Eksamensbevis

Når en studerende har gennemført en uddannelse på DTU, udsteder DTU et eksamensbevis. På eksamensbeviset fremgår alle beståede eksamener inden for den studerendes studieordning.

Eksamensbeviset dateres med datoen for uddannelsens afslutning.

  • Hvis det afsluttende element er et diplomingeniørprojekt, bachelorprojekt eller kandidatspeciale, vil eksamensbeviset blive dateret med datoen for den mundtlige fremlæggelse.

  • Hvis det afsluttende element er et kursus, vil eksamensbeviset blive dateret med bedømmelsesdatoen for det sidste kursus.

Eksamensbeviset er digitalt og kan tilgås via www.diplomasafe.com inden for seks uger efter datoen for uddannelsens afslutning. Den studerende vil modtage en besked på sin studentermail, hvor denne vejledes skridt for skridt i Diplomasafe systemet, når eksamensbeviset kan tilgås. Eksamensbeviset vil forblive tilgængeligt via www.diplomasafe.com.

Som udgangspunkt vil der i introduktionsmailen fremgå et link, hvor man videresendes til diplomasafe.com-login. Her bliver den studerende bedt om at registrere sig som bruger, med beskeden om ikke at anvende sin studentermail, da denne mail deaktiveres tre måneder efter endt studie.

Efter at have registreret sig som bruger, vil den studerende kunne tilgå sit eksamensbevis. Når den studerende er inde på sit eksamensbevis, vil der på siden fremgå en købsknap, som kan anvendes i forb. med køb af diplom, hvis dette ønskes. Et fysisk eksamensbevis med DTU-emblem, kan tilkøbes for et gebyr på 500 kr.

Studerende, der udskrives af uddannelsen på DTU uden at have gennemført den, får udstedt dokumentation for beståede dele af uddannelsen angivet i ECTS-point.