Eksamensbevis

Når en studerende har gennemført en uddannelse på DTU, udsteder DTU et eksamensbevis. På eksamensbeviset fremgår alle beståede eksamener inden for den studerendes studieordning.

Eksamensbeviset dateres med datoen for uddannelsens afslutning.

  • Hvis det afsluttende element er et diplomingeniørprojekt, bachelorprojekt eller kandidatspeciale, vil eksamensbeviset blive dateret med datoen for den mundtlige fremlæggelse.

  • Hvis det afsluttende element er et kursus, vil eksamensbeviset blive dateret med bedømmelsesdatoen for det sidste kursus.

Hvis en studerende er dimitteret fra DTU efter den 15. juni 2023, får vedkommende et digitalt eksamensbevis. Eksamensbeviset kan tilgås via www.diplomasafe.com inden for seks uger efter datoen for uddannelsens afslutning. Den studerende vil modtage en besked på sin studentermail, hvor denne vejledes skridt for skridt i Diplomasafe systemet, når eksamensbeviset kan tilgås. Eksamensbeviset vil forblive tilgængeligt via www.diplomasafe.com.

Som udgangspunkt vil der i introduktionsmailen fremgå et link, hvor man videresendes til diplomasafe.com-login. Her bliver den studerende bedt om at registrere sig som bruger, med beskeden om ikke at anvende sin studentermail, da denne mail deaktiveres tre måneder efter endt studie. Hvis den studerende alligevel har brugt sin studentermail, og mailen er blevet deaktiveret, skal den studerende kontakte Studieadministrationen ved at skrive til studadm@adm.dtu.dk for at få adgang til Diplomasafe

Efter at have registreret sig som bruger, vil den studerende kunne tilgå sit eksamensbevis. Når den studerende er inde på sit eksamensbevis, vil der på siden fremgå en købsknap, som kan anvendes i forb. med køb af diplom, hvis dette ønskes. Et fysisk eksamensbevis med DTU-emblem, kan tilkøbes for et gebyr på 500 kr.

Studerende, der udskrives af uddannelsen på DTU uden at have gennemført den, får udstedt dokumentation for beståede dele af uddannelsen angivet i ECTS-point.

Særligt for studerende dimitteret før den 15. juni 2023
Hvis en studerende er dimitteret fra DTU før den 15. juni 2023, har vedkommende fået tilsendt et fysisk diplom med posten. Har den studerende mistet sit diplom, er det muligt at bestille en kopi af diplomet ved at skrive til Studieadministrationen på adressen verification@adm.dtu.dk. Det koster ikke noget at få en kopi af det oprindelige diplom.