Regler for eksamen

Alle kurser og projekter indeholder en eksamen/prøve eller flere eksamener, kaldet delprøver. Eksamen kan f.eks. være en skriftlig eksamen (stedprøve), en mundtlig eksamen, en skriftlig hjemmeopgave/rapport eller en praktisk prøve. Se eksempler på forskellige evalueringsformer på DTU Inside under 'Studieregler'/'Eksamen'/’Eksamensformer’.

Formålet med eksamen er at bedømme, i hvilken grad den studerende opfylder de læringsmål, der er fastsat for kurset eller projektet. Eksamen skal afspejle kursets overordnede kursusmål, læringsmål og indhold. 

Den studerende har tre eksamensforsøg i hvert kursus eller projekt. Der kan søges om dispensation til yderligere eksamensforsøg. Læs mere på DTU Inside under 'Studieregler'/'Dispensation, orlov og barsel'/'Dispensation'.

Eksamens- og bedømmelsesform, eksamensplacering, læringsmål mv. findes i kursusbeskrivelserne i DTU Kursusbasen.